116 روز نوفل لوشاتو

جستجو

116 روز نوفل لوشاتو

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت نهم
29':06''
2479 3
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت نهم
کانال :
قسمت نهم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون فرار محمدرضا شاه در دی ماه 1357 و روی کار آمدن دولت بختیار و استعفا سید جلال تهرانی از شورای سلطنت و دیدار او با امام خمینی ... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت هشتم
26':23''
2462 1
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت هشتم
کانال :
قسمت هشتم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، که به مصاحبه و بیان خاطره از زبان یکی از مردمان دهکده نوفل لوشاتو پیرامون دیدار با امام خمینی و آشنایی با همسرش می پردازد و همچنین گزارش ها و فیلم های مفسر و خبرنگار شبکه دوم آلمان از حال وهوای محرم در ایران و نشان دادن فیلم ها به امام خمینی و... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت هفتم
28':54''
1437 0
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت هفتم
کانال :
قسمت هفتم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون کنفرانس گوادلوپ، که توسط سران 4 کشور فرانسه، انگلستان، آمریکا و آلمان در جزیره‌ای به این نام در سال 1357 تشکیل شد که موضوع آن بررسی اوضاع بحرانی در ایران بود و ... .
116 روز نوفل لوشاتو - قسمت ششم
26':04''
1461 3
116 روز نوفل لوشاتو - قسمت ششم
کانال :
قسمت ششم مستند 116 روز نوفل لوشاتو ، پیرامون حضور شهید مطهری و شهید بهشتی در نوفل لوشات و و دیدار و گفتگو با امام و همچنین توضیحات دکتر صادق طباطبایی از همراهان امام و ... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت پنجم
29':28''
1626 2
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت پنجم
کانال :
قسمت نهم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون حوادث آبان 57 و دیدار های هفتگی امام در نوفل لوشاتو و صحبت های مردم و سیاستمدارن آن زمان درباره امام خمینی(ره)و ... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت چهارم
23':19''
2417 1
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت چهارم
کانال :
قسمت چهارم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون دیدار مهندس بازرگان و ناصر میناچی با امام خمینی در دهکده نوفل لوشاتو و همچنین جلسات و نقشه های نزدیکان دربار برای جلوگیری از نفوذ شاه و... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت سوم
24':24''
1351 0
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت سوم
کانال :
قسمت سوم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون زندگی امام در نوفل لوشاتو و گفتگو با کسانی که در نزدیکی محل سکونت امام زندگی می کردند ، به همراه اتفاقات رخ داده در آن زمان و گفتگو با ... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت دوم
23':54''
7619 1
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت دوم
کانال :
قسمت دوم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون خارج شدن امام از نجف اشرف و حضور در نوفل لوشاتوی پاریس به همراه گفتگو با سیاستمداران آن زمان از جمله وزیر امور خارجه فرانسه و همراهان امام و... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت اول
20':11''
2400 2
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت اول
کانال :
قسمت اول مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پس از ماجرای پیام صدام حسین مبنی بر مخاطراتی که از حضور امام خمینی در شهر نجف برایشان فراهم آورده بود ، به وقایع دیگری چون ارسال نوارهای صوتی، فیلم و... .