116 روز نوفل لوشاتو

جستجو

116 روز نوفل لوشاتو

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت نهم
29':06''
2462 3
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت نهم
کانال :
قسمت نهم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون فرار محمدرضا شاه در دی ماه 1357 و روی کار آمدن دولت بختیار و استعفا سید جلال تهرانی از شورای سلطنت و دیدار او با امام خمینی ... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت هشتم
26':23''
2462 1
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت هشتم
کانال :
قسمت هشتم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، که به مصاحبه و بیان خاطره از زبان یکی از مردمان دهکده نوفل لوشاتو پیرامون دیدار با امام خمینی و آشنایی با همسرش می پردازد و همچنین گزارش ها و فیلم های مفسر و خبرنگار شبکه دوم آلمان از حال وهوای محرم در ایران و نشان دادن فیلم ها به امام خمینی و... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت هفتم
28':54''
1421 0
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت هفتم
کانال :
قسمت هفتم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون کنفرانس گوادلوپ، که توسط سران 4 کشور فرانسه، انگلستان، آمریکا و آلمان در جزیره‌ای به این نام در سال 1357 تشکیل شد که موضوع آن بررسی اوضاع بحرانی در ایران بود و ... .
116 روز نوفل لوشاتو - قسمت ششم
26':04''
1456 3
116 روز نوفل لوشاتو - قسمت ششم
کانال :
قسمت ششم مستند 116 روز نوفل لوشاتو ، پیرامون حضور شهید مطهری و شهید بهشتی در نوفل لوشات و و دیدار و گفتگو با امام و همچنین توضیحات دکتر صادق طباطبایی از همراهان امام و ... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت پنجم
29':28''
1621 2
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت پنجم
کانال :
قسمت نهم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون حوادث آبان 57 و دیدار های هفتگی امام در نوفل لوشاتو و صحبت های مردم و سیاستمدارن آن زمان درباره امام خمینی(ره)و ... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت چهارم
23':19''
2397 1
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت چهارم
کانال :
قسمت چهارم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون دیدار مهندس بازرگان و ناصر میناچی با امام خمینی در دهکده نوفل لوشاتو و همچنین جلسات و نقشه های نزدیکان دربار برای جلوگیری از نفوذ شاه و... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت سوم
24':24''
1346 0
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت سوم
کانال :
قسمت سوم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون زندگی امام در نوفل لوشاتو و گفتگو با کسانی که در نزدیکی محل سکونت امام زندگی می کردند ، به همراه اتفاقات رخ داده در آن زمان و گفتگو با ... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت دوم
23':54''
7432 1
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت دوم
کانال :
قسمت دوم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون خارج شدن امام از نجف اشرف و حضور در نوفل لوشاتوی پاریس به همراه گفتگو با سیاستمداران آن زمان از جمله وزیر امور خارجه فرانسه و همراهان امام و... .
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت اول
20':11''
2395 2
116 روز در نوفل لوشاتو - قسمت اول
کانال :
قسمت اول مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پس از ماجرای پیام صدام حسین مبنی بر مخاطراتی که از حضور امام خمینی در شهر نجف برایشان فراهم آورده بود ، به وقایع دیگری چون ارسال نوارهای صوتی، فیلم و... .