اصفهان

جستجو

اصفهان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
تعزیه گروه اصفهان - قسمت هشتم
11':18''
6536 0
تعزیه گروه اصفهان - قسمت هشتم
کانال :
اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه ، توسط گروه اصفهان . قسمت هشتم .
تعزیه گروه اصفهان - قسمت هفتم
11':24''
4050 0
تعزیه گروه اصفهان - قسمت هفتم
کانال :
هفتمین قسمت از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه ، توسط گروه اصفهان .
تعزیه گروه اصفهان - قسمت پنجم
11':45''
18648 0
تعزیه گروه اصفهان - قسمت پنجم
کانال :
قسمت پنجم از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه، توسط گروه اصفهان .
تعزیه گروه اصفهان - قسمت چهارم
11':40''
4296 0
تعزیه گروه اصفهان - قسمت چهارم
کانال :
قسمت چهارم از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش توسط گروه اصفهان .
تعزیه گروه اصفهان - قسمت چهارم
11':40''
6316 0
تعزیه گروه اصفهان - قسمت چهارم
کانال :
قسمت چهارم از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه ، توسط گروه اصفهان .
تعزیه گروه اصفهان - قسمت سوم
10':19''
5577 0
تعزیه گروه اصفهان - قسمت سوم
کانال :
قسمت سوم از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه ، توسط گروه اصفهان .
تعزیه گروه اصفهان - قسمت دوم
12':09''
3771 0
تعزیه گروه اصفهان - قسمت دوم
کانال :
قسمت دوم از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه ، توسط گروه اصفهان.