گلستان خانواده

جستجو

گلستان خانواده

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
بال بندگی / ایمان حیدری
05':47''
3930 2
بال بندگی / ایمان حیدری
کانال :
نماهنگ بال بندگی با موضوع حجاب با صدای ایمان حیدری تو ماهی و یه تاج عشقه چادرت تو آینه ای یه قاب نقره روسریت خدا بهشت شو گذاشته زیر پات ببین چقدر می ارزه مهر مادریت میون چادرت چه باوقاری و توو قاب روسری تو از همه سری حجابت آسمونه و حیا پرت تو از همه کبوترا رهاتری
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / خانم امیدوار (3)
20':46''
8821 3
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / خانم امیدوار (3)
کانال :
بخش سوم مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای خانم محبوبه امیدوارخواهیم نشست که با وجود زندگی متفاوتی که در خارج از کشور داشته اند به حجاب گرایش پیدا کرده و محجبه می شوند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / خانم امیدوار (2)
16':27''
7228 4
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / خانم امیدوار (2)
کانال :
بخش دوم مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای خانم محبوبه امیدوارخواهیم نشست که با وجود زندگی متفاوتی که در خارج از کشور داشته اند به حجاب گرایش پیدا کرده و محجبه می شوند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / خانم امیدوار (1)
21':36''
5912 3
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / خانم امیدوار (1)
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای خانم محبوبه امیدوارخواهیم نشست که با وجود زندگی متفاوتی که در خارج از کشور داشته اند به حجاب گرایش پیدا کرده و محجبه می شوند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از حجاب اجباری تا خدایی شدن (1)
19':54''
2171 2
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از حجاب اجباری تا خدایی شدن (1)
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای فائقه خانم و مادرشان خواهیم نشست فائقه ماجرای محجبه شدنش را بیان میکند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از حجاب اجباری تا خدایی شدن (2)
17':46''
11345 15
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از حجاب اجباری تا خدایی شدن (2)
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای ادامه صحبتهای فائقه خانم و مادرشان خواهیم نشست فائقه ماجرای محجبه شدنش را بیان میکند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / برگشت از راهی اشتباه
14':39''
4177 8
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / برگشت از راهی اشتباه
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای خانمی خواهی نشست که میگوید در یک بخشی از زندگی ام از خدا به لاک جیغ رسیده بودم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / حجابی که همه چیزم شد
20':40''
1032 3
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / حجابی که همه چیزم شد
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای آذر خانم خواهیم نشست آذر میگوید هیچ زمانی حاضر به کنار گذاشتن حجابی که آرامش را به من داده نمیشوم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / با شناخت امام زمان به آرامش رسیدم
17':28''
3042 4
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / با شناخت امام زمان به آرامش رسیدم
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای مهسا خواهیم نشست مهسا از تحول بعد از ازدواجش میگوید
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / قبل از تحولم از خدا گله مند بودم
18':46''
2099 2
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / قبل از تحولم از خدا گله مند بودم
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای خانم مهدیه رسگاری خواهیم نشست مهدیه خانم با وجود معلولیت حجاب چادر را انتخاب کرده اند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / رمز عملیاتم یا علی بود
19':01''
2147 0
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / رمز عملیاتم یا علی بود
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای زینب خانم خواهیم نشست زینب میگوید با حضرت علی اتمام حجت کردم و قدم در راه گذاشتم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / آشنایی با دعای کمیل و آغاز تحول
17':42''
1816 0
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / آشنایی با دعای کمیل و آغاز تحول
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای دختر خانمی خواهیم نشت که آشنایی با دعای کمیل را آغاز تحول درونی و ظاهری خودش میداند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از بی حجابی به آرامش نمیرسیدم
18':55''
7570 1
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از بی حجابی به آرامش نمیرسیدم
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای حنانه سادات خواهیم نشست حنانه داستان متحول شدنش را بیان میکند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از نام زینب تا زینبی شدن
19':40''
4883 1
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از نام زینب تا زینبی شدن
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای زینب خانم مینشینیم و داستان تغییر نام و محجبه شدنشان را می شنویم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نماز اول وقت کشتی نجات ما بود
22':21''
4295 3
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نماز اول وقت کشتی نجات ما بود
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای خانم سپیده و همسرشان مینشینیم و داستان منقلب شدنشان را می شنویم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / حجاب، قول من به شهدای غواص
17':25''
13591 6
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / حجاب، قول من به شهدای غواص
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای نازنین خواهیم نشست نازنین میگوید با حجاب دینم را به شهدای غواص ادا کردم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نماز ناخواسته مسیرم را عوض کرد
18':50''
20379 17
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نماز ناخواسته مسیرم را عوض کرد
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای ملیکا جعفری خواهیم نشست ملیکا داستان شیرین محجبه شدنش را روایت میکند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / امام رضا زندگی ام را متحول کرد
19':49''
4834 2
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / امام رضا زندگی ام را متحول کرد
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای زینب پاشایی خواهیم نشست زینب میگوید زندگی ام را مدیون امام رضا و دوستانی که سر راهم قرار گرفتند هستم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نگین گذشته را نمیشناسم
19':22''
2643 1
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نگین گذشته را نمیشناسم
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای فاطمه ذولفقاری و پدرش خواهیم نشست فاطمه میگوید پدرم حالا با افتخار کنارم راه میرود
مستند  از لاکِ جیغ تا خدا / خانواده ام نتوانست مرا محجبه کند
16':58''
1805 0
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / خانواده ام نتوانست مرا محجبه کند
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای فرشته امیری نیا خواهیم نشست فرشته میگوید همیشه از برخود دیگران نسبت به محجبه شدنم میترسیدم
مستند  از لاکِ جیغ تا خدا / تیپ های عجیب و غریب
21':20''
14243 7
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / تیپ های عجیب و غریب
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبت های دختر خانمی به نام زهرا السادات میرسلطانی از یک خانواده مذهبی خواهیم نشست که در اوایل قدر خانواده خود را نمی دانست و با کارها و اعمالش باعث رنجش خانواده می شد