گلستان خانواده

جستجو

گلستان خانواده

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / با شناخت امام زمان به آرامش رسیدم
17':28''
3042 4
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / با شناخت امام زمان به آرامش رسیدم
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای مهسا خواهیم نشست مهسا از تحول بعد از ازدواجش میگوید
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / قبل از تحولم از خدا گله مند بودم
18':46''
2099 2
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / قبل از تحولم از خدا گله مند بودم
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای خانم مهدیه رسگاری خواهیم نشست مهدیه خانم با وجود معلولیت حجاب چادر را انتخاب کرده اند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / رمز عملیاتم یا علی بود
19':01''
2147 0
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / رمز عملیاتم یا علی بود
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای زینب خانم خواهیم نشست زینب میگوید با حضرت علی اتمام حجت کردم و قدم در راه گذاشتم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / آشنایی با دعای کمیل و آغاز تحول
17':42''
1816 1
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / آشنایی با دعای کمیل و آغاز تحول
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای دختر خانمی خواهیم نشت که آشنایی با دعای کمیل را آغاز تحول درونی و ظاهری خودش میداند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از بی حجابی به آرامش نمیرسیدم
18':55''
7575 1
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از بی حجابی به آرامش نمیرسیدم
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای حنانه سادات خواهیم نشست حنانه داستان متحول شدنش را بیان میکند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از نام زینب تا زینبی شدن
19':40''
4883 2
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / از نام زینب تا زینبی شدن
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای زینب خانم مینشینیم و داستان تغییر نام و محجبه شدنشان را می شنویم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نماز اول وقت کشتی نجات ما بود
22':21''
4305 4
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نماز اول وقت کشتی نجات ما بود
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای خانم سپیده و همسرشان مینشینیم و داستان منقلب شدنشان را می شنویم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / حجاب، قول من به شهدای غواص
17':25''
13616 7
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / حجاب، قول من به شهدای غواص
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای نازنین خواهیم نشست نازنین میگوید با حجاب دینم را به شهدای غواص ادا کردم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نماز ناخواسته مسیرم را عوض کرد
18':50''
20444 22
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نماز ناخواسته مسیرم را عوض کرد
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای ملیکا جعفری خواهیم نشست ملیکا داستان شیرین محجبه شدنش را روایت میکند
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / امام رضا زندگی ام را متحول کرد
19':49''
4854 2
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / امام رضا زندگی ام را متحول کرد
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای زینب پاشایی خواهیم نشست زینب میگوید زندگی ام را مدیون امام رضا و دوستانی که سر راهم قرار گرفتند هستم
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نگین گذشته را نمیشناسم
19':22''
2643 1
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / نگین گذشته را نمیشناسم
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای فاطمه ذولفقاری و پدرش خواهیم نشست فاطمه میگوید پدرم حالا با افتخار کنارم راه میرود
مستند  از لاکِ جیغ تا خدا / خانواده ام نتوانست مرا محجبه کند
16':58''
1805 0
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / خانواده ام نتوانست مرا محجبه کند
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبتهای فرشته امیری نیا خواهیم نشست فرشته میگوید همیشه از برخود دیگران نسبت به محجبه شدنم میترسیدم
مستند  از لاکِ جیغ تا خدا / تیپ های عجیب و غریب
21':20''
14268 7
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / تیپ های عجیب و غریب
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبت های دختر خانمی به نام زهرا السادات میرسلطانی از یک خانواده مذهبی خواهیم نشست که در اوایل قدر خانواده خود را نمی دانست و با کارها و اعمالش باعث رنجش خانواده می شد
مستند  از لاکِ جیغ تا خدا / فکر می کردم با بی حجابی خیلی جذاب هسنم
21':31''
8553 16
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / فکر می کردم با بی حجابی خیلی جذاب هسنم
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبت های دختر خانمی به نام پریسا ریحانی خواهیم نشست که به لطف خدا اکنون دارای حجاب کامل می باشد و عنوان می کند که در گذشته احساس می کرده در خیابان به دلیل سرازیر شدن نگاه ها به سویش خیلی جذاب و تک بوده است
مستند  از لاکِ جیغ تا خدا / تصمیمی با عشق
21':35''
6553 14
مستند از لاکِ جیغ تا خدا / تصمیمی با عشق
کانال :
مستند از لاک جیغ تا خدا روایتی است متفاوت درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند در این قسمت پای صحبت های دختر خانمی به نام پریا که در یک خانواده نه چندان مذهبی بزرگ شدهخواهیم نشست وی از انتخاب حجاب به عنوان یک عشق یاد می کند و می گوید برای بدن و جسمم ارزش قائل هستم
نهی از منکر با زبان خوش
01':14''
1357 1
نهی از منکر با زبان خوش
کانال :
بخش کوتاه از بیانات رهبری در مورد تاثیر زبان خوش در برخورد با افراد در نهی از منکر
دو قانون مهم خداوند در ازدواج
01':39''
9030 0
دو قانون مهم خداوند در ازدواج
کانال :
دو قانون مهم خداوند برای ازدواج جوانان از زبان دکتر خسروی در برنامه خانه آرام من
نفش خداوند در ازدواج
03':23''
3098 14
نفش خداوند در ازدواج
کانال :
نقش خداوند در ازدواج و تشکیل خانواده و همچنین ماجرای ازدواج یک جوان از زبان خودش و نقش خداوند در این ازدواج در برنامه خانه آرام من با حضور دکتر خسروی
احادیثی در باب ازدواج
07':31''
4132 11
احادیثی در باب ازدواج
کانال :
بیان احادثی از ائمه معصومین سلام اللخ علیها در باب ازدواج توسط دکتر خسروی در برنامه خانه آرام من
موانع ازدواج جوانان
16':04''
20879 7
موانع ازدواج جوانان
کانال :
توضیحات دکتر خسروی پیرامون موانع موجود درازدواج که معمولا جوانان با آنها مواجه هستند به همراه راهکارهای مقابله با این موانع در برنامه خانه آرام من
مفهوم عشق در کشورهای خارجی
11':39''
2448 3
مفهوم عشق در کشورهای خارجی
کانال :
توضیحات دکتر خسروی پیرامون مفهوم عشق در بین کشورهای خارجی و همینطور آمارهای تامل برانگیز از تلاش رسانه ها و قدرت های غربی برای زیرسوال بردن عشق در بین جوانان