دامغان

جستجو

دامغان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
تعزیه گروه دامغان - قسمت ششم
12':16''
5080 0
تعزیه گروه دامغان - قسمت ششم
کانال :
قسمت ششم از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه ، توسط گروه دامغان .
تعزیه گروه دامغان - قسمت پنجم
11':13''
6043 0
تعزیه گروه دامغان - قسمت پنجم
کانال :
قسمت پنجم از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه ، توسط گروه دامغان .
تعزیه گروه دامغان - قسمت چهارم
10':45''
10529 0
تعزیه گروه دامغان - قسمت چهارم
کانال :
قسمت چهارم از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه ، توسط گروه دامغان .
تعزیه گروه دامغان - قسمت سوم
11':22''
3190 0
تعزیه گروه دامغان - قسمت سوم
کانال :
قسمت سوم از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه ، توسط گروه دامغان .
تعزیه گروه دامغان - قسمت دوم
11':19''
3706 0
تعزیه گروه دامغان - قسمت دوم
کانال :
قسمت دوم از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه ، توسط گروه دامغان .
تعزیه گروه دامغان - قسمت اول
11':29''
4330 0
تعزیه گروه دامغان - قسمت اول
کانال :
قسمت اول از اجرای تعزیه شهادت امام حسین (ع) در اولین همایش پژوهش تعزیه 1384 در قم ، توسط گروه دامغان . برای مشاهده ی تمام تعزیه ها به آدرس زیر مراجعه نمایید : http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=77644&categoryID=6345