پلی به گذشته

جستجو

پلی به گذشته

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
اسرار پشت پرده کودتا (1)
00':00''
3704 0
اسرار پشت پرده کودتا (1)
کانال :
اسرار پنهان کودتا در روزهای آخر، آمریکاییها چند ماه در ظاهر با مصدق همراهی و در پشت پرده با کودتا همکاری داشتند، محاکمه جنایتکاران عصر پهلوی اوّل، عبده در آمریکا و دفاع از ایران، عبده در تلویزیون آمریکا، استدلال‌های محکم عبده به نفع ایران و ...، صحبت‌های خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ ایران، به مدت 4:51
اسرار پشت پرده کودتا (2)
00':00''
2908 0
اسرار پشت پرده کودتا (2)
کانال :
رقابت آمریکا و انگلیس در نفت ایران، دو چهره سید ضیاء طباطبایی ، سید ضیاء در کار تولید مرغ و تخم مرغ، طباطبایی انگلیسی: ملی شده صنعت نفت کار آمریکاییها بود، سعادت آباد در انحصار سید ضیاء، تقی‌زاده انگلوفیل و فراماسون و قضیه مصدق، نگاه آورل هریمن در مورد مصدق و ...، صحبت‌های خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ ایران، به مدت 6:24
خیانت تاریخی فرانسوی‌ها به ایران
00':00''
3053 0
خیانت تاریخی فرانسوی‌ها به ایران
کانال :
تفاهم آمریکا و انگلیس بر سر سقوط مصدق، افشاگریهای بی امان فرانسوی‌ها علیه انگلیس، فرانسه در ایران فعال نبوده است، ملاقات فرانسوی‌ها با علماء در نجف، درک نادرست فرانسویها از جایگاه زن در اسلام، سازش ناپلئون با روس‌های تزاری، خیانت تاریخی فرانسویها به ایرانیان و ...، نقل تاریخ ایران معاصر با حضور دکتر خسرو معتضد در برنامه پلی به تاریخ، به مدت 7:16
توطئه در «دره لورا»
00':00''
2525 0
توطئه در «دره لورا»
کانال :
گزارش رکن 2 ارتش از اسلحه‌سازی در عصر مصدق، بحرانهای شوروی پس از مرگ استالین، بحران در اروپای شرقی ، تلاش‌های اسلحه سازی حزب توده در «درّه لورا»، معیوب شدن سرگرد مظفری، کشف سلاحهای حزب توده و ...، نقل تاریخ ایران معاصر با حضور دکتر خسرو معتضد در برنامه پلی به تاریخ، به مدت 5:10
مثلث زنیر ریپورتر پرون (1)
00':00''
5685 0
مثلث زنیر ریپورتر پرون (1)
کانال :
بررسی کتاب «در خدمت سازمان جاسوسی علیا حضرت ملکه انگلیس»، کلمنت اتلی لرد عضو حزب کاگر، ریچارد استوکس مشاور کلمنت اتلی، توصیه مصدق به استوکس، حمایت استوکس از ایرانیان، علت مخالفت آمریکا در حمله به ایرانیان و .... برنامه پلی به گذشته با حضور استاد خسرو معتضد، به مدت6:41
مثلث زنیر ریپورتر پرون (2)
00':00''
7313 0
مثلث زنیر ریپورتر پرون (2)
کانال :
ملکه ثریا ارنست پرون را مار ماهی می‌داند، ارنست پرون تحت نظر دکتر زینر، ارنست پرون محرم اسرار شاه، رابطه پرون با وابسته فرهنگی سفارت سوئیس، ایران در حال آبادانی، انگلیس یکی از عوامل اصلی فاسد کردن مسئولان ایرانی، شیطنت بی.بی.سی علیه ایران... برنامه پلی به گذشته با حضور استاد خسرو معتضد، به مدت 7:40
کمونیست در مطبوعات آمریکا (2)
00':00''
1453 0
کمونیست در مطبوعات آمریکا (2)
کانال :
تهدید شاه توسط آیت الله کاشانی در 30 تیر1331، تفرقه در یاران مصدق، 5 هزار افغانی تعلیم دیده در شوروی، دانشگاه پاتریس لومومبا در شوروی، آمریکا و شوروی:دشمنان ملت ایران، آیا چپها در 30 تیر 1332 بزرگنمایی شدند؟ روایت معتضد از صحنه تظاهرات 30 تیر 1332 ...، روایت تاریخ در برنامه پلی به گذشته، به مدت 5:55
اغتشاش در منزل آیت الله کاشانی(1)
00':00''
3547 0
اغتشاش در منزل آیت الله کاشانی(1)
کانال :
وقایع هفتم مرداد 1332، برنامه سخنرانی در منزل آیت الله کاشانی، صادق بهداد در صحنه سخنرانی، صحبتهای مقدماتی در مورد دوران هژیر و رزم‌آرا، فریاد زنده باد مصدق، درگیری و اغتشاش در منزل آیت الله کاشانی و ...، برنامه پلی به گذشته با حضور استاد خسرو معتضد، به مدت5:18
اغتشاش در منزل آیت الله کاشانی(2)
00':00''
2334 0
اغتشاش در منزل آیت الله کاشانی(2)
کانال :
سکوت آیت الله کاشانی، زد و خورد در خیابان پامنار، اتوبوس مشکوک ؟!، ضعف مأمورین فرمانداری نظامی در صحنه، تظاهرات و درگیری در آستانه منزل آیت الله کاشانی، ایجاد تشنج و دعوا، روزنامه های مخالف آیت الله کاشانی و ....، برنامه پلی به گذشته با حضور استاد خسرو معتضد، به مدت6:47
تصمیم مصدق به رفراندم
00':00''
2879 0
تصمیم مصدق به رفراندم
کانال :
نکته جالب مصدق در دادگاه نظامی، گزارش مصور رحمانی از خروج پول ایران توسط انگلیس، تصمیم مصدق به چاپ محرمانه اسکناس، مخالفین قدرتمند مصدق و ....، ‌نقل تاریخ ایران با حضر دکتر معتضد در برنامه پلی به تاریخ، به مدت5:25
عملیات آژاکس توسط m.1.6
00':00''
4513 0
عملیات آژاکس توسط m.1.6
کانال :
دستهای پنهان انگلیس در ایران، م.ف.ت معاون جاسوس وزیر خارجه مصدق، تعطیلی سفارت انگلیس در ایران، شاهپور ریپورتر جاسوس انگلیس در سفارت آمریکا علیه مصدق، قبرس مستعمره پایگاه نیروی نظامی انگلیس علیه ایران و ....،‌نقل تاریخ ایران با حضر دکتر معتضد در برنامه پلی به تاریخ، به مدت8:39
رفراندم:فرار از استیضاح(1)
00':00''
1341 0
رفراندم:فرار از استیضاح(1)
کانال :
اقدامات ویرانگر حزب توده در 1332، وعده های عمل نشده دکتر مصدق، تبلیغات مخرب انگلیس علیه ایران، مطبوعات منطقه و جهان علیه ایران، پاسبانهای بی مزد و ناراضی، مهره‌های نظامی ضعیف مصدق در تهران و ....، نقل تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر معتضد در برنامه پلی به گذشته، به مدت 6:31
رفراندم:فرار از استیضاح(2)
00':00''
1026 0
رفراندم:فرار از استیضاح(2)
کانال :
طرفداری از نهضت ملی ایران، جدیت مصدق در انجام رفراندم، دکتر معظمی رئیس مجلس به جای آیت الله کاشانی، ترس مصدق از استیضاح، نقد مصدق بخاطر مقابله با مجلس، آیت الله کاشانی بر ضد مصدق و ...؛ نقل تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر معتضد در برنامه پلی به گذشته؛ به مدت6:34
حزب توده و سالگرد قیام 30 تیر(1)
00':00''
3437 0
حزب توده و سالگرد قیام 30 تیر(1)
کانال :
حوادث تیر ماه 1332، کرمیت‌روزولت و کودتا، منابع کودتای 28 مرداد، استیفن دوریل کیست؟، قتل احمد آرامش در پارک لاله تهران توسط ساواک، اسناد قیام 30 تیر 1331 در ریاست جمهوری ، حزب توده و قیام 30 تیر 1331 و ...؛ نقل تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر معتضد در برنامه پلی به گذشته؛ به مدت:5:08
حزب توده و سالگرد قیام 30 تیر(2)
00':00''
1811 0
حزب توده و سالگرد قیام 30 تیر(2)
کانال :
بحران اقتصادی مردم ایران در سال 1332، انزوای یاران مصدق، بیانیه حزب توده در مورد سالگرد قیام 30 تیر، حزب توده و ادعای ملی کردن صنعت نفت، سازمانهای مخفی حزب توده در ایران، روایت امیر تیمور کلانی در مورد حزب توده و ....؛ نقل تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر معتضد در برنامه پلی به گذشته؛ به مدت 5:37
حزب توده در سال 1332(1)
00':00''
1355 0
حزب توده در سال 1332(1)
کانال :
مقاله کنت لاو در نیویورک تایمز، قدرت کمونیستهای ایرانی در سال 1332، دولت و سیاست گذاری تظاهرات سالگرد 30 تیر، میتینگ صبح دولتها: میتینگ عصر حزب توده، خاطرات جالب پوروالی، دولت انگلیس دزد دریایی است و ....؛ نقل تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر معتضد در برنامه پلی به گذشته؛ به مدت9:14
حزب توده در سال 1332(2)
00':00''
1514 0
حزب توده در سال 1332(2)
کانال :
تعجب غیر کمونیستها از حضور حزب توده درخیابان، قطعنامه پایانی ضد امپریالیستی حزب توده، بزرگنمایی حزب توده در آمریکا، تبلیغات شدید رسانه‌های آمریکایی و ....؛ نقل تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر معتضد در برنامه پلی به گذشته؛ به مدت5:44
جاسوسان آمریکا و شوروی در ایران (2)
00':00''
1202 0
جاسوسان آمریکا و شوروی در ایران (2)
کانال :
تبعید خاندان سلطنت از ایران، بهرام آریانای کودتاچی، شکست کودتای ناپلئون ایران، گزارش سرگرد همایونی و سرگرد خیرخواه، خبر کودتا روی میز وابسته نظامی شوروی، تشکیلات سری آمریکا و شوروی در ایران و .....؛ نقل تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر معتضد در برنامه پلی به گذشته؛ به مدت:5:54
جاسوسان آمریکا و شوروی در ایران (1)
00':00''
1736 0
جاسوسان آمریکا و شوروی در ایران (1)
کانال :
سیاست جاسوس پروری شوروی در ایران، دانشگاه کوتوف در شوروی، کمونیست های بزرگ دنیا فارغ التحصیل کوتوف، ایرانیان فراری شیفته ظاهر شوروی، ناصرالدین شاه در تفلیس، دختران زیبا دامی برای جاسوسان، جاسوسان تعلیم دیده درایران و ....؛ نقل تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر معتضد در برنامه پلی به گذشته؛ به مدت:8:22
آمریکا و شوروی در تدارک کودتا در ایران (1)
00':00''
1529 0
آمریکا و شوروی در تدارک کودتا در ایران (1)
کانال :
ایران سرزمین کهن، استاد آمریکایی و قدمت 100 هزار ساله ایران، ایران دروازه مهاجمان غیر متمدن، امیر تیمور گورکانی و تظاهر به اسلام، کشتارهای عظیم امیر تیمور در ایران، نابودی سدهای ایران توسط امیر تیمور، سیستان و بلوچستنا : هند کوچک و ....؛ روایت تاریخ معاصر ایران زمین در برنامه پلی به گذشته با حضور دکتر خسرو معتضد؛ به مدت:7:32
آمریکا و شوروی در تدارک کودتا در ایران (2)
00':00''
1135 0
آمریکا و شوروی در تدارک کودتا در ایران (2)
کانال :
فریب جاسوسان با پول و زن زیبا و تریاک، شبکه پست خانه در وزارت جنگ، زمان سوزی مصدق و بهانه شکر، احضار هندرسن توسط آمریکا، فرار جاسوسان شوروی به غرب، ماجرای قتل تروتکسی، نقشه شوروی برای کمونیست کردن ایران، ناصر فخر آرایی تروریست بیمار و ....؛ روایت تاریخ معاصر ایران زمین در برنامه پلی به گذشته با حضور دکتر خسرو معتضد؛ به مدت:6:20