ایران و آمریکا

جستجو

ایران و آمریکا

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ایران با کرونا هم اولویت آمریکا [برای دشمنی] است....!
01':15''
102 0
ایران با کرونا هم اولویت آمریکا [برای دشمنی] است....!
کانال :
ایران با کرونا هم اولویت آمریکا [برای دشمنی] است....! به روایت کی رون اسکینر مدیر پیشین برنامه ریزی وزارت خارجه آمریکا و استاد سیاست دانشگاه کارنگی ملون
بررسی وضعیت کرونا در ایران توسط ژنرال و سناتور آمریکایی...!
01':27''
133 0
بررسی وضعیت کرونا در ایران توسط ژنرال و سناتور آمریکایی...!
کانال :
بهتر است پشت درهای بسته در این باره صحبت کنیم ...!