تیتراژها

جستجو

تیتراژها

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
گاو بزرگ بزرگ؛ شهر قصه
05':52''
0 0
گاو بزرگ بزرگ؛ شهر قصه
کانال :
یه گاو بود بزرگ خیلی بزرگ وقتی که داد می زد همه ازش می ترسیدن گاو بزرگ از اینکه همه ازش می ترسیدن خوشش می اومد بخاطر همین هم می خواست بزرگ و بزرگ بشه پس یه روز رفت به جنگل؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت گاو بزرگ بزرگ.
نیمکت پیر؛ شهر قصه
05':55''
0 0
نیمکت پیر؛ شهر قصه
کانال :
بابای مدرسه یه روز اومد و به نیمکت پیر یه برگه داد برگه بازنشستگی یعنی اینکه دیگه باید از اینجا بری و اومد اونو برد یه وانت دم درب مدرسه بود؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت نیمکت پیر.
در قندون افتاد توی قندون؛ کلبه عموپورنگ
00':39''
0 0
در قندون افتاد توی قندون؛ کلبه عموپورنگ
کانال :
شعر خوندن گاگول و شاقول و خوشحالی بعد از دستگیری عموپورنگ؛ یه عمری گفت درقندون آخر افتاد توی قندون، برید انبر بیارید اونو درش بیارید در برنامه کلبه عموپورنگ
گیلی گیلی خوابش میاد؛ شهر قصه
08':16''
0 0
گیلی گیلی خوابش میاد؛ شهر قصه
کانال :
گیلی گیلی زیر درخت خوابیده بود میمونهای دم گلی اومدند گفتند بیا باهم بازی کنیم اما نرفت؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بال بال بازی.
بال بال بازی؛ شهر قصه
05':42''
0 0
بال بال بازی؛ شهر قصه
کانال :
اردک کوچولو گم شده بود گریه می کرد بال بال می زد تا خانم مرغه اونو پیدا کرد و به خونش برد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بال بال بازی.
انیمیشن شهر قصه این قسمت هپلی هپو غول تنبل
05':49''
0 0
انیمیشن شهر قصه این قسمت هپلی هپو غول تنبل
کانال :
هپلی هپو توی جنگله اون یه غول تنبله، گفت سیب بالای درخته، چیدن اون خیلی سخته؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت هپلی هپو و سیب.
استفاده زیاد از گوشی ممنوع؛ کلبه عموپورنگ
00':57''
0 0
استفاده زیاد از گوشی ممنوع؛ کلبه عموپورنگ
کانال :
قسمتی از برنامه کلبه عموپورنگ که به بچه ها یاد میده که نباید بیش از 2 ساعت از گوشی و تبلت و فضای مجازی استفاده کرد بچه ها باید خودشون بازی کنند.
فردا مهمانیه | انیمیشن کارتونی ها
10':12''
5 0
فردا مهمانیه | انیمیشن کارتونی ها
کانال :
این کارتون جذاب که همه شخصیت های اون کارتن هستند یک خانواده صمیمی و شاد رو تشکیل دادند و هر قسمت یک داستان تازه برای بچه ها رقم می زنند، این قسمت فردا مهمانیه.
حالا چی بسازم؛ شهر قصه
09':39''
0 0
حالا چی بسازم؛ شهر قصه
کانال :
علی دستش شکسته بود اما باید در کلاس کاردستی درست کنه اما فکر می کرد دیگه نمیشه که محمد بهش زنگ زد گفت نگران بناش من کمک ات می کنم؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت حالا چی بسازم؟
خوش آمدی آدم برفی؛ شهر قصه
08':21''
10 0
خوش آمدی آدم برفی؛ شهر قصه
کانال :
بچه ها بعد از درست کردن آدم برفی دست می زدند و می خندیند اما حمید غمگین بود، آخه مادرش مریض شده بود؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت خوش آمدی آدم برفی.
خاله باف باف؛ شهر قصه
07':08''
5 0
خاله باف باف؛ شهر قصه
کانال :
کتاب شعر کودکانه خاله باف باف؛ جوجه نازنینم ببافم یا نبافم، چرا نبافی بباف و بباف؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت خاله باف باف.
کارتون شهر قصه؛ حالا چیکار کنم؟
09':48''
10 1
کارتون شهر قصه؛ حالا چیکار کنم؟
کانال :
علی که پدرش به یک نابینا کمک کرده بود که از خیابان رد بشه خواست که ادای اون فرد نابینا رو در بیار پس چشم هاشو بست؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت حالا چه کار کنم؟
انمیشن شهر قصه؛ این قسمت سرما
08':43''
5 0
انمیشن شهر قصه؛ این قسمت سرما
کانال :
قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چقدر سرده.
بیب برو کنار؛ شهر قصه
06':44''
0 0
بیب برو کنار؛ شهر قصه
کانال :
علی به حرف باباش گوش نکرد و با حواس پرتی از خیابان رد شد که یکدفعه صدای ترمز ماشینی بلند شد و؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بیب برو کنار
بازی و باغ سیب؛ شهر قصه
07':54''
0 0
بازی و باغ سیب؛ شهر قصه
کانال :
علی که دلش برای پدربزرگش خیلی تنگ شده و باغ سیب شون با پدرش به ده میره؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بازی و باغ سیب.
دست هاتون رو خوب بشورید؛ برنامه کودک قلقلک
12':55''
10 0
دست هاتون رو خوب بشورید؛ برنامه کودک قلقلک
کانال :
قسمت 70 برنامه کودک قلقلک، بچه ها که بازی می کنند باید حواسشون باشه باید دستهاشون روخوب بشورند این قسمت برنامه کودک قلقلک درست شستن دستها رو به بچه ها یاد میده.
چرا خدا به شتر کوهان داده؟ کارتون قصه های قرآنی شهر قصه
07':45''
0 0
چرا خدا به شتر کوهان داده؟ کارتون قصه های قرآنی شهر قصه
کانال :
الاغه به شتر گفت: آخه این کوهانها به چه درد می خوره شتر برای جواب نقشه ای کشید تا بتونه خوب جواب الاغ رو بده که؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چرا خدا به شتر کوهان داده؟
چرا خدا به لاکپشت لاک داده؟ | شهر قصه
06':39''
0 0
چرا خدا به لاکپشت لاک داده؟ | شهر قصه
کانال :
لاکپشت که خیلی گرمش شده بود توی آب پرید بعد هم غذا خورد و با حیوونای جنگل حرف زد و هر کدام از پناهگاه خودش گفت تا نوبت به لاکپشت رسید؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چرا خدا به لاکپشت لاک داده؟
بچه ها از تلویزیون فاصله بگیرید؛ برنامه کودک قلقلک
13':08''
5 0
بچه ها از تلویزیون فاصله بگیرید؛ برنامه کودک قلقلک
کانال :
قسمت شصت و نه از برنامه کودکانه قلقلک؛ جیکا برای فوتبال دیدن هم خیلی به تلویزیون نزدیک شده و هم نمی ذاره بقیه تماشا کنند باید بدونه که این کار خوبی نیست.
چرا خدا به کبوترها نوک داده؛ شهر قصه
07':13''
0 0
چرا خدا به کبوترها نوک داده؛ شهر قصه
کانال :
هر روز تمرین پرواز زیر نظر مادر کبوترها ادامه داشت و جوجه بهتر یاد می گرفتد یه روز جوجه گفت: برای چه ما مثل حیوونای دیگه دهان نداریم نوک داریم؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چرا خدا به کبوترها نوک داده.
چرا خدا به فیل خرطوم داده؛ شهر قصه
07':07''
0 0
چرا خدا به فیل خرطوم داده؛ شهر قصه
کانال :
میمونک قصه ما توی جنگل فیل بزرگ رو دید گفت: چه قوی و بزرگ اما اون خرطوم به چه درد شما می خوره؟ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چرا خدا به فیل خرطوم داده.