عمو پورنگ

جستجو

عمو پورنگ

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کلبه عمو پورنگ ؛ ای پورنگ بی رحم!
01':42''
524 3
کلبه عمو پورنگ ؛ ای پورنگ بی رحم!
کانال :
اعتراض حیوان ها به بی رحمی عموپورنگ.
بچه محل 2 | قسمت 31
45':58''
3794 1
بچه محل 2 | قسمت 31
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
بچه محل 2 | قسمت 23
44':33''
3754 1
بچه محل 2 | قسمت 23
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
کلبه عمو پورنگ؛ برم یا که نرم؟
02':03''
447 3
کلبه عمو پورنگ؛ برم یا که نرم؟
کانال :
هربز نمی تونه تصیم بگیره که بره یا نره مسافرت.
کلبه عمو پورنگ؛ از هوش سگ دهنش باز موند
01':38''
1121 2
کلبه عمو پورنگ؛ از هوش سگ دهنش باز موند
کانال :
تعجب پورنگ از هوش و اطلاعات بالای سگ.
کلبه عمو پورنگ ؛ پولش رو به رخ میکشه
01':01''
339 2
کلبه عمو پورنگ ؛ پولش رو به رخ میکشه
کانال :
ناراحت شدن عموپورنگ از نحوه صدا زدن خرمن.
کلبه عمو پورنگ؛ یا گشنشه یا خوابش میاد
02':50''
881 2
کلبه عمو پورنگ؛ یا گشنشه یا خوابش میاد
کانال :
ببعی هم مثل خرمن یا گرسنه است یا می خوابه.
بچه محل 2 | قسمت 14
47':10''
5826 1
بچه محل 2 | قسمت 14
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
کلبه عمو پورنگ؛ دارن از گرگ سواستفاده می کنن
02':22''
544 2
کلبه عمو پورنگ؛ دارن از گرگ سواستفاده می کنن
کانال :
ناراحت شدن گاگول از اینکه دیگران ازش سوء استفاده می کنند.
کلبه عمو پورنگ؛ خدا خر رو شناخت شاخش نداد
01':51''
208 2
کلبه عمو پورنگ؛ خدا خر رو شناخت شاخش نداد
کانال :
وقتی خرمن سر به سر بزی می گذاره.
کلبه عمو پورنگ ؛ آرزوش اینه بشینه صندلی جلو وانت!
00':41''
453 1
کلبه عمو پورنگ ؛ آرزوش اینه بشینه صندلی جلو وانت!
کانال :
آشنایی با مشکلات بزغاله کلبه عموپورنگ از زبان خودش.
کلبه عمو پورنگ ؛ با شاخ زد توی دندونش!
00':30''
496 0
کلبه عمو پورنگ ؛ با شاخ زد توی دندونش!
کانال :
امان از شاخ زدن بزی که دندون رو خورد می کنه.
کلبه عمو پورنگ؛ چی بود چی شد!
02':03''
226 1
کلبه عمو پورنگ؛ چی بود چی شد!
کانال :
خسته شدن گاگول از انجام کارهای خونه توی برنامه کلبه عموپورنگ.
کلبه عمو پورنگ ؛ هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد
01':30''
336 0
کلبه عمو پورنگ ؛ هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد
کانال :
وقتی هربز می خواد از خانم ببعی کیک تولد که آماده شده بگیره.
کلبه عمو پورنگ؛ رتیل چتر باز
00':43''
130 0
کلبه عمو پورنگ؛ رتیل چتر باز
کانال :
رتیل کلبه عموپورنگ به گاگول و خانوادش یاد میده که قیافه بگیرن.
کلبه عمو پورنگ ؛ بیا منو بخور!
02':16''
212 0
کلبه عمو پورنگ ؛ بیا منو بخور!
کانال :
تو این بخش از برنامه کلبه عموپورنگ گاگول از غول چماق تقاضا می کنه که اون رو بخوره.