عمو پورنگ

جستجو

عمو پورنگ

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کلبه عمو پورنگ؛ مگه گوسفند هم آموزش می بینه؟
00':22''
1684 3
کلبه عمو پورنگ؛ مگه گوسفند هم آموزش می بینه؟
کانال :
وقتی بگو آموزش های ورود به گله را خوب یاد نگرفته.
کلبه عمو پورنگ؛ لبنیاتی رو گذاشت روی سرش
00':42''
1489 1
کلبه عمو پورنگ؛ لبنیاتی رو گذاشت روی سرش
کانال :
وقتی خرمن می خواد از لبنیاتی خرید کنه.
کلبه عمو پورنگ؛ انتخاب سخت گوسفندی
01':33''
330 2
کلبه عمو پورنگ؛ انتخاب سخت گوسفندی
کانال :
انتخاب سخت گوسفند برای ماندن و رفتن.
کلبه عمو پورنگ؛ خانم دکتر رو دیوونه کرد!
01':03''
434 2
کلبه عمو پورنگ؛ خانم دکتر رو دیوونه کرد!
کانال :
ببینید خانوم ببعی چه بلایی سر خانوم دکتر میاره.
کلبه عمو پورنگ؛ از هوش سگ دهنش باز موند
01':38''
682 2
کلبه عمو پورنگ؛ از هوش سگ دهنش باز موند
کانال :
تعجب پورنگ از هوش و اطلاعات بالای سگ.
کلبه عمو پورنگ؛ ترانه مترسک و پورنگ
01':57''
4754 21
کلبه عمو پورنگ؛ ترانه مترسک و پورنگ
کانال :
ترانه شاد مترسک و پورنگ در برنامه کلبه عموپورنگ.
کلبه عمو پورنگ؛ یا گشنشه یا خوابش میاد
02':50''
450 1
کلبه عمو پورنگ؛ یا گشنشه یا خوابش میاد
کانال :
ببعی هم مثل خرمن یا گرسنه است یا می خوابه.
کلبه عمو پورنگ؛ برم یا که نرم؟
02':03''
365 3
کلبه عمو پورنگ؛ برم یا که نرم؟
کانال :
هربز نمی تونه تصیم بگیره که بره یا نره مسافرت.
کلبه عمو پورنگ؛ خدا خر رو شناخت شاخش نداد
01':51''
71 1
کلبه عمو پورنگ؛ خدا خر رو شناخت شاخش نداد
کانال :
وقتی خرمن سر به سر بزی می گذاره.
کلبه عمو پورنگ ؛ ای پورنگ بی رحم!
01':42''
355 2
کلبه عمو پورنگ ؛ ای پورنگ بی رحم!
کانال :
اعتراض حیوان ها به بی رحمی عموپورنگ.
کلبه عمو پورنگ ؛ با شاخ زد توی دندونش!
00':30''
428 0
کلبه عمو پورنگ ؛ با شاخ زد توی دندونش!
کانال :
امان از شاخ زدن بزی که دندون رو خورد می کنه.
کلبه عمو پورنگ؛ دارن از گرگ سواستفاده می کنن
02':22''
408 1
کلبه عمو پورنگ؛ دارن از گرگ سواستفاده می کنن
کانال :
ناراحت شدن گاگول از اینکه دیگران ازش سوء استفاده می کنند.
ترانه گاو نر اومده در برنامه کلبه عمو پورنگ
00':54''
737 5
ترانه گاو نر اومده در برنامه کلبه عمو پورنگ
کانال :
ترانه خواندن شاد گاوی برای دوستانش.
کلبه عمو پورنگ؛ چطوری گوگوری مگوری؟
01':39''
710 3
کلبه عمو پورنگ؛ چطوری گوگوری مگوری؟
کانال :
وقتی غول چماق می خواد زباله رو روز بگذاره دم در.
کلبه عمو پورنگ ؛ پولش رو به رخ میکشه
01':01''
287 2
کلبه عمو پورنگ ؛ پولش رو به رخ میکشه
کانال :
ناراحت شدن عموپورنگ از نحوه صدا زدن خرمن.
کلبه عمو پورنگ ؛ هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد
01':30''
289 0
کلبه عمو پورنگ ؛ هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد
کانال :
وقتی هربز می خواد از خانم ببعی کیک تولد که آماده شده بگیره.
کلبه عمو پورنگ؛ رتیل چتر باز
00':43''
71 0
کلبه عمو پورنگ؛ رتیل چتر باز
کانال :
رتیل کلبه عموپورنگ به گاگول و خانوادش یاد میده که قیافه بگیرن.
کلبه عمو پورنگ؛ چی بود چی شد!
02':03''
162 1
کلبه عمو پورنگ؛ چی بود چی شد!
کانال :
خسته شدن گاگول از انجام کارهای خونه توی برنامه کلبه عموپورنگ.
کلبه عمو پورنگ ؛ بیا منو بخور!
02':16''
121 0
کلبه عمو پورنگ ؛ بیا منو بخور!
کانال :
تو این بخش از برنامه کلبه عموپورنگ گاگول از غول چماق تقاضا می کنه که اون رو بخوره.
کلبه عمو پورنگ ؛ آرزوش اینه بشینه صندلی جلو وانت!
00':41''
255 1
کلبه عمو پورنگ ؛ آرزوش اینه بشینه صندلی جلو وانت!
کانال :
آشنایی با مشکلات بزغاله کلبه عموپورنگ از زبان خودش.
کلبه عموپورنگ این قسمت شیره جوانی
43':28''
922 3
کلبه عموپورنگ این قسمت شیره جوانی
کانال :
دانلود فیلم کامل برنامه کودک کلبه عمو پورنگ؛ قسمت شیره جوانی.