ورزشی

جستجو

ورزشی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
ضربه به توپ با زانو
00':00''
4481 2
ضربه به توپ با زانو
کانال :
ضربه به توپ با زانو - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 143
گل تلخ به ایران
00':00''
1407 2
گل تلخ به ایران
کانال :
فیلم گلی که تیم ملی فوتبال در فروردین 1388 در ورزشگاه از عربستان خورد - به مدت 0032
جادوگر فوتبال ایران
00':00''
6152 22
جادوگر فوتبال ایران
کانال :
کلیپ بسیار زیبا از حرکات تکنیکی و زیبای علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی و بایرن مونیخ آلمان و حال حاضر تیم شالکه 04 به مدت 0203
کنترل توپ با سر
00':00''
2043 4
کنترل توپ با سر
کانال :
کنترل توپ با سر - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 252
کنترل توپ با گردن
00':00''
1660 2
کنترل توپ با گردن
کانال :
کنترل توپ با گردن - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 125
کنترل توپ با شانه
00':00''
1282 1
کنترل توپ با شانه
کانال :
کنترل توپ با شانه - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 220
کنترل توپ با زانو
00':00''
2219 3
کنترل توپ با زانو
کانال :
کنترل توپ با زانو - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 135
کنترل توپ با پا
00':00''
4023 3
کنترل توپ با پا
کانال :
کنترل توپ با پا - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 228