ورزشی

جستجو

ورزشی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
اشتباهات داوری
00':00''
2051 1
اشتباهات داوری
کانال :
اشتباهات داور و داوری در برنامه شوک فوتبال به مدت 00:08:17
اشتباهات بازیکنان
00':00''
1516 1
اشتباهات بازیکنان
کانال :
نظر کارشناسان و تماشاگران در مورد اشتباهات بازیکنان در فوتبال «برنامه شوک فوتبال» به مدت 00:07:44
تساوی پیروزی واستقلال!
00':00''
2355 0
تساوی پیروزی واستقلال!
کانال :
تساوی استقلال و پیروزی در آخرین بازی و نظرات مختلف مردم و کارشناسان به مدت 08:04
ایران و عربستان
00':00''
2238 1
ایران و عربستان
کانال :
حواشی مسابقه فوتبال ایران و عربستان در ورزشگاه آزادی به مدت 00:07:51
حواشی مسابقه  ایران و عربستان
00':00''
2061 2
حواشی مسابقه ایران و عربستان
کانال :
حواشی مسابقه فوتبال ایران و عربستان در ورزشگاه آزادی و مصاحبه با علی دایی به مدت 00:07:48
مافیای فوتبال
00':00''
1556 1
مافیای فوتبال
کانال :
مافیای فوتبال و بازیکنان و جذب بازیکنان به مدت 00:07:43
آفات فوتبال ایران
00':00''
1123 0
آفات فوتبال ایران
کانال :
نظرات و انتقادات مختلف در مورد تماشاگران و تماشا گرنما درویژه برنامه شوک فوتبال به مدت 00:07:53
آفات فوتبال
00':00''
2301 0
آفات فوتبال
کانال :
تصاویری از آفات فوتبال ایران در ویژه برنامه شوک در فوتبال به مدت 00:07:10
طلسم تیم
00':00''
2022 1
طلسم تیم
کانال :
جادوگری در فوتبال !!! « ویژه برنامه شوک در فوتبال » به مدت 00:06:37
جادوگری
00':00''
2188 3
جادوگری
کانال :
جادوگری در فوتبال واقعیت یا توهم !!! « ویژه برنامه شوک در فوتبال » به مدت 00:06:44
ضربه به توپ با کف پا
00':00''
5785 2
ضربه به توپ با کف پا
کانال :
ضربه به توپ با کف پا - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 48 ثانیه
ضربه به توپ با شانه
00':00''
1734 1
ضربه به توپ با شانه
کانال :
ضربه به توپ با شانه - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 1:48
ضربه به توپ با پنجه پا
00':00''
3125 0
ضربه به توپ با پنجه پا
کانال :
ضربه به توپ با پنجه پا - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 2:36
ضربه به توپ با زانو
00':00''
4361 0
ضربه به توپ با زانو
کانال :
ضربه به توپ با زانو - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 1:43
گل تلخ به ایران
00':00''
1407 2
گل تلخ به ایران
کانال :
فیلم گلی که تیم ملی فوتبال در فروردین 1388 در ورزشگاه از عربستان خورد... - به مدت 00:32
جادوگر فوتبال ایران
00':00''
6152 21
جادوگر فوتبال ایران
کانال :
کلیپ بسیار زیبا از حرکات تکنیکی و زیبای علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی و بایرن مونیخ آلمان و حال حاضر تیم شالکه 04 . به مدت 02:03 .
کنترل توپ با سر
00':00''
2043 4
کنترل توپ با سر
کانال :
کنترل توپ با سر - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 2:52
کنترل توپ با گردن
00':00''
1660 2
کنترل توپ با گردن
کانال :
کنترل توپ با گردن - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 1:25
کنترل توپ با شانه
00':00''
1282 1
کنترل توپ با شانه
کانال :
کنترل توپ با شانه - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 2:20
کنترل توپ با زانو
00':00''
2219 3
کنترل توپ با زانو
کانال :
کنترل توپ با زانو - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 1:35
کنترل توپ با پا
00':00''
4023 3
کنترل توپ با پا
کانال :
کنترل توپ با پا - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 2:28