ورزشی

جستجو

ورزشی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
حرکت گریز
00':00''
4492 5
حرکت گریز
کانال :
حرکت گریز - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 1:20
حرکت ترکیبی 1
00':00''
2812 7
حرکت ترکیبی 1
کانال :
حرکت ترکیبی 1 - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 2:00
حرکت ترکیبی 2
00':00''
2133 3
حرکت ترکیبی 2
کانال :
حرکت ترکیبی 2 - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 1:30
حرکت ترکیبی 3
00':00''
1756 1
حرکت ترکیبی 3
کانال :
حرکت ترکیبی 3 - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 2:03
گل عجیب
00':00''
3165 1
گل عجیب
کانال :
صحنه یکی از عجیبترین کرنرهای جهان که تبدیل به گل می شود ولی داور آن را قبول نمی کند... - به مدت 1:29
تماشاگران
00':00''
2127 0
تماشاگران
کانال :
نظرات تماشاگران مسابقات فوتبال و جواب مسئولان در برنامه شوک فوتبال به مدت 00:07:00
خرید فروش بلیط
00':00''
1622 0
خرید فروش بلیط
کانال :
نظرات تماشاگران مسابقات فوتبال و جواب مسئولان در برنامه شوک فوتبال به مدت 00:07:12
تماشاگر نما
00':00''
1731 1
تماشاگر نما
کانال :
نظرات مختلف در مورد تماشاگر نما و تماشاگران مسابقات فوتبال در برنامه شوک فوتبال به مدت 00:07:18
ناسزا گویی
00':00''
2231 1
ناسزا گویی
کانال :
نظرات مختلف از تماشاگران مسابقات فوتبال و جواب مسئولان در برنامه شوک فوتبال به مدت 00:07:19
اشتباهات داوری
00':00''
2051 1
اشتباهات داوری
کانال :
اشتباهات داور و داوری در برنامه شوک فوتبال به مدت 00:08:17
اشتباهات بازیکنان
00':00''
1516 1
اشتباهات بازیکنان
کانال :
نظر کارشناسان و تماشاگران در مورد اشتباهات بازیکنان در فوتبال «برنامه شوک فوتبال» به مدت 00:07:44
تساوی پیروزی واستقلال!
00':00''
2355 0
تساوی پیروزی واستقلال!
کانال :
تساوی استقلال و پیروزی در آخرین بازی و نظرات مختلف مردم و کارشناسان به مدت 08:04
ایران و عربستان
00':00''
2238 1
ایران و عربستان
کانال :
حواشی مسابقه فوتبال ایران و عربستان در ورزشگاه آزادی به مدت 00:07:51
حواشی مسابقه  ایران و عربستان
00':00''
2061 2
حواشی مسابقه ایران و عربستان
کانال :
حواشی مسابقه فوتبال ایران و عربستان در ورزشگاه آزادی و مصاحبه با علی دایی به مدت 00:07:48
مافیای فوتبال
00':00''
1556 1
مافیای فوتبال
کانال :
مافیای فوتبال و بازیکنان و جذب بازیکنان به مدت 00:07:43
آفات فوتبال ایران
00':00''
1123 0
آفات فوتبال ایران
کانال :
نظرات و انتقادات مختلف در مورد تماشاگران و تماشا گرنما درویژه برنامه شوک فوتبال به مدت 00:07:53
آفات فوتبال
00':00''
2301 0
آفات فوتبال
کانال :
تصاویری از آفات فوتبال ایران در ویژه برنامه شوک در فوتبال به مدت 00:07:10
طلسم تیم
00':00''
2022 1
طلسم تیم
کانال :
جادوگری در فوتبال !!! « ویژه برنامه شوک در فوتبال » به مدت 00:06:37
جادوگری
00':00''
2188 3
جادوگری
کانال :
جادوگری در فوتبال واقعیت یا توهم !!! « ویژه برنامه شوک در فوتبال » به مدت 00:06:44
ضربه به توپ با کف پا
00':00''
5785 2
ضربه به توپ با کف پا
کانال :
ضربه به توپ با کف پا - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 48 ثانیه
ضربه به توپ با شانه
00':00''
1734 1
ضربه به توپ با شانه
کانال :
ضربه به توپ با شانه - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 1:48