تنها ترین سردار

جستجو

تنها ترین سردار

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
فتنه گران
11':23''
2164 0
فتنه گران
کانال :
(برگرفته از سریال تنهاترین سردار) به دستور معاویه جاسوسانش در کوفه به نام امام به جو سازی علیه حکومت امام و پخش شایعات در بین مردم می پرداختند .
مردمان چند رنگ
02':24''
2176 0
مردمان چند رنگ
کانال :
(برگرفته از سریال تنهاترین سردار) وقتی خوارج از رودرویی امام حسن مجتبی با معاویه نا امید شدند برای بیعت با امام حسین (ع) بسویش رفتند اما حضرت نپذیرفتند .
اختلاف نظر
05':29''
1934 0
اختلاف نظر
کانال :
اختلاف نظر کوفیان در جهاد علیه معاویه ( برگرفته از سریال تنهاترین سردار ) ، مردم کوفه که از گروههای مختلفی بودند در مورد جنگ یا صلح با معاویه اختلاف نظر داشتند .
خطبه امام مجتبي
04':02''
2570 0
خطبه امام مجتبي
کانال :
(برگرفته از سریال تنهاترین سردار)ایراد خطبه توسط امام حسن مجتبی برای مردمی که مشتاقانه در انتظار شنیدن هستند .
سپاه کفر
07':06''
1725 0
سپاه کفر
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، حرکت سپاه معاویه با تمام قوا به طرف کوفه جهت مبارزه با سپاه امام حسن (ع) .
خیانت بزرگ
14':47''
6495 0
خیانت بزرگ
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، الحاق " عبیدالله ابن عباس" ، سردار سپاه امام حسن (ع) به معاویه به طمع پول و مقام و تاثیر آن در سپاه امام (ع) .
تیری به سمت خورشید - قسمت اول
09':05''
1841 0
تیری به سمت خورشید - قسمت اول
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، اقدام به ترور حضرت امام حسن (ع) توسط عمال معاویه در مسجد . قسمت اول .
تیری به سمت خورشید - قسمت دوم
14':19''
1563 0
تیری به سمت خورشید - قسمت دوم
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، اقدام به ترور حضرت امام حسن (ع) توسط عمال معاویه در مسجد . قسمت دوم .
كوفه پس ازترور
04':18''
1102 0
كوفه پس ازترور
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، اوضاع کوفه پس از اقدام به ترور امام حسن (ع) توسط عمال معاویه .
فرمان جنگ - قسمت اول
03':41''
2581 0
فرمان جنگ - قسمت اول
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، امام حسن (ع) پس از اینکه معاویه از بیعت با امام سر باز زد و همچنان به فتنه گری علیه امام و مردم اقدام می کرد ، به کوفیان فرمان دادند تا برای نبرد آماده شوند .
فرمان جنگ - قسمت دوم
11':17''
2019 0
فرمان جنگ - قسمت دوم
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، با آمادگی مردم برای جنگ با معاویه و اتمام حجت امام حسن (ع) با معاویه ، حضرت دستور جهاد را صادر کردند .
دستور به آرامش
00':00''
1524 0
دستور به آرامش
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، دستور به حفظ آرامش مردم و عدم تعرض به خوارج ، اقدامی آگاهانه پس از ترور نافرجام امام حسن (ع) ، توسط عمال معاویه 03:00 .
عاشقان ولایت - قسمت اول
05':29''
2499 0
عاشقان ولایت - قسمت اول
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، ابراز احساسات مردم نسبت به امام حسن (ع) قسمت اول .
به شرط جنگ
04':05''
1084 0
به شرط جنگ
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، اصرار خوارج به امام حسن (ع) برای جنگ با معاویه و انحرافی تازه .
نفوذ در جهنم
11':50''
3029 0
نفوذ در جهنم
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، عده ای از یاران امام(ع) که در دستگاه معاویه نفوذ دارند سعی می کنند که یکی از یاران در بند امام حسن (ع) را نجات دهند .
کیسه های جهنمی
07':12''
1020 0
کیسه های جهنمی
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، تطمیع قبایل عرب توسط معاویه برای عدم بیعت با امام حسن مجتبی(ع) و پیوستن به سپاه معاویه برای جنگ با امام (ع) .
جاسوسان معاويه
04':51''
939 0
جاسوسان معاويه
کانال :
کار شکنی جاسوسان معاویه در کوفه و ارسال جاسوسان به سپاه امام حسن (ع) برای جمع آوری اطلاعات .
نیرنگ شیاطین
08':26''
1098 0
نیرنگ شیاطین
کانال :
جمع آوری تعدادی از مردمان دنیا دوست ، توسط عمال معاویه و فرستادن آنها در بین مردم برای فشار بر مردم بلاد اطراف کوفه به اسم امام حسن (ع) .
دعوت به اطاعت
07':05''
939 0
دعوت به اطاعت
کانال :
نامه دعوت به اطاعت امام حسن (ع) به معاویه . « آنروز که امیرالمومنین علی (ع) که درود خداوند بر او باد ، وفات یافت ، مسلمانان با من بیعت کردند و من این نامه را برای آن نوشتم تا در پیشگاه خداوند عزوجل در کار تو معذور باشم ... ».
فریب دنیا
12':12''
1041 0
فریب دنیا
کانال :
گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، همراهی سرداران و قبایل عرب با معاویه در اثر وسوسه پول و مقام.
قاصد خوش خبر
00':00''
1523 0
قاصد خوش خبر
کانال :
بخشی از سریال تنهاترین سردار . سکانسی که معاویه از بیعت کوفیان با امام حسن(ع) خبر دار می شود . به مدت 03:16 .