آموزشی

جستجو

آموزشی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش زبان قسمت(64)
19':36''
5560 0
آموزش زبان قسمت(64)
کانال :
انسانها ،اشیا،مکان ها و هر چیزی که در دنیا وجود دارد یا خوب است یا خوب تر یا خوب ترین ای مقایسه را با صفات تفضیلی انجام می دهیم در انگلیسی این مقایسه چگونه انجام می شود ؟ملاحظه بفرمایید.
آموزش زبان قسمت(63)
20':01''
5337 0
آموزش زبان قسمت(63)
کانال :
آیا خوب مطالعه می کنید؟ آیا به درس خوب توجه می کنید ؟ آیا به سختی تلاش می کنید؟ در این جملات از قید خوب و به سختی استفاده کردیم به این درس توجه کنید تا با ساختن قید بهتر آشنا شوید.
آموزش زبان قسمت(62)
19':49''
5526 0
آموزش زبان قسمت(62)
کانال :
ما برای تغییراتی که در زندگی خود ایجاد کرده ایم و بیان وقایع گذشته که تا به حال ادامه داشته از حال کامل استفاده کردیم این برنامه را ببینید تا مفهوم آن را بهتر به مخاطب برسانید
آموزش زبان قسمت(61)
19':33''
5726 0
آموزش زبان قسمت(61)
کانال :
در این قسمت از مجموعه ی دیالوگ مروری بر چگونگی استفاده از افعال May و Might Will وShall وWould و Could و Should و Have to خواهیم داشت .
آموزش زبان قسمت(60)
19':18''
5925 0
آموزش زبان قسمت(60)
کانال :
در شصتمین قسمت از این مجموعه در ادامه ی بحث های قبلی کاربرد های most و have to را در جملات بررسی می کنیم و چگونگی منفی کردن و معنی جملات را ملاحظه می کنیم
آموزش زبان قسمت(59)
19':35''
5034 0
آموزش زبان قسمت(59)
کانال :
در درس 54 و 55 با واژه ی should به خوبی آشنا شدیم در این درس با دو کلمه ی دیگر که الزامشان از should بیشتر است آشنا می شویم
آموزش زبان قسمت(58)
18':05''
5674 0
آموزش زبان قسمت(58)
کانال :
در این درس چگونگی منفی کردن چند فعل و ساختن جملات منفی را مشاهده می کنیم .(منفی کردن فعل will و may و might ) و همچنین سوالی کردن آنها را نیز بررسی می کنیم
آموزش زبان قسمت(57)
18':24''
5561 0
آموزش زبان قسمت(57)
کانال :
در این درس معنی و کاربرد کلمات maybe و might را بررسی میکنیم
آموزش زبان قسمت(56)
18':24''
5507 0
آموزش زبان قسمت(56)
کانال :
در این قسمت از مجموعه دیالوگ چگونگی ساخت و کاربرد جملات را با افعال will و would و shall را با هم می بینیم و آنها را با هم مقایسه می کنیم
آموزش زبان قسمت(55)
19':24''
5476 0
آموزش زبان قسمت(55)
کانال :
در این برنامه با عبارات جدیدی آشنا می شویم و چگونگی کاربرد منفی کلمه ی Should را یاد می گیریم
آموزش زبان قسمت(54)
19':20''
5925 0
آموزش زبان قسمت(54)
کانال :
ما در مکالمات روزمره از کلمه باید در معانی مختلفی استفاده می کنیم این برنامه را ببینید تا با کلمه ی Should و معانی و کاربرد های آن بیشتر آشنا شویم
آموزش زبان قسمت(53)
17':36''
5180 0
آموزش زبان قسمت(53)
کانال :
در این قسمت از مجموعه ی دیالوگ واژه ها و عبارات جدیدی را یاد می گیریم و نحوه ی کاربرد آنها را بررسی می کنیم
آموزش زبان قسمت(52)
19':40''
6199 0
آموزش زبان قسمت(52)
کانال :
آموزش زبان قسمت(51)
18':53''
5288 0
آموزش زبان قسمت(51)
کانال :
در این قسمت از مجموعه ی دیالوگ به چگونگی ساخت افعال حال کامل یا ماضی نقلی می پردازیم کاری که از زمان قبل شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد
آموزش زبان قسمت(50)
20':13''
5477 0
آموزش زبان قسمت(50)
کانال :
در این درس لغاتی را که برای بیان کارهای مستمر که به صورت روزانه یا هفتگی و یا ماهانه انجام می شود را بررسی می کنیم
آموزش زبان قسمت(49)
18':45''
5529 0
آموزش زبان قسمت(49)
کانال :
در این درس به بررسی و مقایسه صفات می پردازیم
آموزش زبان قسمت(48)
18':34''
5807 0
آموزش زبان قسمت(48)
کانال :
در این درس هم صفات گوناگون را مورد بحث قرار می دهیم و مشاهده می کنیم که هر کدام چگونه به صفات برتر یا برترین تبدیل می شوند.
آموزش زبان قسمت(47)
19':10''
5548 0
آموزش زبان قسمت(47)
کانال :
در این درس کاربرد و نحوه ی ساخت صفات برتر و برترین (عالی) را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم
آموزش زبان قسمت(46)
18':27''
5971 0
آموزش زبان قسمت(46)
کانال :
- در این قسمت درس قبلی را که در مورد صفات تفضیلی بود ادامه می دهیم
آموزش زبان قسمت(45)
19':30''
6638 0
آموزش زبان قسمت(45)
کانال :
از این درس تا چند درس آینده صفات تفضیلی را مورد بحث قرار می دهیم مانند خوب ، خوب تر ،خوب ترین و یا تند ، تندتر ، تندترین و.... آِنها صفات تفضیلی هستند
آموزش زبان قسمت(44)
19':18''
5945 0
آموزش زبان قسمت(44)
کانال :
در این درس تفاوت های some و any را بیان می کنیم و نحوه ی پرسش در مورد اشیا غیر قابل شمارش مانند آب و شکر و اشیا قابل شمارش مانند کتاب و دفتر را مورد توجه قرار می دهیم