آموزشی

جستجو

آموزشی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
جهان خود را بسازید
00':00''
7927 0
جهان خود را بسازید
کانال :
قسمت سوم از مستندی با موضوع قانون جاذبه در انسان و راز موفقیت انسانهای بزرگ . « هر آن چیزی را که احساس می کنید، دقیقاً همان چیزی است که برایتان اتفاق می افتد ... » . به مدت 10:03 .
احساس قدردانی
00':00''
3045 0
احساس قدردانی
کانال :
قسمت چهارم از مستندی با موضوع قانون جاذبه در انسان و راز موفقیت انسانهای بزرگ . « نیازی نیست که تمام راه را ببینید ؛ فقط نخستین گام را با اطمینان بردارید ... » . به مدت 10:03 .
تجسم هر چه می خواهید
00':00''
4540 0
تجسم هر چه می خواهید
کانال :
قسمت پنجم از مستندی با موضوع قانون جاذبه در انسان و راز موفقیت انسانهای بزرگ . « هرچه را که می خواهید داشته باشید ، داشتنش را تجسم کنید ... » . به مدت 10:03 .
خوشبختی
00':00''
2604 0
خوشبختی
کانال :
قسمت ششم از مستندی با موضوع قانون جاذبه در انسان و راز موفقیت انسانهای بزرگ . « برخی از کسانی که به موفقیت رسیده اند از تاثیر قانون جاذبه بر موفقیت خود می گویند ... » . به مدت 09:13 .
خود شفا دهی
00':00''
5751 0
خود شفا دهی
کانال :
قسمت هفتم از مستندی با موضوع قانون جاذبه در انسان و راز موفقیت انسانهای بزرگ . « ناراحتی نمی تواند در بدنی که در حالت سالم و پرقدرتی قرار گرفته ، ادامه داشته باشد ... » . به مدت 10:02 .
میدان انرژی
00':00''
2309 0
میدان انرژی
کانال :
قسمت هشتم از مستندی با موضوع قانون جاذبه در انسان و راز موفقیت انسانهای بزرگ . « بگذارید تنوع زندگی، شما را هیجان زده کند ... » . به مدت 10:03 .
تصورآرزو و اهداف
00':00''
2390 0
تصورآرزو و اهداف
کانال :
قسمت نهم مستندی با موضوع قانون جاذبه در انسان و راز موفقیت انسانهای بزرگ . « شادی درونی ، جوهره ی موفقیت است ... » . به مدت 07:15 .
فاجعه
00':00''
2614 0
فاجعه
کانال :
تصاویری واقعی از واژگونی یک پل عظیم و یک قطار بر اثر زلزله . (با کیفیت) به مدت 00:44:03
زلزله در اتاق خواب
00':00''
3702 0
زلزله در اتاق خواب
کانال :
در این فیلم میتوانید بیاموزید که اتاق خوابتان را چگونه بچینید تا درصورت بروز زلزله در حداکثر ایمنی باشید. این فیلم تصاویری از یک زلزله شبیه سازی شده است.(با کیفیت ) به مدت 00:15:12
زلزله در اتاق نشیمن
00':00''
2307 0
زلزله در اتاق نشیمن
کانال :
در این فیلم میتوانید ببینید در یک زلزله چه وسایلی از اتاق نشیمن میتواند خطرساز بوده و چه وسایل و محلهایی میتوانند جان پناه مناسبی محسوب شوند. این فیلم تصاویری از یک زلزله شبیه سازی شده است. (با کیفیت) به مدت 00:16:12
به این میگن ایمنی ...
00':00''
2709 0
به این میگن ایمنی ...
کانال :
تصاویری از یک زلزله واقعی در یک اداره در ژاپن. در این ویدئو معنی ایمنی در محل کار رادرک خواهید کرد. (با کیفیت) به مدت 00:02:01
دیر رسیدن یا هرگز نرسیدن! جمله‌ای کلیشه‌ای  ولی پرمعنا
00':00''
8114 0
دیر رسیدن یا هرگز نرسیدن! جمله‌ای کلیشه‌ای ولی پرمعنا
کانال :
کلیپ ‌راهنمایی و رانندگی معروف به دادش سیاه (1) به مدت 2:33
عشق لاتی و ... (1)
00':00''
14254 0
عشق لاتی و ... (1)
کانال :
کلیپ ‌راهنمایی و رانندگی معروف به دادش سیاه (2) به مدت 1:39
عشق لاتی و ... (2)
00':00''
19744 0
عشق لاتی و ... (2)
کانال :
کلیپ ‌راهنمایی و رانندگی معروف به دادش سیاه (3) به مدت 1:57
گروه آتش نشان ها
00':00''
27890 0
گروه آتش نشان ها
کانال :
انیمیشن سه بعدی - (قسمت اول از گروه آتش نشانها) - جذاب و گیرا - ویژه گروه سنی جوان و نوجوان
چهارشنبه سوری1
04':02''
19907 0
چهارشنبه سوری1
کانال :
انیمیشن سه بعدی - جذاب و گیرا - ویژه گروه سنی جوان و نوجوان
چهارشنبه سوری2
02':53''
8875 0
چهارشنبه سوری2
کانال :
انیمیشن سه بعدی - جذاب و گیرا - ویژه گروه سنی جوان و نوجوان
چهارشنبه سوری3
01':14''
9221 0
چهارشنبه سوری3
کانال :
انیمیشن سه بعدی - جذاب و گیرا - ویژه گروه سنی کودکان
بازی با مرگ1
00':08''
2532 0
بازی با مرگ1
کانال :
فیلم مستند از حادثه دیدگان جشن چهارشنبه سوری - آیا لحظه ای شادی ارزش عمری پشیمانی را دارد؟ قضاوت باشما...
بازی با مرگ2
00':09''
2308 0
بازی با مرگ2
کانال :
فیلم مستند از حادثه دیدگان جشن چهارشنبه سوری - آیا لحظه ای شادی ارزش عمری پشیمانی را دارد؟ قضاوت باشما...
بازی با مرگ3
00':14''
2107 0
بازی با مرگ3
کانال :
فیلم مستند از حادثه دیدگان جشن چهارشنبه سوری - آیا لحظه ای شادی ارزش عمری پشیمانی را دارد؟ قضاوت باشما...