آموزشی

جستجو

آموزشی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
هم زدن مکانیکی خمیر
00':10''
847 0
هم زدن مکانیکی خمیر
کانال :
هم زدن مکانیکی خمیر
خمیرگیری خمیر سوهان
00':21''
2311 0
خمیرگیری خمیر سوهان
کانال :
خمیرگیری خمیر سوهان و وزن
خط خوش
02':00''
272 0
خط خوش
کانال :
دربیان استاد عبدالله زاده فوق ممتاز انجمن خوشنویسان
آغوش بازکردن مرد زیر آسمان
00':13''
486 0
آغوش بازکردن مرد زیر آسمان
کانال :
آغوش بازکردن مرد زیر آسمان
حرکت رشته های درهم تنیده
00':30''
350 0
حرکت رشته های درهم تنیده
کانال :
حرکت رشته های درهم تنیده
نورافشانی
00':19''
207 0
نورافشانی
کانال :
حرکت نورافشانی
زمینه انتزاعی رنگی
00':16''
479 0
زمینه انتزاعی رنگی
کانال :
زمینه انتزاعی رنگی
حرکت ماشین گلف از روی پل چوبی دریاچه
00':09''
341 0
حرکت ماشین گلف از روی پل چوبی دریاچه
کانال :
حرکت ماشین گلف از روی پل چوبی دریاچه
چرخش کره زمین روی دست
00':20''
954 0
چرخش کره زمین روی دست
کانال :
چرخش کره زمین روی دست
حرکت سیاره
00':32''
704 0
حرکت سیاره
کانال :
حرکت سیاره در کهکشان
حرکت موج روی شنهای ساحل
00':20''
251 0
حرکت موج روی شنهای ساحل
کانال :
حرکت موج روی شنهای ساحل
تایم لپس ترافیک شهری
00':16''
232 0
تایم لپس ترافیک شهری
کانال :
تایم لپس ترافیک شهری
حرکت ابرها در کوه
00':10''
265 0
حرکت ابرها در کوه
کانال :
حرکت ابرها در کوه
تایم لپس حرکت ماشین ها دور میدان
00':30''
327 0
تایم لپس حرکت ماشین ها دور میدان
کانال :
تایم لپس حرکت ماشین ها دور میدان
حرکت ابرها روی دریاچه
00':13''
2803 0
حرکت ابرها روی دریاچه
کانال :
تکه فیلم برای افترافکت کاران حرکت ابرها روی دریاچه
حرکت نقشه قاره ای جهان
00':10''
228 0
حرکت نقشه قاره ای جهان
کانال :
حرکت نقشه قاره ای جهان
قرص ماه روی آب
00':12''
1513 0
قرص ماه روی آب
کانال :
برای جلوه بصری فیلم
فیلم زمینه خال خالی
00':08''
101 0
فیلم زمینه خال خالی
کانال :
فیلم زمینه خال خالی
00':08''
403 0
فیلم زمینه خال خالی
کانال :
برای افترافکت کاران
زمینه شاد و زیبا با نقوش
00':08''
508 0
زمینه شاد و زیبا با نقوش
کانال :
زمینه شاد و زیبا با نقوش برای افتر کاران
حرکت قطب نما
00':05''
186 0
حرکت قطب نما
کانال :
قابل توجه تدوینگران افترافکت