آموزشی

جستجو

آموزشی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آموزش زبان قسمت(82)
20':05''
4302 6
آموزش زبان قسمت(82)
کانال :
- در این قسمت موضوع کار و کار یابی مورد بحث قرار می گیرد و پرسش و پاسخ ها و جملات مورد نیاز برای پیدا کردن شغل و گفتگو در این زمینه را فرا می گیریم
آموزش زبان قسمت(81)
18':28''
4429 9
آموزش زبان قسمت(81)
کانال :
یکی از راه های مسافرت استفاده از قطار است مکالمات مورد نیاز سفر با قطار را در این درس ملاحظه بفرمایید
آموزش زبان قسمت(80)
19':27''
4486 9
آموزش زبان قسمت(80)
کانال :
در این درس تلاش کردیم مهمترین موضوعات یک سفر هوایی را مورد توجه قرار دهیم و مکالمات ضروری ان را برای شما بازگو کنیم
آموزش زبان قسمت(79)
17':42''
4348 7
آموزش زبان قسمت(79)
کانال :
در این درس مکالمات پزشکی و مکالماتی که بین بیماران و پزشکان و یا بیماران و داروخانه دارن رد و بدل می شود می شنوید و همچنین لغات جدیدی را در این زمینه یاد می گیرید
آموزش زبان قسمت(78)
19':46''
4493 7
آموزش زبان قسمت(78)
کانال :
- در این درس تعداد زیادی از عباراتی را می شنوید که در رستوران بین مراجعان و کارکنان رستوران رد و بدل می شود مانند چگونگی سفارش دادن غذا و اسامی انواع غذا
آموزش زبان قسمت(77)
15':51''
4507 10
آموزش زبان قسمت(77)
کانال :
وقتی به خارج از کشور می روید اولین جایی که می روید هتل است تین درس برای یاد گیری گفتگو های مورد نیاز در هتل تدارک دیده شده ملاحظه بفرمایید
آموزش زبان قسمت(76)
19':09''
4494 8
آموزش زبان قسمت(76)
کانال :
ارسال و دریافت نامه ها و بسته های پستی از جمله کارهایی است که در زندگی با آن سرو کار داریم این در به این موضوع می پردازد و در کنار آن لغات جدیدی را یاد می گیریم
آموزش زبان قسمت(75)
18':38''
4863 5
آموزش زبان قسمت(75)
کانال :
آموزش زبان قسمت(74)
18':41''
4967 7
آموزش زبان قسمت(74)
کانال :
- استفاده از وسایل نقلیه نیاز همگی ماست در این درس جملات و عبارات زیادی را در مورد حمل و نقل وسوار شدن به هواپیما و تاکسی و اتوبوس را می شنویم و نحوه ی استفاده از این عبارات را یاد می گیریم
آموزش زبان قسمت(73)
17':31''
5212 11
آموزش زبان قسمت(73)
کانال :
در مکالمات روز مره ما اصطلاحات و عبارات زیادی را می شنویم که به تنهایی جایگزین چندین کلمه یا جمله می شوند در این درس با چندین اصطلاح و عبارت جدید آشنا می شویم ملاحظه بفرمایید
آموزش زبان قسمت(72)
17':31''
5488 10
آموزش زبان قسمت(72)
کانال :
در این درس چندین گفتگوی روز مره در مورد کارهای مورد علاقه درخواست کردن و معذرت خواستن را به همراه ده ها کلمه و عبارت جدید یاد می گیریم
آموزش زبان قسمت(71)
19':09''
5725 10
آموزش زبان قسمت(71)
کانال :
در این درس تا پایان قسمت 90 در هر قسمت یک سلسله گفتگو ها و موضوعات و موقعیت ها و مکان های مختلف را مرور می کنیم در این قسمت گفتگو ها در مورد خانواده است
آموزش زبان قسمت(70)
19':28''
5492 11
آموزش زبان قسمت(70)
کانال :
در این درس چگونگی استفاده از زمان های گذشته و حال و حال کامل را مرور می کنیم و همچنین عبارات جدیدی را یاد می گیریم
آموزش زبان قسمت(69)
18':14''
5191 17
آموزش زبان قسمت(69)
کانال :
در این درس به کاربرد کلمات Just و Let اشاره می کنیم و نحوه ی استفاده از آنها و معنای آنها را در جملات یاد می گیریم
آموزش زبان قسمت(68)
17':47''
5407 12
آموزش زبان قسمت(68)
کانال :
در این درس با روش مقایسه کردن دو چیز که مشابه هستند آشنا می شوید که شما قصد دارید تشابه آنها را بیان کنید
آموزش زبان قسمت(67)
18':15''
5085 12
آموزش زبان قسمت(67)
کانال :
در این قسمت از مجموعه ی دیالوگ با روش های بیان برنامه ها و اهداف خود در آینده بیشتر اشنا می شویم
آموزش زبان قسمت(66)
19':52''
5419 18
آموزش زبان قسمت(66)
کانال :
ما در طول روز خیلی اوقات از دیگران می خواهیم کاری برایمان انجام دهند گاهی به صورت دستوری و گاهی به صورت خواهش این در س را ببینید تا با نحوه ی ساخت این جملات بیشتر آشنا شوید
آموزش زبان قسمت(65)
20':03''
5185 14
آموزش زبان قسمت(65)
کانال :
ما در زندگی روز مره صفات زیادی را به کار می بریم برخی هم معنی اند و برخی متضاد در این درس با برخی از این صفات آشنا می شویم
آموزش زبان قسمت(64)
19':36''
5601 12
آموزش زبان قسمت(64)
کانال :
انسانها اشیامکان ها و هر چیزی که در دنیا وجود دارد یا خوب است یا خوب تر یا خوب ترین ای مقایسه را با صفات تفضیلی انجام می دهیم در انگلیسی این مقایسه چگونه انجام می شود ملاحظه بفرمایید
آموزش زبان قسمت(63)
20':01''
5421 14
آموزش زبان قسمت(63)
کانال :
آیا خوب مطالعه می کنید آیا به درس خوب توجه می کنید آیا به سختی تلاش می کنید در این جملات از قید خوب و به سختی استفاده کردیم به این درس توجه کنید تا با ساختن قید بهتر آشنا شوید
آموزش زبان قسمت(62)
19':49''
5636 18
آموزش زبان قسمت(62)
کانال :
ما برای تغییراتی که در زندگی خود ایجاد کرده ایم و بیان وقایع گذشته که تا به حال ادامه داشته از حال کامل استفاده کردیم این برنامه را ببینید تا مفهوم آن را بهتر به مخاطب برسانید