آموزشی

جستجو

آموزشی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش زبان قسمت(152)
23':05''
4457 0
آموزش زبان قسمت(152)
کانال :
وقتی بین مقایسه ی بین دو چیز یکی را انتخاب می کنید این موضوع را چگونه بیان می کنید اگر می خواهید درباره ی این موضوع بیشتر بدانید این برنامه را حتما ببینید.
آموزش زبان قسمت(151)
21':16''
4909 0
آموزش زبان قسمت(151)
کانال :
در این درس مروری داریم بر افعال مجهول در زمان حال کامل و حال استمراری در ضمن نحوه ی بیان دلیل کارها با استفاده از حرف To را خواهیم دید
آموزش زبان قسمت(150)
23':57''
4254 0
آموزش زبان قسمت(150)
کانال :
در این درس جملاتی را که به صورت مجهولند و در زمان حال کامل و استمراری هستند می شنوید و در بخش واژگان با کلمات زیادی در مورد انرژی و محیط زیست آشنا می شوید
آموزش زبان قسمت(149)
20':20''
4232 0
آموزش زبان قسمت(149)
کانال :
در این در مشاهده می کنید که چگونه بازیگران مسائل و مشکلات خود را با استفاده از کلمات Need و Keep بیان می کنند
آموزش زبان قسمت(148)
19':17''
4222 0
آموزش زبان قسمت(148)
کانال :
در این قسمت از مجموعه ی دیالوگ جملات و مکالماتی را خواهید دید که در زندگی روزمره کاربرد فراوانی دارند
آموزش زبان قسمت(147)
24':12''
4757 0
آموزش زبان قسمت(147)
کانال :
در مکالماتی که در این درس می بینید به خوبی نحوه ی کاربرد کلماتی را که در جملات موصولی به کار می رود را یاد خواهید گرفت
آموزش زبان قسمت(146)
22':48''
4991 0
آموزش زبان قسمت(146)
کانال :
در این برنامه نمایش هایی را خواهید دید که نحوه بیان انتظارات از دیگران را نشان خواهد داد.
آموزش زبان قسمت(145)
21':20''
4694 0
آموزش زبان قسمت(145)
کانال :
جملاتی که در این درس می شنوید شرطی نوع سوم هستند مانند اگر گرسنه بودم چیزی خورده بودم این برنامه را ببینید تا متوجه شوید که این جملات چگونه ساخته می شوند
آموزش زبان قسمت(144)
18':27''
4376 0
آموزش زبان قسمت(144)
کانال :
در این برنامه نمایش هایی را خواهید دید که در آنها مکالمات روز مره همراه با لغات کاربردی مختلف بر اساس گذشته استمراری و ساده و نقلی بیان می شود
آموزش زبان قسمت(143)
18':27''
4006 0
آموزش زبان قسمت(143)
کانال :
در این قسمت نمایش هایی را خواهید دید که در آنها علاوه بر طرح کلمات جدید با ماضی بعید بیشتر آشنا خواهید شد
آموزش زبان قسمت(142)
19':55''
4023 0
آموزش زبان قسمت(142)
کانال :
در این قسمت به بحث در مورد ماضی بعید خواهیم پرداخت . وقتی کاری در گذشته قبل از کاری دیگر انجام شده باشد
آموزش زبان قسمت(141)
22':00''
4591 0
آموزش زبان قسمت(141)
کانال :
در این درس بیان درخواست ها به کمک افعال کمکی را مرور خواهید کرد و یکی دیگر از روش های درخواست کردن که استفاده از If را یاد خواهید گرفت
آموزش زبان قسمت(140)
20':44''
1535 0
آموزش زبان قسمت(140)
کانال :
در مکالمات روز مره شیوه های مختلفی برای درخواست کردن از دیگران وجود دارد در این قسمت چگونگی درخواست کردن از دیگران به کمک افعال کمکی را یاد می گیرید
آموزش زبان قسمت(139)
22':35''
3874 0
آموزش زبان قسمت(139)
کانال :
در این درس در ادامه ی درس قبلی افعال مصدری را پی گیری می کنیم و همچنین یاد می گیرید برای مقایسه کردن چند چیز از صفات ،اسامی و یا حتی برخی افعال استفاده کنید و با برخی مشاغل جذاب و غیر عادی آشنا خواهید شد
آموزش زبان قسمت(138)
21':52''
4141 0
آموزش زبان قسمت(138)
کانال :
- در این قسمت با جملات مصدری آشنا می شویم که از آنها به عنوان فعل یا فاعل استفاده می کنند همچنین با برخی از افعال که بعد از آنها فعل به صورت وجه مصدری می آید آشنا می شوید
آموزش زبان قسمت(137)
21':21''
4045 0
آموزش زبان قسمت(137)
کانال :
در این برنامه کاربرد ضمایر موصولی را مرور می کنیم و یاد می گیرید که چگونه رضایتمندی و یا نارضایتی خود را بیان کنید
آموزش زبان قسمت(136)
20':50''
3796 0
آموزش زبان قسمت(136)
کانال :
در این درس به موضوع ضمایر موصولی می پردازیم که برای مرتبط کردن دو جمله به یکدیگر استفاده می شود
آموزش زبان قسمت(135)
21':34''
4011 0
آموزش زبان قسمت(135)
کانال :
در این قسمت از مجموعه ی دیالوگ به ادامه بحث نقل قول می پردازیم و این جملات را بارها تکرار می کنیم تا با آنها خوب آشنا شوید
آموزش زبان قسمت(134)
21':49''
4267 0
آموزش زبان قسمت(134)
کانال :
در مکالمات این برنامه به بیان حرف های دیگران یا نقل قول کردن از دیگران می پردازیم
آموزش زبان قسمت(133)
20':19''
4177 0
آموزش زبان قسمت(133)
کانال :
در این درس مبحث جملات شرطی نوع دوم را پیگیری می کنیم و شیوه ی سوالی کردن و منفی کردن این جملات را بررسی می کنیم
آموزش زبان قسمت(132)
21':29''
4154 0
آموزش زبان قسمت(132)
کانال :
در چندین برنامه ی قبل با جملات شرطی آشنا شدید در مکالماتی که در این برنامه می بینید با نوع جدیدی از جملات شرطی آشنا خواهید شد