مذهبی

جستجو

مذهبی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مسافر صبح - قسمت دوم
03':00''
814 0
مسافر صبح - قسمت دوم
کانال :
مستند-ترکیبی«مسافر صبح »در موضوع حج جانبازن؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
مسافر صبح - قسمت اول
03':03''
1596 0
مسافر صبح - قسمت اول
کانال :
مستند-ترکیبی«مسافر صبح »در موضوع حج جانبازن؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
نخل وآسمان - قسمت یازدهم : مسجد سلمان
02':59''
1300 1
نخل وآسمان - قسمت یازدهم : مسجد سلمان
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . قسمت یازدهم مدینه ، دیدار از مسجد و نخلستان سلمان.
نخل وآسمان - قسمت دهم : مسجد ردالشمس
03':05''
1662 2
نخل وآسمان - قسمت دهم : مسجد ردالشمس
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . قسمت دهم مدینه ، دیدار از خرابه های مسجد ردالشمس ،جایی که خورشید به اراده خدا به آسمان بازگشت تا امام علی(ع) نمازش را بخواند.
نخل و آسمان
03':05''
1228 0
نخل و آسمان
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع، تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک قسمت نهم مدینه، در جستجوی بیت بنی نجار.
منزل امام موسی کاظم(ع)
03':07''
7192 5
منزل امام موسی کاظم(ع)
کانال :
مستنند «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . قسمت هشتم مدینه، زیارت مزار مادر امام رضا(ع) حضرت نجمه خاتون و محل تولد امام رضا
زیارت حضرت نجمه خاتون
03':02''
7096 3
زیارت حضرت نجمه خاتون
کانال :
مستند« نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. قسمت هفتم مدینه ، زیارت مزار مادر امام رضا(ع) حضرت نجمه خاتون و محل تولد امام رضا
مشربه ام ابراهیم
03':05''
3651 4
مشربه ام ابراهیم
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . قسمت ششم مدینه، قبرستانی به نام "مشربه ام ابراهیم" که مادر امام رضا(ع)، حضرت نجمه خاتون (س) در آنجا مدفون می باشد
نخل وآسمان - قسمت پنجم:  نخلستان علی(ع)
03':05''
1417 0
نخل وآسمان - قسمت پنجم: نخلستان علی(ع)
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . قسمت پنجم در جستجوی نخلستان امیرالمومننین علی(ع) .
نخل وآسمان - قسمت چهارم : در مدینه
03':08''
1144 0
نخل وآسمان - قسمت چهارم : در مدینه
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . قسمت چهارم در شهر مدینه و نخلستانها .
نخل وآسمان - قسمت سوم : در مدینه
03':00''
1334 0
نخل وآسمان - قسمت سوم : در مدینه
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . قسمت سوم در شهر مدینه و بازار .
نخل وآسمان - قسمت دوم : بیت الاحزان زهرا
03':02''
1064 2
نخل وآسمان - قسمت دوم : بیت الاحزان زهرا
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان » در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک ." قصه ی مدینه همیشه پر غصه بوده است "
نخل وآسمان - قسمت اول: انتظار
03':03''
1213 3
نخل وآسمان - قسمت اول: انتظار
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک،قسمت اول ورود به شهر مدینه .