مذهبی

جستجو

مذهبی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مناسک حج (اعمال منا)
00':00''
18285 11
مناسک حج (اعمال منا)
کانال :
قسمت دهم از فیلم آموزشی مناسک حج ، توسط حاج آقای فلاح زاده . « اعمال منا ، پس از طلوع آفتاب روز دهم ذى حجه (عيد قربان) حجاج براى انجام بقيه اعمال حج از مشعر الحرام بيرون آمده و روانه مِنا مى شوند . و اولين عمل از اعمال منا را که رَمى جمره عقبه است بايد انجام دهند ... » . مدت زمان 15:44 .
مناسک حج (اعمال روزعید قربان)
10':12''
9726 4
مناسک حج (اعمال روزعید قربان)
کانال :
قسمت دهم از فیلم آموزشی مناسک حج ، توسط حاج آقای فلاح زاده . « پنجمین عمل از اعمال حج ، اعمال روزعید قربان است . پس از سنگ زدن به جمره عَقبه ، حجاج براى انجام یکى دیگر از واجبات حج، به قربانگاه رفته، و یک شتر، یا گاو، یا گوسفند قربانى مى کنند ... » .
مناسک حج ( وقوف در مشعر الحرام )
06':42''
7383 5
مناسک حج ( وقوف در مشعر الحرام )
کانال :
قسمت نهم از فیلم آموزشی مناسک حج ، توسط حاج آقای فلاح زاده . « سوّمین عمل از اعمال حج ، وقوف در مشعر الحرام . بعد از مغرب روز نهم ذى حجه (شب عید قربان) حاجیان از عرفات خارج مى شوند و براى انجام عملى دیگر از اعمال حج به طرف مشعر الحرام (مُزدلفه) حرکت مى کنند ... » .
مناسک حج ( وقوف در عرفات )
07':27''
15854 4
مناسک حج ( وقوف در عرفات )
کانال :
قسمت هشتم از فیلم آموزشی مناسک حج ، توسط حاج آقای فلاح زاده . « وقوف در عرفات ، حاجى پس از احرام در مکّه، باید براى وقوف در عرفات، روانه سرزمین عرفات شود ... » .
مناسک حج (سعی بین صفا و مروه)
06':46''
20514 4
مناسک حج (سعی بین صفا و مروه)
کانال :
قسمت هفتم از فیلم آموزشی مناسک حج ، توسط حاج آقای فلاح زاده . « سعى بین صفا و مروه ، پس از انجام نماز طواف، باید هفت مرتبه فاصله بین «صفا» و «مَروه» را که امروزه به صورت سالنى ساخته شده و کنار مسجدالحرام قرار دارد بپیماید ... » .
مناسک حج (طواف ونماز طواف)
00':00''
11274 2
مناسک حج (طواف ونماز طواف)
کانال :
قسمت ششم از فیلم آموزشی مناسک حج ، توسط حاج آقای فلاح زاده . « ادامه ی بحث طواف کعبه ، نماز طواف و سعی بین صفا و مروه ... » . مدت زمان 07:58 .
مناسک حج (طواف)
00':00''
17205 19
مناسک حج (طواف)
کانال :
قسمت پنجم از فیلم آموزشی مناسک حج ، توسط حاج آقای فلاح زاده . « طواف کعبه ، نماز طواف و سعی بین صفا و مروه ... » . مدت زمان 10:44 .
مناسک حج (محرمات احرام)
00':00''
8984 2
مناسک حج (محرمات احرام)
کانال :
قسمت چهارم از فیلم آموزشی مناسک حج ، توسط حاج آقای فلاح زاده . « بیان محرّمات مشترك بين مرد و زن و همچنین محرمات خانم ها و محرمات آقایان ... » . مدت زمان 12:26 .
مناسک حج (احرام عمره)
08':53''
36668 21
مناسک حج (احرام عمره)
کانال :
قسمت سوم از فیلم آموزشی مناسک حج ، توسط حاج آقای فلاح زاده . « بیان نکاتی درباره احرام عمره ، آن دسته از زائرانى که قبل از اعمال حج براى زیارت قبر پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) و ائمه بقیع(علیهم السلام) به مدینه مى روند، آنگاه که روانه مکّه مى شوند، باید در«مسجد شجره» که در چند کیلومترى مدینه و بر سر راه مکّه واقع شده است، مُحرم شده و براى انجام بقیّه اعمال به سوى مکّه حرکت کنند و آنان که از جدّه عازم مکّه مى شوند باید به «جُحفه» بروند و در آنجا محرم شوند و ... » .
مناسک حج (در شهر پیامبر)
00':00''
4514 1
مناسک حج (در شهر پیامبر)
کانال :
قسمت دوم از فیلم آموزشی مناسک حج ، توسط حاج آقای فلاح زاده . « بیان نکاتی برای زیارت در شهر پیامبر صلی الله علیه و آله » . مدت زمان 11:46 .
مناسک حج (قبل از سفر)
00':00''
7076 1
مناسک حج (قبل از سفر)
کانال :
قسمت اول از فیلم آموزشی مناسک حج ، توسط حاج آقای فلاح زاده . « این قسمت آمادگی قبل از سفر ، شرایط استطاعت و ... » . مدت زمان 11:18 .
آموزش تجوید مقدماتی10
34':50''
20676 35
آموزش تجوید مقدماتی10
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه دهم: وقف و ابتدا
آموزش تجوید مقدماتی9
23':45''
10012 8
آموزش تجوید مقدماتی9
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه نهم: احکام مد و قصر
آموزش تجوید مقدماتی8
07':04''
10263 8
آموزش تجوید مقدماتی8
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه هشتم: احکام غنه
آموزش تجوید مقدماتی7
12':50''
7726 6
آموزش تجوید مقدماتی7
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه هفتم: احکام میم ساکنه
آموزش تجوید مقدماتی6
35':47''
11189 11
آموزش تجوید مقدماتی6
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه ششم: احکام نون ساکنه وتنوین
آموزش تجوید مقدماتی5
15':50''
24570 5
آموزش تجوید مقدماتی5
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه پنجم: ادغام
آموزش تجوید مقدماتی4
09':05''
8249 7
آموزش تجوید مقدماتی4
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه چهارم: روش های قرائت قرآن
آموزش تجوید مقدماتی3
19':56''
7499 10
آموزش تجوید مقدماتی3
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه سوم: صفات فرعی
آموزش تجوید مقدماتی2
11':58''
10478 10
آموزش تجوید مقدماتی2
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه دوم : صفات اصلی
آموزش تجوید مقدماتی 1
01':42''
35812 18
آموزش تجوید مقدماتی 1
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه اول : مقدمات