مذهبی

جستجو

مذهبی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 9
03':04''
534 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم » با موضوع سفر حج . « مکه - غار حراء ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 8
03':04''
479 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم » با موضوع سفر حج . « مکه - غار حراء و انتظار برای خواندن 2 رکعت نماز مستحبی ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 7
03':05''
769 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم » با موضوع سفر حج . « مکه - زیارت غار حراء و خواندن نماز در مجاورت غار حراء ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 6
03':02''
758 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم » با موضوع سفر حج . « مکه - زیارت غار حراء و مصاحبه با زوار ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 5
03':04''
1156 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم » با موضوع سفر حج . « مکه - زیارت غار حراء ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 4
03':05''
592 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم » با موضوع سفر حج . « مکه - در غار حراء ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 3
03':00''
565 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم » با موضوع سفر حج . « مکه - در غار حراء ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 2
03':05''
615 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم » با موضوع سفر حج . « مکه - دیدار از محل وحی پیامبر اسلام (ص) ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 1
03':00''
504 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم» با موضوع سفر حج . « آنونس ابتدایی قسمت نهم ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 11
01':15''
538 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 11
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « جدایی از کاروان جانبازان و برگشت به مدینه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 10
02':57''
534 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 10
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « با کاروان جانبازان در مسجد شجره و مداحی مداح اهل بیت در اتوبوس جانبازان ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 9
03':01''
1004 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « با کاروان جانبازان در مسجد شجره ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 8
03':05''
634 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « با کاروان جانبازان در مسجد شجره و مراسم بستن احرام و مدیحه سرایی حاج محمود کریمی ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 7
03':05''
526 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « با کاروان جانبازان در مسجد شجره و مصاحبه با آن عزیزان ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 6
03':02''
551 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 6
کانال :
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 5
03':04''
769 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « خداحافظی از مدینه ، همراه با حاج محمود کریمی ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 4
03':04''
813 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « مدیحه سرایی مداح اهل بیت در کاروان جانبازان در مدینه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 3
03':05''
598 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « همراه با کاروان جانبازان جنگ تحمیلی ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 2
03':05''
13681 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « خداحاظی از مدینه ، " مدینه مرا عقده ها در دل است / خداحافظی کردنم مشکل است " ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 1
03':06''
965 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « انونس ابتدایی قسمت هشتم ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت هفتم-7
00':50''
875 0
به نشانی خدا - قسمت هفتم-7
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هفتم » با موضوع سفر حج . « جدایی و خداحافظی با یک گروه از شیعیان پاکستانی ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .