مذهبی

جستجو

مذهبی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 11
01':33''
604 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 11
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « آنونس پایانی بخش آخر از قسمت چهارم ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 10
02':58''
564 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 10
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « بیان داستان مسجد مباهله ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 9
03':01''
826 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « صدای اذان مسجد ابوذر غفاری و معرفی مسجدالاجابه ، یکی از طوایف قبیله اوس، بنو معاویة بن مالک بودند . آنها در میان خانه های خود مسجدی بنا کردند که اکنون به نام " مسجد الاجابه " شناخته می شود ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 8
02':56''
798 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « مسجد ابوذر غفاری در مسیر راه مدینه به احد ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 7
03':00''
599 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « مسجد امیرالمومنین علی (ع) در حالی که درهای آن بر روی زوار مشتاق و عاشق بسته است ، اما سفره ی علی (ع) برای مهمانانش همیشه گسترده می ماند ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 6
03':04''
682 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « بیان داستان نماز گزاردن حضرت محمد (ص) برای بارش باران در مسجد غمامه و معرفی مسجد امیرالمومنین علی (ع) ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 5
03':04''
599 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « مسجد حمامه ، جایی که پیامبر هنگام فوت نجاشی پادشاه حبشه ، از راه دور و از این مکان بر پیکر او نماز خواندند ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 4
03':07''
554 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « نوضیحاتی در باره ی مسجد غمامه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 3
03':07''
547 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « تصاویری از نماز صبح در مسجدالنبی (ص) و سفر به مساجد اطراف مدینه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 2
03':04''
538 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « با من بیا به طریق الهجره ، به 450 کیلومتری شمال مکه ، با من سفر کن تا مدینه النبی ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 1
03':04''
596 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « آنونس ابتدایی قسمت چهارم و شروع این قسمت با عنوان همسایه های سبز ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 13
00':46''
487 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 13
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . « ثانیه های پایانی قسمت سوم این مستند در شبستان بقیع .. » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 12
03':01''
633 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 12
کانال :
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 11
03':05''
637 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 11
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . « صحنه هایی شیرین از لحظات توسل زوار در بین الحرمین ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 10
03':05''
707 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 10
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . « صحنه هایی از دعای پر فیض کمیل در بین الحرمین ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 9
03':05''
667 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . « این قسمت در بین الحرمین ، جایی میان بغض بقیع و سبزه زار دوستی محمد (ص) ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 8
03':00''
572 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . « این قسمت در قبرستان بقیع و محدودیت هایی که ماموران وهابی برای زوار قبرستان بقیع ایجاد می کنند ، عکس و دوربین ممنوع ، ورود بانوان ممنوع ، نشستن سر مزار ها ممنوع و ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 7
03':02''
646 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . « این قسمت در قبرستان بقیع » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 6
03':03''
806 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . « سلام به ائمه بقیع ، امام حسن محتبی (ع) ، امام سجاد(ع) ، امام باقر(ع) و امام صادق(ع) ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 5
03':03''
826 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . « بقیع الغرقد ، مزار مظلوم امامان ما ، شناسنامه ی هویت شیعه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 4
03':06''
566 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . « بعد از نماز صبح چند لحظه ای درب این آرامگاه باز می شود ، آرامگاهی که پر از بغض شیعیان است ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .