مذهبی

جستجو

مذهبی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 3
03':04''
679 0
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت ششم » با موضوع سفر حج . « مدینه - کوه احد ، صندوقچه ی اسرار صدر اسلام ، همراه با نمایش صحنه ی شهادت حمزه سید الشهداء در جنگ احد در فیلم محمد رسول الله (ص) ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 2
03':00''
732 0
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت ششم » با موضوع سفر حج . « مدینه - کوه احد ، صندوقچه ی اسرار صدر اسلام ، همراه با نمایش صحنه هایی از جنگ احد در فیلم محمد رسول الله (ص) ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 1
03':02''
730 0
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت ششم» با موضوع سفر حج . « آنونس ابتدایی قسمت ششم ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 9
02':11''
679 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت پنجم » با موضوع سفر حج . « معرفی مسجد جمعه در مدینه ، این مسجد ، مسجدی بود که حضرت محمد(ص) اولین نماز جمعه ی اسلام را در آن اقامه نمودند ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 8
02':58''
944 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت پنجم » با موضوع سفر حج . « نحوه ی چگونگی احداث مسجد قبلتین ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 7
02':52''
593 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت پنجم » با موضوع سفر حج . « در مسجد قبلتین و بیان چگونگی تغییر قبله از بیت المقدس به سمت کعبه در این مسجد ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 6
03':03''
658 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت پنجم » با موضوع سفر حج . « در مسجد قبلتین و توضیحاتی درباره ی این مسجد ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 5
03':01''
816 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت پنجم » با موضوع سفر حج . « ادامه ی بیان قصه ی مسجد قبا ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 4
02':58''
1040 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت پنجم » با موضوع سفر حج . «بیان قصه ی مسجد قبا ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 3
03':06''
623 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت پنجم » با موضوع سفر حج . « مسجد قبا در مدینه منوره ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 2
03':02''
619 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت پنجم » با موضوع سفر حج . « مدینه .... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .  
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 1
03':02''
597 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت پنجم » با موضوع سفر حج . « آنونس ابتدایی قسمت پنجم ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 11
01':33''
604 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 11
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « آنونس پایانی بخش آخر از قسمت چهارم ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 10
02':58''
564 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 10
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « بیان داستان مسجد مباهله ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 9
03':01''
826 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « صدای اذان مسجد ابوذر غفاری و معرفی مسجدالاجابه ، یکی از طوایف قبیله اوس، بنو معاویة بن مالک بودند . آنها در میان خانه های خود مسجدی بنا کردند که اکنون به نام " مسجد الاجابه " شناخته می شود ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 8
02':56''
798 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « مسجد ابوذر غفاری در مسیر راه مدینه به احد ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 7
03':00''
599 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « مسجد امیرالمومنین علی (ع) در حالی که درهای آن بر روی زوار مشتاق و عاشق بسته است ، اما سفره ی علی (ع) برای مهمانانش همیشه گسترده می ماند ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 6
03':04''
682 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « بیان داستان نماز گزاردن حضرت محمد (ص) برای بارش باران در مسجد غمامه و معرفی مسجد امیرالمومنین علی (ع) ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 5
03':04''
599 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « مسجد حمامه ، جایی که پیامبر هنگام فوت نجاشی پادشاه حبشه ، از راه دور و از این مکان بر پیکر او نماز خواندند ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 4
03':07''
554 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « نوضیحاتی در باره ی مسجد غمامه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک . 
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 3
03':07''
542 0
به نشانی خدا - قسمت چهارم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « تصاویری از نماز صبح در مسجدالنبی (ص) و سفر به مساجد اطراف مدینه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .