مذهبی

جستجو

مذهبی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 2
03':00''
658 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 2
کانال :
مستند-ترکیبی به نشانی خدا - قسمت سوم با موضوع سفر حج این قسمت در مشهد الرضاع و درد و دل با آقا ای امام رضای غریب دیگه چند بار باید وقت غروب شرم شرقی ما ایرانی ها تو هنجراه ی این سرنا ها و کرنا ها فریاد می کشه که بزرگ این ولایت شما هستید تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 1
02':58''
692 0
به نشانی خدا - قسمت سوم - بخش 1
کانال :
مستند-ترکیبی به نشانی خدا - قسمت سوم در موضوع سفر حج این قسمت شامل آنونس برنامه و صحبتهای ابتدایی مجری می باشد تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 9
01':50''
913 0
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 9
کانال :
مستند-ترکیبی به نشانی خدا - قسمت دوم در موضوع سفر حج این بخش حرم پیامبر اکرم ص تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 8
01':37''
690 0
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت دوم در موضوع سفر حج پیامبر اکرم ص هر کس به سفر حج مشرف شود و به زیارت مزار من نایل نباشد در حق من جفا نموده است تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 7
03':03''
627 0
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت دوم با موضوع سفر حج گزارشی از مسجدالنبی ص یک رکعت نماز در مسجد النبیص برابر با 1000 رکعت نماز در مساجد دیگر است بجز مسجدالحرام تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 6
03':00''
634 0
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 6
کانال :
مستند-ترکیبی به نشانی خدا - قسمت دوم در موضوع سفر حج صبح ها و بازار ذکر مناجات در بین الحرمین صبح ها و چشم سحرخیز نماز خوانی که این مهمانی چند روزه را بدرقه می کند تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 5
03':00''
706 0
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت دوم در موضوع سفر حج حیرت زمین حسرت آسمان مدینه شهر امتحانات سخت پروردگار در حق نبی اکرمص شهر آیات و قصه های قرآنی تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 4
03':06''
664 0
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت دوم در موضوع سفر حج حیرت زمین حسرت آسمان تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 3
03':03''
1099 0
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت دوم در موضوع سفر حج حیرت زمین حسرت آسمان تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 2
03':07''
654 0
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت دوم در موضوع سفر حج حیرت زمین حسرت آسمان تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 1
03':04''
562 0
به نشانی خدا - قسمت دوم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت دوم در موضوع سفر حج حیرت زمین حسرت آسمان تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 7
01':36''
666 0
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت اول در موضوع سفر حج تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 6
03':04''
685 0
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت اول در موضوع سفر حج تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 5
03':04''
880 0
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت اول در موضوع سفر حج تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 4
03':02''
732 0
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت اول در موضوع سفر حج تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 3
03':01''
553 0
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت اول در موضوع سفر حج روزهای آزمایش شبهای بیداری - همراه با مجری های سیما حسینیان احمد زادهسلطانی تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 2
03':02''
692 0
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت اول در موضوع سفر حج مصاحبه با مجری شبکه 3 سید محمد رضا حسینیان تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 1
03':01''
728 0
به نشانی خدا - قسمت اول - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت اول سلام این سفر خداحافظی دنیاست در موضوع سفر حج تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 5
00':48''
985 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی دل شدگان - قسمت پنجم در موضوع حج جانبازان تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 4
00':58''
951 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی دل شدگان - قسمت پنجم در موضوع حج جانبازان تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 3
02':53''
837 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی دل شدگان - قسمت پنجم در موضوع حج جانبازان ادامه مصاحبه با دو تن از جانبازان عزیز میهد اسلامی و مراسم احرام بستن جانبازان تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک