مذهبی

جستجو

مذهبی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دل شدگان - قسمت دوم -  بخش 4
02':46''
670 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم»در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. " بیان مشکلات جانبازان در حج "
دل شدگان - قسمت دوم -  بخش 3
02':58''
767 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." عاشق واقعی ،جانباز نخاعی گردنی که به حج آمده است ....."
دل شدگان - قسمت دوم -  بخش 2
02':55''
969 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." و جانبازی عاشق که بر روی تخت به دیدار معشوق آمده " .
دل شدگان - قسمت دوم -  بخش 1
02':59''
799 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی « دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت اول -  بخش 5
00':49''
794 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " نمای بیرونی کعبه . قبرستان بقیع " .
دل شدگان - قسمت اول -  بخش 4
00':58''
778 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " لبیک اللهم لبیک .. لبیک لا شریک لک لبیک " .
دل شدگان - قسمت اول -  بخش 3
02':53''
752 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " مصاحبه با چند جانباز زائز خانه خدا "
دل شدگان - قسمت اول -  بخش 2
02':57''
661 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " مصاحبه با چند جانباز زائز خانه خدا " .
دل شدگان - قسمت اول -  بخش 1
03':00''
727 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " مصاحبه با چند جانباز زائز خانه خدا " .
مسافر صبح - قسمت نهم
00':41''
987 0
مسافر صبح - قسمت نهم
کانال :
مستند-ترکیبی«مسافر صبح »در موضوع حج جانبازن؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
مسافر صبح - قسمت هشتم
02':56''
1190 0
مسافر صبح - قسمت هشتم
کانال :
مستند-ترکیبی«مسافر صبح »در موضوع حج جانبازن؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
مسافر صبح - قسمت هفتم
03':04''
1086 0
مسافر صبح - قسمت هفتم
کانال :
مستند-ترکیبی«مسافر صبح »در موضوع حج جانبازن؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
مسافر صبح - قسمت ششم
03':06''
924 0
مسافر صبح - قسمت ششم
کانال :
مستند-ترکیبی«مسافر صبح »در موضوع حج جانبازن؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
مسافر صبح - قسمت پنجم
03':04''
1318 0
مسافر صبح - قسمت پنجم
کانال :
مستند-ترکیبی«مسافر صبح »در موضوع حج جانبازن؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
مسافر صبح - قسمت چهارم
03':02''
1054 0
مسافر صبح - قسمت چهارم
کانال :
مستند-ترکیبی«مسافر صبح »در موضوع حج جانبازن؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
مسافر صبح - قسمت سوم
03':00''
1163 0
مسافر صبح - قسمت سوم
کانال :
مستند-ترکیبی«مسافر صبح »در موضوع حج جانبازن؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
مسافر صبح - قسمت دوم
03':00''
814 0
مسافر صبح - قسمت دوم
کانال :
مستند-ترکیبی«مسافر صبح »در موضوع حج جانبازن؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
نخل وآسمان - قسمت دهم : مسجد ردالشمس
03':05''
1662 2
نخل وآسمان - قسمت دهم : مسجد ردالشمس
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . قسمت دهم مدینه ، دیدار از خرابه های مسجد ردالشمس ،جایی که خورشید به اراده خدا به آسمان بازگشت تا امام علی(ع) نمازش را بخواند.
نخل و آسمان
03':05''
1228 0
نخل و آسمان
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع، تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک قسمت نهم مدینه، در جستجوی بیت بنی نجار.
منزل امام موسی کاظم(ع)
03':07''
7227 8
منزل امام موسی کاظم(ع)
کانال :
مستنند «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . قسمت هشتم مدینه، زیارت مزار مادر امام رضا(ع) حضرت نجمه خاتون و محل تولد امام رضا
مشربه ام ابراهیم
03':05''
3656 5
مشربه ام ابراهیم
کانال :
مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . قسمت ششم مدینه، قبرستانی به نام "مشربه ام ابراهیم" که مادر امام رضا(ع)، حضرت نجمه خاتون (س) در آنجا مدفون می باشد