هویت وهابیت

جستجو

هویت وهابیت

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
افکار شرک آلود وهابیت
08':54''
2585 0
افکار شرک آلود وهابیت
کانال :
وهابیت از فرقه های نوظهروی است که سابقه زیادی در تاریخ اسلام ندارد. وهابیت فرقه ای است که در راستای اهداف سیاسی با رنگ مذهبی ایجاد شده ...
پیدایش وهابیت
01':37''
5163 0
پیدایش وهابیت
کانال :
پیدایش فرقه وهابیت در مکّه و اختلاف وهابیت و اهل سنّت در سالهای اخیر و ...، بحث و گفتگو در مورد وهابیت و توحید با حضور حجت الاسلام توحیدی
دیدگاههای اهل سنت و وهابیت در مورد توحید
08':19''
5085 0
دیدگاههای اهل سنت و وهابیت در مورد توحید
کانال :
دیدگاههای خاص اهل سنت با وهابیت در مورد توحید و ایمان به خداوند رحمان ....، بحث و گفتگو در مورد وهابیت و توحید با حضور حجت الاسلام توحیدی
تفاوت اهل سنت با وهابیت
04':23''
6432 0
تفاوت اهل سنت با وهابیت
کانال :
تفاوت اهل سنت با وهابیت در چیست و چه عقاید و نظراتی این دو گروه دارند و ...، بحث و گفتگو در مورد وهابیت و توحید با حضور حجت الاسلام توحیدی
خطر غلات و نواصب
07':29''
2031 0
خطر غلات و نواصب
کانال :
مقایسه دو گروه منحرف و افراطی غُلات و نواصب که یکی قائل به خدا بودن حضرت علی (ع) هستند و دیگری دشمن ایشان و ...، بحث و گفتگو در مورد دو گروه غُلات و نواصب با حضور حجت الاسلام توحیدی
مقایسه عقاید وهابیت با قرآن
08':06''
2807 0
مقایسه عقاید وهابیت با قرآن
کانال :
مقایسه عقاید وهابیت در مورد جسمیت بخشیدن به خداوند با آیات قرآن و ... ،بحث و گفتگو پیرامون وهابیت و توحید با حضور آیت الله دکتر حسینی قزوینی
برخورد اهل سنت با فرقه تجسیم
09':29''
1365 0
برخورد اهل سنت با فرقه تجسیم
کانال :
برخورد اهل سنت با بقیه فرقه ها که قایل به جسمیت داشتن خداوند رحمان هستند چه بوده و چه نظراتی داشتند ؟ بحث و گفتگو پیرامون وهابیت و توحید با حضور آیت الله دکتر حسینی قزوینی
ظاهر خداوند
06':46''
1609 0
ظاهر خداوند
کانال :
وهابیت عقیده دارد که خداوند صورت انسان را از روی صورت خودش خلق کرده است و ظاهر انسان مانند خداوند شده است و ...، بحث و گفتگو پیرامون وهابیت و توحید با حضور آیت الله دکتر حسینی قزوینی
شخصیت هشام ابن حکم
10':09''
1790 0
شخصیت هشام ابن حکم
کانال :
شخصیت شناسی هشام ابن حکم و هشام ابن سالم دو تن از شاگردان امام صادق (ع) و اقدامات آنها و مناظرات آنها در مقابل وهابیت با سخنان آیت الله حسینی قزوینی در بحث توحید و وهابیت
آغاز عقیده جسمیت بخشیدن به خداوند
08':38''
1711 0
آغاز عقیده جسمیت بخشیدن به خداوند
کانال :
از کجا و در چه زمانی فرهنگ و عقیده تجسیم و جسمیت قائل شدن برای خداوند در وهابیت آغاز شد و ... با سخنان شیوا و دقیق حضرت آیت الله حسینی قزوینی
عرش خداوند
06':49''
1724 0
عرش خداوند
کانال :
ادعای وهابیت در مورد عرش خداوند و حضور خداوند رحمان در عرش و توضیحات حضرت آیت الله حسینی قزوینی با ایراد سند و مدرک در مورد این ادعا
سند جسمیت بخشیدن به خدای رحمان
05':08''
1166 0
سند جسمیت بخشیدن به خدای رحمان
کانال :
ایراد سندهایی در مورد سخنان وهابیون در مورد جسمیت بخشیدن به خداوند که جوانی است با چه خصوصیات و ظواهر و ...، بحث و گفتگو پیرامون وهابیت و توحید با حضور آیت الله دکتر حسینی قزوینی
اهل بیت (ع) فصل الخطابند
10':31''
1167 0
اهل بیت (ع) فصل الخطابند
کانال :
کلیپ کوتاهی از نظرات بزرگان وهابی در مورد تکذیب فصل الخطاب بودن اهل بیت (ع) و کفر دانستن این موضوع و پاسخ فصیح و کامل حضرت آیت الله حسینی قزوینی با ارائه سند از قرآن کریم
وهابیت و تکذیب
08':18''
1252 0
وهابیت و تکذیب
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان بزرگان وهابیت در مورد دعای پرنور جامعه کبیره و تکذیب اهل بیت (ع) و پاسخ جامع و کامل آیت الله حسینی قزوینی در مورد محتوای و سند دعای نورانی جامعه کبیره
جسمیت بخشیدن به خدای رحمان
04':57''
1565 0
جسمیت بخشیدن به خدای رحمان
کانال :
نظر بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی در مورد جسمیت بخشیدن به خداوند رحمان و ....، بحث و گفنگو پیرامون وهابیت و توحید با حضور آیت الله دکتر حسینی قزوینی
اتهامات علیه شیعه
04':11''
1566 0
اتهامات علیه شیعه
کانال :
نظریات و تفکرات وهابیت و مفتیان عربستان سعودی در مورد شیعه و رفتار و برخورد با شیعیان و .... ، بحث و گفتگو پیرامون وهابیت و توحید با حضور آیت الله دکتر حسینی قزوینی
نظرات خصمانه ابن تیمیه
03':30''
1273 0
نظرات خصمانه ابن تیمیه
کانال :
هویت وهابیت 1
06':36''
4513 0
هویت وهابیت 1
کانال :
در این مستند به تاریخ پیدایش و عقاید فرقه ضاله وهابیت و نقش انگلیس در ایجاد این فرقه اشاره شده است.
هویت وهابیت 2
06':58''
2203 0
هویت وهابیت 2
کانال :
محمد بن عبدالوهاب نجدی کیست و استعمار گران (انگلیس) در اندیشه نابودی اسلام.
هویت وهابیت 3
05':00''
2129 0
هویت وهابیت 3
کانال :
پایه گذاری حزب شیطان در سرزمین نجد و تلاش مسترهمفرانگلیسی.
هویت وهابیت 4
05':41''
6529 0
هویت وهابیت 4
کانال :
وهابیت پدر شوم استعمار، اندیشه سلفی گری در وهابیت و کشتار شیعیان و بخشی از سخنرانی آیت الله وحید خراسانی.