سیاسی

جستجو

سیاسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آینده ایران
00':00''
1124 0
آینده ایران
کانال :
دکتر رضایی در بخش دیگر از بیاناتش در مشهد در رابطه با طرهای خود برای آینده ایران سخن می گوید
ظرفیت بانوان...
00':00''
865 0
ظرفیت بانوان...
کانال :
دکتر رضایی در مشهد و در جمع حامیانش از ظرفیت های بالای بانوان و استفاده از آنها در کابینه خود می گوید
دومین مستند میرحسین موسوی (1)
00':00''
9682 0
دومین مستند میرحسین موسوی (1)
کانال :
قسمت اول دومین فیلم مستند میر حسین موسوی که دوشنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد
دومین مستند میرحسین موسوی (2)
00':00''
7202 0
دومین مستند میرحسین موسوی (2)
کانال :
قسمت دوم دومین فیلم مستند میر حسین موسوی که دوشنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد
دومین مستند میرحسین موسوی (3)
00':00''
26879 0
دومین مستند میرحسین موسوی (3)
کانال :
قسمت سوم دومین فیلم مستند میر حسین موسوی که دوشنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد
دومین مستند میرحسین موسوی (4)
00':00''
5951 0
دومین مستند میرحسین موسوی (4)
کانال :
قسمت چهارم دومین فیلم مستند میر حسین موسوی که دوشنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد
دومین مستند میر حسین موسوی (5)
00':00''
4104 0
دومین مستند میر حسین موسوی (5)
کانال :
قسمت پنجم دومین فیلم مستند میر حسین موسوی که دوشنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(1)
00':00''
8855 0
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(1)
کانال :
قسمت اول مناظره دکتر احمدی نژاد و دکتر رضایی که دوشنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(2)
00':00''
8473 0
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(2)
کانال :
قسمت دو مناظره دکتر احمدی نژاد و دکتر رضایی که دوشنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(3)
00':00''
3433 0
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(3)
کانال :
قسمت سوم مناظره دکتر احمدی نژاد و دکتر رضایی که دوشنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(4)
00':00''
4752 0
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(4)
کانال :
قسمت چهارم مناظره دکتر احمدی نژاد و دکتر رضایی که دوشنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(5)
00':00''
24377 0
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(5)
کانال :
قسمت پنجم مناظره دکتر احمدی نژاد و دکتر رضایی که دوشنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(6)
00':00''
3043 0
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(6)
کانال :
قسمت ششم مناظره دکتر احمدی نژاد و دکتر رضایی که دوشنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(7)
00':00''
3415 0
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(7)
کانال :
قسمت هفتم مناظره دکتر احمدی نژاد و دکتر رضایی که دوشنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(8)
00':00''
2284 0
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(8)
کانال :
قسمت هشتم مناظره دکتر احمدی نژاد و دکتر رضایی که دوشنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(9)
00':00''
2432 0
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(9)
کانال :
قسمت نهم مناظره دکتر احمدی نژاد و دکتر رضایی که دوشنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(10)
00':00''
2793 0
مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی(10)
کانال :
قسمت دهم مناظره دکتر احمدی نژاد و دکتر رضایی که دوشنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
ایران در مسیر پیشرفت
00':00''
1890 0
ایران در مسیر پیشرفت
کانال :
واقعیت‌های توسعه و پیشرفت ایران
چه چیز را انکار می‌کنند؟!
00':00''
1237 0
چه چیز را انکار می‌کنند؟!
کانال :
انکار حقایق ایران از سوی رادیوها و رسانه‌های بیگانه
اعتراف شبکه BBC
00':00''
1324 0
اعتراف شبکه BBC
کانال :
اعتراف شبه BBC مبنی بر قدرت ایران
اعتراف CNN
00':00''
1616 0
اعتراف CNN
کانال :
اعتراف شبکه CNN و رئیس جمهور امریکا مبنی بر قدرت، عزت و توسعه ایران