خلوت خورشید

جستجو

خلوت خورشید

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
خلوت خورشید 2 (با کیفیت)
00':00''
2135 2
خلوت خورشید 2 (با کیفیت)
کانال :
نماز و عبادت امام خمینی در بیمارستان، با کیفیت به مدت 00:03:15
خلوت خورشید 7
00':00''
1711 0
خلوت خورشید 7
کانال :
دیدار امام با بعضی از اعضای خانواده در بیمارستان، با کیفیت به مدت 00:05:20
خلوت خورشید 1 کامل (با کیفیت)
00':00''
1268 0
خلوت خورشید 1 کامل (با کیفیت)
کانال :
نماز جماعت امام خمینی و بخش هایی از بستری شدنشان در بیمارستان، با کیفیت به مدت 00:05:13
خلوت خورشید 2 ، کامل(با کیفیت)
00':00''
1138 0
خلوت خورشید 2 ، کامل(با کیفیت)
کانال :
نماز امام خمینی و دیدارشان با برخی مسئولین نظام در بیمارستان، با کیفیت به مدت00:10:55
خلوت خورشید 3، کامل(با کیفیت)
00':00''
1304 0
خلوت خورشید 3، کامل(با کیفیت)
کانال :
بخش هایی از عبادات امام و دیدار با خانواده در بیمارستان، با کیفیت به مدت 00:10:02
خلوت خورشید 4، کامل(با کیفیت)
00':00''
2140 0
خلوت خورشید 4، کامل(با کیفیت)
کانال :
امام خمینی در بیمارستان و دیدار با مردم ، با کیفیت به مدت 00:19:33
خلوت خورشید 5، کامل(با کیفیت)
00':00''
3930 1
خلوت خورشید 5، کامل(با کیفیت)
کانال :
امام خمینی در بیمارستان(آخرین روزها)، با کیفیت به مدت 00:19:17