مستند روح الله

جستجو

مستند روح الله

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
مستند روح الله 1 (HQ)
00':00''
3391 0
مستند روح الله 1 (HQ)
کانال :
نسب و اجداد امام خمینی (قدس سره) به مدت 12:34 با کیفیت عالی
مستند روح الله 2 (HQ)
00':00''
2093 0
مستند روح الله 2 (HQ)
کانال :
فیلم مستند دوران کودکی امام خمینی (قدس سره) و یاد گیری علوم پایه به مدت 8:11 با کیفیت عالی
مستند روح الله 3 (HQ)
00':00''
1994 0
مستند روح الله 3 (HQ)
کانال :
فیلم مستند دوران نوجوانی و جوانی امام خمینی (قدس سره) و یاد گیری علوم پایه به مدت 10:03 با کیفیت عالی
مستند روح الله 4
10':02''
1583 0
مستند روح الله 4
کانال :
دوران آیت الله کاشانی و شهادت نواب صفوی .
مستند روح الله 5 (HQ)
00':00''
1174 0
مستند روح الله 5 (HQ)
کانال :
چهل پنج سال زندگی امام خمینی (قدس سره) در قم و مدرسه فیضیه به مدت 9:01 با کیفیت عالی
مستند روح الله 6 (LQ)
00':00''
1963 0
مستند روح الله 6 (LQ)
کانال :
پیروزی متفقین و سرکار آمدن محمد رضا شاه پهلوی به مدت 12:28 با کیفیت عالی
مستند روح الله 7 (LQ)
00':00''
1195 0
مستند روح الله 7 (LQ)
کانال :
انتخاب شدن مرحوم آیت الله برجرودی به عنوان ریاست حوزه .به مدت 16:30 با کیفیت عالی
مستند روح الله6 (HQ)
00':00''
1347 0
مستند روح الله6 (HQ)
کانال :
پیروزی متفقین و سرکار آمدن محمد رضا شاه پهلوی به مدت 12:28 با حجم
مستند روح الله 8 (LQ)
00':00''
958 0
مستند روح الله 8 (LQ)
کانال :
جریان کودتای 28 مرداد و نواب صفوی سبه مدت 6:15 با کیفیت عالی
مستند روح الله 9 (LQ)
00':00''
1094 0
مستند روح الله 9 (LQ)
کانال :
به تاراج رفتن نفت و اموال ایران بدست آمریکایهای به مدت 08:44 با کیفیت عالی
مستند روح الله8
06':15''
960 0
مستند روح الله8
کانال :
جریان کودتای 28 مرداد و نواب صفوی .
مستند روح الله 10 (LQ)
00':00''
1006 0
مستند روح الله 10 (LQ)
کانال :
وفات آیت الله بروجردی و پس از آن به مدت 8:37 با کیفیت عالی
مستند روح الله 11 (LQ)
00':00''
2987 0
مستند روح الله 11 (LQ)
کانال :
نابودی اقتصاد ایران در پی خرجهای گزاف تسلیحاتی و جریان انقلاب سفید و موضع امام و علما به مدت 11:07 با کیفیت عالی
مستند روح الله 12 (LQ)
00':00''
1119 0
مستند روح الله 12 (LQ)
کانال :
جریان شهادت طلاب و روحانیون در حمله ماموران ساواک به فیضیه به مدت 11:53 با کیفیت عالی
مستند روح الله 13 (LQ)
00':00''
984 0
مستند روح الله 13 (LQ)
کانال :
از بازداشت و زندان امام خمینی (قدس سره) تا قانون کاپیتولاسیون به مدت 11:19 با کیفیت عالی
مستند روح الله 14(LQ)
00':00''
901 0
مستند روح الله 14(LQ)
کانال :
زندگی امام خمینی (قدس سره) در ترکیه و سخنرانی در ترکیه به مدت 14:01 با کیفیت عالی
مستند روح الله 15 (LQ)
00':00''
1013 0
مستند روح الله 15 (LQ)
کانال :
تبعید امام خمینی (قدس سره) به عراق و زندگی امام در نجف به مدت 10:27 با کیفیت عالی
مستند روح الله14 (HQ)
00':00''
1590 0
مستند روح الله14 (HQ)
کانال :
زندگی امام خمینی (قدس سره) در ترکیه و سخنرانی در ترکیه به مدت 14:01 باحجم کم
مستند روح الله 16 (LQ)
00':00''
1374 0
مستند روح الله 16 (LQ)
کانال :
اعلامیه امام مبنی بر باطل بودن جشن های 2500 ساله و علامیه های امام بر علیه شاه به مدت 11:50 با کیفیت عالی
مستند روح الله 17 (LQ)
00':00''
889 0
مستند روح الله 17 (LQ)
کانال :
از توافق نامه عراق و ایران تا جریان ترور امام در نجف توسط ساواک به مدت 6:57 با کیفیت عالی
مستند روح الله 18 (HQ)
00':00''
1189 0
مستند روح الله 18 (HQ)
کانال :
شهادت فرزند بزرگ امام خمینی (قدس سره) به مدت 11:02 با کیفیت عالی