آموزش قرآن

جستجو

آموزش قرآن

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
مدرسه حفظ | سوره مبارکه فلق
13':58''
2339 0
مدرسه حفظ | سوره مبارکه فلق
کانال :
دبیرخانه طرح‌ ملی حفظ قرآن کریم، برنامه‌ای با شکل و سیاق نو و جدید تولید کرده با نام «مدرسه حفظ» که حفظ قرآن را برای همه افراد آسان‌تر خواهد کرد. این برنامه در واقع یک کارگاه آموزشی حفظ قرآن کریم هست که هم زمان با اجرای طرح ۱۴۵۲ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره فلق
00':54''
90813 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره فلق
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره فلق .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره اخلاص
03':19''
18829 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره اخلاص
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره اخلاص .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره عصر
03':39''
92703 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره عصر
کانال :
 آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره عصر .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره فیل
02':51''
64054 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره فیل
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره فیل .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره قریش
02':27''
27403 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره قریش
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره قریش .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره کافرون
02':56''
44400 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره کافرون
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره کافرون .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره کوثر
01':52''
48512 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره کوثر
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره کوثر .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره ناس
02':56''
44567 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره ناس
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره ناس .
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
19':42''
37561 0
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
کانال :
قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، برخی نکات مهم در قرائت قرآن توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
23':55''
20486 0
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
کانال :
قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام مد و قصر توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
13':34''
14536 0
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
کانال :
قسمت شانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام میم ساکن توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
22':10''
31219 0
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت پانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، اخفاء نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش روخوانی قرآن / نحوه وقف بر کلمات
31':09''
21798 0
آموزش روخوانی قرآن / نحوه وقف بر کلمات
کانال :
جلسه هجدهم آموزش روخوانی قرآن، نحوه وقف بر کلمات با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش روخوانی قرآن / خواندن از ابتدای همزه وصل
32':40''
13784 0
آموزش روخوانی قرآن / خواندن از ابتدای همزه وصل
کانال :
جلسه هفدهم آموزش روخوانی قرآن، خواندن از ابتدای همزه وصل با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش روخوانی قرآن / خواندن تنوین کنار همزه وصل
26':08''
6905 0
آموزش روخوانی قرآن / خواندن تنوین کنار همزه وصل
کانال :
جلسه شانزدهم آموزش روخوانی قرآن، خواندن تنوین کنار همزه وصل با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
21':08''
19205 0
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت چهاردهم آموزش تجوید قرآن کریم، اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
11':48''
17282 0
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت سیزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش روخوانی قرآن / اشباع
32':13''
10931 0
آموزش روخوانی قرآن / اشباع
کانال :
جلسه پانزدهم آموزش روخوانی قرآن، اشباع با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (6)
17':21''
7092 0
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (6)
کانال :
جلسه چهاردهم آموزش روخوانی قرآن، بخش ششم حروف ناخوانا با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش تجوید قرآن / ادغام
23':09''
14684 0
آموزش تجوید قرآن / ادغام
کانال :
قسمت دوازدهم آموزش تجوید قرآن کریم، ادغام توسط استاد مهدی علم خواه .