آموزش قرآن

جستجو

آموزش قرآن

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره فلق
00':54''
2439 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره فلق
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره فلق .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره اخلاص
03':19''
1260 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره اخلاص
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره اخلاص .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره عصر
03':39''
1104 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره عصر
کانال :
 آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره عصر .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره فیل
02':51''
723 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره فیل
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره فیل .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره قریش
02':27''
503 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره قریش
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره قریش .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره کافرون
02':56''
777 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره کافرون
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره کافرون .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره کوثر
01':52''
2025 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره کوثر
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره کوثر .
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره ناس
02':56''
1396 0
آموزش حفظ قرآن کودکان | سوره ناس
کانال :
آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره ناس .
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
19':42''
26658 0
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
کانال :
قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، برخی نکات مهم در قرائت قرآن توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
23':55''
14613 0
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
کانال :
قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام مد و قصر توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
13':34''
9546 0
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
کانال :
قسمت شانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام میم ساکن توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
22':10''
15969 0
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت پانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، اخفاء نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش روخوانی قرآن / نحوه وقف بر کلمات
31':09''
11835 0
آموزش روخوانی قرآن / نحوه وقف بر کلمات
کانال :
جلسه هجدهم آموزش روخوانی قرآن، نحوه وقف بر کلمات با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش روخوانی قرآن / خواندن از ابتدای همزه وصل
32':40''
6761 0
آموزش روخوانی قرآن / خواندن از ابتدای همزه وصل
کانال :
جلسه هفدهم آموزش روخوانی قرآن، خواندن از ابتدای همزه وصل با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش روخوانی قرآن / خواندن تنوین کنار همزه وصل
26':08''
4453 0
آموزش روخوانی قرآن / خواندن تنوین کنار همزه وصل
کانال :
جلسه شانزدهم آموزش روخوانی قرآن، خواندن تنوین کنار همزه وصل با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
21':08''
10844 0
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت چهاردهم آموزش تجوید قرآن کریم، اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
11':48''
11456 0
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت سیزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش روخوانی قرآن / اشباع
32':13''
5694 0
آموزش روخوانی قرآن / اشباع
کانال :
جلسه پانزدهم آموزش روخوانی قرآن، اشباع با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (6)
17':21''
4882 0
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (6)
کانال :
جلسه چهاردهم آموزش روخوانی قرآن، بخش ششم حروف ناخوانا با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش تجوید قرآن / ادغام
23':09''
6534 0
آموزش تجوید قرآن / ادغام
کانال :
قسمت دوازدهم آموزش تجوید قرآن کریم، ادغام توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)
32':09''
8093 0
آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)
کانال :
قسمت یازدهم آموزش تجوید قرآن کریم، تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی) توسط استاد مهدی علم خواه .
x