گلچین ترتیل قرآن

جستجو

گلچین ترتیل قرآن

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ترتيل دلنشین نوجوان مراکشی
03':45''
678 0
ترتيل دلنشین نوجوان مراکشی
کانال :
تلاوت ترتیل آیات ۱ تا ۱۹ سوره مبارکه قلم را با صدای یحیی صدقی، قاری نوجوان اهل مراکش مشاهده می‌کنید. این آیات به روایت ورش از نافع تلاوت می‌شود.
ترتیل سوره نبا
05':16''
989 0
ترتیل سوره نبا
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره نبا با نوای استاد محمدصدیق منشاوی.
ترتیل سوره نازعات
04':59''
690 0
ترتیل سوره نازعات
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره نازعات با نوای استاد محمدصدیق منشاوی.
ترتیل سوره عبس
03':59''
495 0
ترتیل سوره عبس
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره عبس با نوای استاد محمدصدیق منشاوی.
ترتیل سوره تکویر
02':47''
774 0
ترتیل سوره تکویر
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره تکویر با نوای استاد محمدصدیق منشاوی.
ترتیل سوره مطففین
04':47''
948 0
ترتیل سوره مطففین
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره مطففین با نوای استاد محمدصدیق منشاوی.
ترتیل سوره انشقاق
03':01''
1023 0
ترتیل سوره انشقاق
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره انشقاق با نوای استاد محمدصدیق منشاوی.
ترتیل سوره بروج
03':02''
460 0
ترتیل سوره بروج
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره طارق با نوای استاد محمدصدیق منشاوی.
ترتیل سوره طارق
01':48''
903 0
ترتیل سوره طارق
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره طارق با نوای استاد محمدصدیق منشاوی.
ترتیل سوره اعلی
01':59''
1029 0
ترتیل سوره اعلی
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره اعلی با نوای استاد محمدصدیق منشاوی .
ترتیل سوره غاشیه
02':34''
461 0
ترتیل سوره غاشیه
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره غاشیه با نوای استاد محمدصدیق منشاوی .
ترتیل سوره فجر
02':56''
825 0
ترتیل سوره فجر
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره فجر با نوای استاد محمدحسین سبزعلی .
ترتیل سوره بلد
01':43''
334 0
ترتیل سوره بلد
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره بلد با نوای استاد محمدحسین سبزعلی .
ترتیل سوره شمس
01':22''
1208 0
ترتیل سوره شمس
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره شمس با نوای استاد محمدحسین سعیدیان .
ترتیل سوره لیل
01':41''
895 0
ترتیل سوره لیل
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره لیل با نوای استاد محمدحسین سعیدیان .
ترتیل سوره ضحی
01':02''
894 0
ترتیل سوره ضحی
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره ضحی با نوای استاد محمدحسین سعیدیان .
ترتیل سوره انشراح
00':40''
778 0
ترتیل سوره انشراح
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره انشراح با نوای استاد محمدحسین سعیدیان .
ترتیل سوره تین
00':51''
515 0
ترتیل سوره تین
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره تین با نوای استاد محمدحسین سعیدیان .
ترتیل سوره علق
01':43''
542 0
ترتیل سوره علق
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره علق با نوای استاد عبدالعزیز عکاشه .
ترتیل سوره قدر
00':45''
2027 0
ترتیل سوره قدر
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره قدر با نوای استاد عبدالعزیز عکاشه .
ترتیل سوره بینه
02':08''
200 0
ترتیل سوره بینه
کانال :
ترتیل خوانی قرآن تلاوت سوره بینه با نوای استاد عبدالعزیز عکاشه .