گلچین قرائت مجلسی

جستجو

گلچین قرائت مجلسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سوره الغاشیه
06':19''
1123 0
سوره الغاشیه
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره غاشیه توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « يكى از نامهاى روز قيامت است كه در آيه اول بيان شده است. فراگيرنده و احاطه كننده مردم، از نظر هراس و وحشت، از نظر محاسبه و بررسى اعمال و ... در اين سوره، مردم از نظر شقاوت و سعادت اخروى به دو بخش تقسيم شده اند و كيفر و پاداش هر يك، در بهشت و جهنم بيان شده است و ربوبيت خداوند يادآورى مى شود و در نهايت، بازگشت همه انسانها براى حساب، در نزد پروردگار، مطرح شده است. بعد از سوره ذاريات در مكه نازل شده است و 26 آيه دارد. » .
سوره الضحی
03':13''
1028 0
سوره الضحی
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره ضحی توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « مى دانيم كه مدتى وحى از پيامبر قطع شد و اين بهانه اى براى عيبجوئى مشركين بود كه خداوند با فرستادن اين آيات در جهت تقويت روحى و تاييد پيامبر رحمت خود نازل كرد. سيزدهمين سوره است كه بعد از سوره قلم و قبل از مزمل در مكه و اوائل بعثت نازل شده و 11 آيه دارد. » .
سوره تحریم
00':00''
980 0
سوره تحریم
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره التحریم توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « سوره تحريم مدنى است و در سال 10 هجرى نازل شده و 12 آيه دارد. » . به مدت 10:11 .
سوره جاثیه‏
08':09''
5020 0
سوره جاثیه‏
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره جاثیه‏ توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « اينكه در قيامت، هر امتى به زانو در مى آيد و براى رسيدگى به حسابشان حاضر مى شوند در آيه 28 ذكر شده است. مظهرى است از سلطه كامله خداوند در قيامت. سوره با بيان مطالب توحيدى و شريعت پيامبر و لزوم توجه به آيات و نشانه هاى الهى شروع شده و با بيان تهديد آميز نسبت به مستكبران اعراض گر از آيات خدا و هوا پرست و گمراه ادامه مى يابد و با بيان ثبت اعمال و بازبينى آن در قيامت و كيفرهاى اخروى پايان مى گيرد. از نامهاى ديگر سوره، شريعت و دهر است. از سوره هاى مكى است و مشتمل بر 37 آيه بوده و در سال 8 بعثت نازل شده است. » .
سورة قیامه
01':01''
925 0
سورة قیامه
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی آیه 26 تا 30 از سوره قیامة توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ ﴿۲۶﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿۲۷﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿۲۸﴾ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿۲۹﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿۳۰﴾ » .
سوره مبارکه نساء آیه ۷۶
07':31''
1212 0
سوره مبارکه نساء آیه ۷۶
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره مبارکه النساء آیه ۷۶ توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد .
سوره الحاقه
10':23''
1021 0
سوره الحاقه
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی آیه 5 از سوره حاقه توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « حاقه يكى از نامهاى قيامت است. قاطع و كوبنده و حتمى و بى كمترين ترديد، و اساسا خود قيامت، حق است و بدون معاد، زندگى و آفرينش و حيات، پوچ و لغو خواهد بود. اين كلمه، در سه آيه اول سوره تكرار شده و سپس به توصيف قيامت، و امت هاى گذشته و باز هم قيامت و وحى نبوى پرداخته است. در روايات آمده كه اين سوره درباره على(ع) نازل شده. او هم حقى بود كه تكذيب كنندگان و مخالفينى داشت. اين سوره آهنگين و پرطنين با 52 آيه در سالهاى 3 يا 4 بعثت در مكه نازل شده است. » .
سوره الانفطار
08':01''
930 0
سوره الانفطار
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره انفطار توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « این سوره هم، در مورد قیامت و سر انجام نیکان و بدان در بهشت و دوزخ مى باشد و شکافته شدن آسمان، بمعناى در هم ریختن این نظام قائم، باز هم پیش درآمدى بر رستاخیز و از جمله شرائط متصل به قیامت است. و از ثبت و ضبط دقیق اعمال هر انسان مطالبى دارد که توسط دو فرشته انجام مى گیرد . این سوره، با 19 آیه، بعد از نازعات در سال 3 بعثت در مکه نازل شده است. » .
سوره قیامه
01':01''
1616 0
سوره قیامه
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی از آیه 26 سوره قیامه توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « قيامت، نام رستاخيز عمومى و معاد است. روزى كه همه از گورها بر مى خيزند و به سوى محشر و سرنوشت ابدى خويش در بهشت يا دوزخ رهسپار مى شوند. در اولين آيه به نامت سوگند ياد شده است. و به بشر، آن روز را يادآورى مى كند. در آيات بعد، علائم به روز آن رستاخيز و نيز حالات بشر هنگام جان دادن ذكر شده و با طرح موضوع عبث نبودن خلقت، استدلال بر فلسفه معاد شده است. 40 آيه دارد و در مكه در سال 3 بعثت نازل شده است. » .
قرائت سوره های قرآنی
08':30''
6037 0
قرائت سوره های قرآنی
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره های النصر، الاخلاص ،الفلق ، الناس ، الفاتحة و اوائل سوره بقره توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد .
سوره حج
06':29''
968 0
سوره حج
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره حج توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « از آيه 26 تا 37 از ساختن كعبه و فوائد و آثار فريضه اجتماعى - سياسى - عبادى حج و اعمال اين عبادت، سخن به ميان آمده است. و قبل از آن، از هيبت و عظمت بر پا شدن قيامت، در 10 آيه سخن گفته شده است. مبدء و معاد و جدال و جهاد با مشركين از مطالب مهم ديگر اين سوره مى باشد. و در چند جا هم از قدرت مطلقه خدا در دنيا و آخرت ياد مى شود. در سال 3 هجرى در مدينه بعد از سوره نور نازل شده و 78 آيه دارد. » .
سوره رحمن
08':00''
1569 0
سوره رحمن
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره رحمن توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « اين سوره در زبان ائمه به عروس قرآن معروف بوده است. 78 آيه دارد. اين سوره را بعضى مكى و بعضى مدنى دانسته اند . » .
سوره حاقه
09':40''
1133 0
سوره حاقه
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی از آیه 18 سوره حاقه توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « حاقه يكى از نامهاى قيامت است. قاطع و كوبنده و حتمى و بى كمترين ترديد، و اساسا خود قيامت، حق است و بدون معاد، زندگى و آفرينش و حيات، پوچ و لغو خواهد بود. اين كلمه، در سه آيه اول سوره تكرار شده و سپس به توصيف قيامت، و امت هاى گذشته و باز هم قيامت و وحى نبوى پرداخته است. در روايات آمده كه اين سوره درباره على(ع) نازل شده. او هم حقى بود كه تكذيب كنندگان و مخالفينى داشت. اين سوره آهنگين و پرطنين با 52 آيه در سالهاى 3 يا 4 بعثت در مكه نازل شده است. . » .
سوره حجر
07':42''
1281 0
سوره حجر
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره حجر توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد .
سوره ضحی
06':16''
1563 0
سوره ضحی
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره ضحی توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد ..
قرائت سوره های پایانی از قرآن  کریم
03':21''
15170 0
قرائت سوره های پایانی از قرآن کریم
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره اخلاص و فلق و ناس توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد.
سوره إبراهیم
00':59''
1206 0
سوره إبراهیم
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی آیه 40 از سوره إبراهیم توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء *** رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ » .
سوره  حشر
01':16''
6167 0
سوره  حشر
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی آیه 22 از سوره حشر توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ *** هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ... » .
سوره تحریم
03':35''
941 0
سوره تحریم
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی آیه 11 از سوره تحریم توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « در آيه اول سوره، خداوند از پيامبرش گله و شكوه مى كند كه چرا براى جلب رضايت بعضى از همسرانش، آنچه را كه خدا بر آو حلال كرده، بر خود حرام مى كند. اين خطاب آميخته به عتاب و سرزنش، در واقع سرزنش بعضى از آن زنان پيغمبر است كه با رفتارشان باعث چنين عكس العملى از سوى پيامبر شدند. نقل شده كه موضوع، مربوط به روابط خانوادگى بوده است. بعد از ادامه مطلب در چند آيه بعدى، با ذكرى از قيامت و عذاب دوزخ و دعوت به توبه، فرمان جهاد با كفار و منافقين و سختگيرى با آنان مى دهد و در پايان، بعنوان نمونه اى از همسران ناشايسته، از زن نوح و لوط ياد كرده و زن فرعون و حضرت مريم را بعنوان الگوهاى تعهد و ايمان و عمل و عفت، معرفى مى كند. سوره تحريم مدنى است و در سال 10 هجرى نازل شده و 12 آيه دارد. » .
سوره فاتحه و اوایل بقره
05':24''
1151 0
سوره فاتحه و اوایل بقره
کانال :
گزیده تصویری قرائت بسیار زیبای سوره فاتحه و اوایل سوره بقره توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد .
سوره شمس
10':09''
14013 0
سوره شمس
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره شمس توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « نخستين آيه، مشتمل بر سوگند به خورشيد و فروغش مى باشد. پس از چندين سوگند متوالى، پيام سوره اين است كه: فلاح در سايه تزكيه نفس، و زيان و تباهى، در اثر پوشاندن و گمراه ساختن نفس مى باشد.