رنج خاموش

جستجو

رنج خاموش

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
رنج خاموشی - قسمت اول
10':15''
1921 0
رنج خاموشی - قسمت اول
کانال :
مصاحبه و نگاهی به زندگی جانباز اعصاب و روان "حسین شایسته" به کارگردانی سید رفیع هاشمی . « بابا ای که جان و همه هستیت را برای میهن فدا کردی و اکنون غریب و تنها در گوشه ای از این سرزمین خاکی روزشمار لحظه ای هستی که برای باری دیگر نظاره گر چهره فرزندانت باشی ... » .
رنج خاموشی - قسمت دوم
07':04''
2181 0
رنج خاموشی - قسمت دوم
کانال :
مصاحبه و نگاهی به زندگی جانباز اعصاب و روان "حسین شایسته" به کارگردانی سید رفیع هاشمی. « اوایل جنگ بود که از طریق پایگاه های بسیج به عنوان یک بسیجی وارد جبه های جنگ شد و در گردان شهید چمران در دهلاویه قرار گرفت » .
رنج خاموشی - قسمت سوم
03':22''
1268 0
رنج خاموشی - قسمت سوم
کانال :
مصاحبه و نگاهی به زندگی جانباز شیمیایی "عسگر حسین طایفه" ، بزرگ مردی که به امام و پیر خود لبیک گفت و به جبه های جنگ حق علیه باطل شتافت و بر اثر بمباران شیمیایی بعثی ها مجروح گردید و از سال 1365 تا کنون در بیمارستان به سر می برد .
رنج خاموشی - قسمت چهارم
03':17''
1541 0
رنج خاموشی - قسمت چهارم
کانال :
پای درد و دل یک جانباز شیمیایی در آسایشگاه جانبازان شیمیایی ، صحبت از جنگ و شهادت و جوانی و ... .
رنج خاموشی - قسمت پنجم
04':00''
1733 0
رنج خاموشی - قسمت پنجم
کانال :
مصاحبه با چند تن از بازدیدکنندگان از نمایشگاه جانبازان شیمیایی و سپس یری به آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان و مصاحبه با جانباز .
گل پر پر شده
00':41''
21431 3
گل پر پر شده
کانال :
مصاحبه با خانمی در نمایشگاه عکس شهدا از جنگ تحمیلی . « ... من تا این عکس را دیدم به یاد امام حسین (ع) افتادم .... »
چلچله های دیروز
03':10''
1393 0
چلچله های دیروز
کانال :
آواز یک جانباز اعصاب و روان به همراه تصاویری خاطره بر انگیز از روزهای خاطره و صحنه هایی جانکاه از آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان و شیرانی خفته در بستر فراموشی ما .