آوای آوینی

جستجو

آوای آوینی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سیاره رنج
00':41''
14719 0
سیاره رنج
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: مناظره عقل و عشق در انتخاب جهاد یا حفظ جان. « عقل گفت : کنج عافیت و سلامت را رها کردن و پا در راهی چنین پر مخاطره نهادن شرط مصلحت نیست ، عشق بانگ برآورد که دنیا خانه ی فناست و به هیچ کس وفا نمی کند ....» .
مسافر
00':45''
7119 0
مسافر
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایتی از انسان مسافر و دنیایی که محمل رنج و ابتلائات مسافران خویش است . " زندگی انسان تفسیر آن مسافری است که از خانهی موقت و ناپایدار به سوی مستقر ابدی خویش بار می بندد ... "
شور عشق و وحشت مرگ
02':03''
6288 0
شور عشق و وحشت مرگ
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایتی از شور عاشقانه پروانه ها . « جنگ برپا شد و نسیم عشق از جانب بوستانهای بهشت وزیدن گرفت ، زمین از رایحه دل انگیز جهاد آکنده گشت و شور عشق بر وحشت مرگ فائق آمد ... » .
همسفر
01':05''
4249 0
همسفر
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایت همسفری عاشقان در مسیر بی انتهای تقدیر (شهید همت) . « به راه افتادم به سفری که پایانش را هم میدانستم و هم نمی دانستم ، با همسفری که او را هم میشناختم و هم نمی شناختم ، میدانستم که همه ی ما مسافریم در سفری خطیر ... » .
ما چه کردیم؟
01':47''
3180 0
ما چه کردیم؟
کانال :
روایت روزهای حماسه و دفاع، روزهای شجاعت و مقاومت به روایت شهید سید مرتضی آوینی.
جهاد
00':45''
2881 0
جهاد
کانال :
« مردان خدا را سزاوار نیست که سر و سامان اخنیار کنند و دل به حیات دنیا خوش دارند ، مگر نه اینکه کمال ایمان در هجرت و جهاد در راه خداست ، هجرت ، بریدن از خانه و شهر و دیار و زن و فرزند ... » . با متن و صدای شهید آوینی .
لذت زندگی
00':43''
2593 0
لذت زندگی
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی . « گفت دوست دارم عمر طولانی داشته باشم و گرنه آنکه لذت زیستن را کسی در می یابد که از وحشت مرگ رها شده باشد و راه افتاده ایم تا رسیدیم به نقطه رهایی ، گفت سفری در پیش دارم و بی آنکه نشانی از یاس و دلزدگی در وجودش بیابم ، آرام و سبک بال آماده رفتن شد ... » . .
فصل جدایی
00':39''
2252 0
فصل جدایی
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: راز و رمز فصل های زندگی، آنگاه که رنج و بلا آزمون زمستانی مردان بهاری است . " عهدی که در میان بود شکسته شد و فصل جدایی فرا رسید ، زنهار که رسم دهر چنین است و تا این دگرگونی احوال نباشد ، جوهر وجودی انسان آشکار نمی شود ... " .
مشیت بالغه
00':46''
1795 0
مشیت بالغه
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایتی عارفانه از تقدیر شهید همت در ازدواج عاشقانه خویش . « دست تقدیر مرا با پای اختیار به سوی پاوه میبرد و او را نیز ، تا آن مشیت بالغه که از ازل در لوح محفوظ نگاشته شده بود ، محقق شود و در کشاکش رنجها و سختی ها ، گوهری از گنجینه پنهان غیب بیرون افتد و مهر تابان خوشبختی ... » .
هویت انقلاب
01':23''
1415 0
هویت انقلاب
کانال :
انقلاب اسلامی به عنوان یگانه مظهر حق در جهان امروز تنها در نبرد رودر رو با باطل است که تمامیت می رسد واین چنین رودررویی ما با آمریکا به عنوان مظهر بزرگ شیطان اجتناب ناپذیر و حتمی است .....گزیده ای از آوای مانگار شهید آوینی