آوای آوینی

جستجو

آوای آوینی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
هویت انقلاب
01':23''
1655 3
هویت انقلاب
کانال :
انقلاب اسلامی به عنوان یگانه مظهر حق در جهان امروز تنها در نبرد رودر رو با باطل است که تمامیت می رسد واین چنین رودررویی ما با آمریکا به عنوان مظهر بزرگ شیطان اجتناب ناپذیر و حتمی است .....گزیده ای از آوای مانگار شهید آوینی
ما چه کردیم؟
01':47''
3411 7
ما چه کردیم؟
کانال :
روایت روزهای حماسه و دفاع، روزهای شجاعت و مقاومت به روایت شهید سید مرتضی آوینی.
سیاره رنج
00':41''
14919 11
سیاره رنج
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: مناظره عقل و عشق در انتخاب جهاد یا حفظ جان. « عقل گفت : کنج عافیت و سلامت را رها کردن و پا در راهی چنین پر مخاطره نهادن شرط مصلحت نیست ، عشق بانگ برآورد که دنیا خانه ی فناست و به هیچ کس وفا نمی کند ....» .
عشق و خطر
00':49''
2595 3
عشق و خطر
کانال :
با متن و صدای سید محمد آوینی: مناظره عقل و عشق درباره انتخاب راه عاشقی در عرصه خطر و جنگ و جهاد . « عقل گفت : اکنون زمان مبارزه و جنگ و جهاد است و در چنین عرصه ای سخن از عشق و محبت گفتن خطاست ، عشق پرسید : چیست که تو را از خانه ی امن بیرون کشیده و در کوه و بیابان و زیر تازیانه سرما و گرما در دامن رنج و خطر افکنده است ؟ ... » .
مسافر
00':45''
7166 12
مسافر
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایتی از انسان مسافر و دنیایی که محمل رنج و ابتلائات مسافران خویش است . " زندگی انسان تفسیر آن مسافری است که از خانهی موقت و ناپایدار به سوی مستقر ابدی خویش بار می بندد ... "
فصل جدایی
00':39''
2257 3
فصل جدایی
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: راز و رمز فصل های زندگی، آنگاه که رنج و بلا آزمون زمستانی مردان بهاری است . " عهدی که در میان بود شکسته شد و فصل جدایی فرا رسید ، زنهار که رسم دهر چنین است و تا این دگرگونی احوال نباشد ، جوهر وجودی انسان آشکار نمی شود ... " .
شور عشق و وحشت مرگ
02':03''
6303 2
شور عشق و وحشت مرگ
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایتی از شور عاشقانه پروانه ها . « جنگ برپا شد و نسیم عشق از جانب بوستانهای بهشت وزیدن گرفت ، زمین از رایحه دل انگیز جهاد آکنده گشت و شور عشق بر وحشت مرگ فائق آمد ... » .
لذت زندگی
00':43''
2772 4
لذت زندگی
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی . « گفت دوست دارم عمر طولانی داشته باشم و گرنه آنکه لذت زیستن را کسی در می یابد که از وحشت مرگ رها شده باشد و راه افتاده ایم تا رسیدیم به نقطه رهایی ، گفت سفری در پیش دارم و بی آنکه نشانی از یاس و دلزدگی در وجودش بیابم ، آرام و سبک بال آماده رفتن شد ... » . .
همسفر
01':05''
4354 7
همسفر
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایت همسفری عاشقان در مسیر بی انتهای تقدیر (شهید همت) . « به راه افتادم به سفری که پایانش را هم میدانستم و هم نمی دانستم ، با همسفری که او را هم میشناختم و هم نمی شناختم ، میدانستم که همه ی ما مسافریم در سفری خطیر ... » .
مشیت بالغه
00':46''
1795 2
مشیت بالغه
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایتی عارفانه از تقدیر شهید همت در ازدواج عاشقانه خویش . « دست تقدیر مرا با پای اختیار به سوی پاوه میبرد و او را نیز ، تا آن مشیت بالغه که از ازل در لوح محفوظ نگاشته شده بود ، محقق شود و در کشاکش رنجها و سختی ها ، گوهری از گنجینه پنهان غیب بیرون افتد و مهر تابان خوشبختی ... » .
شکوفه های غرب
01':02''
3896 9
شکوفه های غرب
کانال :
قسمتی برگرفته از مجموعه روایت فتح (سردار خیبر) درباره شهید همت با متن و صدای شهید آوینی . « پرسیدم چرا من ؟ گفت کودکانی که در سال 42 در گهواره ها آرمیده بودند با نسیم حیات بخش انقلاب اسلامی در بهمن 57 سر برآوردند و بالیدند و در سراسر این خاک شاخه گستردند ... » .
حب خدا
00':00''
4382 6
حب خدا
کانال :
« اگر بگوییم حب خدا محبت های دیگر را از بین می برد ، درست است ، اما درست تر آنست که محبت های دیگر در سایه حب خدا جان می گیرند و روح پیدا می کنند ... » . با متن و صدای شهید آوینی .
جهاد
00':45''
2902 3
جهاد
کانال :
« مردان خدا را سزاوار نیست که سر و سامان اخنیار کنند و دل به حیات دنیا خوش دارند ، مگر نه اینکه کمال ایمان در هجرت و جهاد در راه خداست ، هجرت ، بریدن از خانه و شهر و دیار و زن و فرزند ... » . با متن و صدای شهید آوینی .