آموزش و ایمنی

جستجو

آموزش و ایمنی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
روش فرار از زندانی شدن در صندوق عقب خودرو
00':39''
8695 0
روش فرار از زندانی شدن در صندوق عقب خودرو
کانال :
اگر در صندوق عقب خودرو ما را زندانی کردند یا گیر افتادیم چگونه خارج شویم؟
روش صحیح دور زدن در میدان ها
00':34''
974 0
روش صحیح دور زدن در میدان ها
کانال :
انیمیشن دیدنی از روش صحیح دور زدن خودرو در میدان ها .
ارزش افزوده صرفه جویی در مصرف گاز
01':16''
1804 0
ارزش افزوده صرفه جویی در مصرف گاز
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد نکات ایمنی با موضوع ارزش افزوده صرفه جویی در مصرف گاز .
ایمنی دودکش ها در پشت بام
01':18''
1132 0
ایمنی دودکش ها در پشت بام
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد نکات ایمنی با موضوع نکات ایمنی دودکش ها در پشت بام.
نکات ایمنی خروجی لوله بخاری
01':14''
1661 0
نکات ایمنی خروجی لوله بخاری
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد نکات ایمنی با موضوع نکات ایمنی خروجی لوله بخاری.
پس انداز پول با صرفه جویی
01':10''
1058 0
پس انداز پول با صرفه جویی
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد نکات ایمنی با موضوع پس انداز پول با صرفه جویی در مصرف گاز .
نکته جالب که هر راننده ای باید بداند
00':56''
987 0
نکته جالب که هر راننده ای باید بداند
کانال :
مهارت هایی که از شما راننده حرفه ای می‌سازد .
گاز ثروت ملی است
01':16''
1649 0
گاز ثروت ملی است
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد نکات ایمنی با موضوع با مصرف به اندازه و صرفه جویی در گاز می توان به روستاهای کوچک هم گازرسانی کرد .
صرفه جویی در مصرف گاز
01':31''
951 0
صرفه جویی در مصرف گاز
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد نکات ایمنی با موضوع صرفه جویی در مصرف گاز .
نصب غیراستاندارد لوله بخاری
01':26''
1943 0
نصب غیراستاندارد لوله بخاری
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد نکات ایمنی در مورد نصب لوله بخاری .
صرفه جویی در مصرف گاز
01':23''
2251 0
صرفه جویی در مصرف گاز
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد
نکات ایمنی در موتورخانه
01':23''
1312 0
نکات ایمنی در موتورخانه
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد نکات ایمنی در مورد موتورخانه ها .
نصب مناسب دودکش
01':32''
811 0
نصب مناسب دودکش
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد مواردی ایمنی کلاهک و پایه لوله ی دودکش .
نصب رادیاتورها در زیر پنجره ها
01':18''
5101 0
نصب رادیاتورها در زیر پنجره ها
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد محل مناسب برای نصب رادیاتورها که باید زیر پنجره ها باشند .
خطرات نشت گاز مونواکسید کربن
01':15''
2801 0
خطرات نشت گاز مونواکسید کربن
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد خطرات نشت گاز مونواکسید کربن.
اتصال موتورخانه به سیستم هوشمند
01':26''
843 0
اتصال موتورخانه به سیستم هوشمند
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد اتصال موتورخانه به سیستم هوشمند .
انتخاب خودرو گازسوز
01':12''
1269 0
انتخاب خودرو گازسوز
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد انتخاب خودرو گازسوز .
انتخاب بخاری مناسب
01':04''
823 0
انتخاب بخاری مناسب
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد انتخاب بخاری مناسب برای اتاق .
باز گذاشتن راهی برای ورود اکسیژن به اتاق
01':01''
691 0
باز گذاشتن راهی برای ورود اکسیژن به اتاق
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد باز گذاشتن راهی برای ورود اکسیژن به اتاق .
استفاده از پنجره دو جداره و عایق حرارتی در ساختمان
01':11''
476 0
استفاده از پنجره دو جداره و عایق حرارتی در ساختمان
کانال :
استفاده از پنجره دو جداره و عایق حرارتی در ساختمان 50 درصد اتلاف انرژی را کاهش می دهد .
نصب کردن شیر ترموستات روی رادیاتور
01':10''
345 0
نصب کردن شیر ترموستات روی رادیاتور
کانال :
انیمیشن دیدنی شرکت ملی گاز در مورد نصب کردن شیر ترموستات روی رادیاتورجهت صرفه جویی در انرژی و تنظیم دما