سینما و تلویزیون

جستجو

سینما و تلویزیون

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
پیر عشق - قسمت اول
00':00''
1304 0
پیر عشق - قسمت اول
کانال :
فیلم مستند - خلاصه داستان جناب آقای خراسانی روحانی سالخورده ایست که بعنوان امام جماعت نمونه کل کشور انتخاب شده ایشان در آستانه سفر به خانه خدا و رسیدن به آرزویشان هستند - کارگردان تقی موسیوند - تهیه کننده رضا پیله وران - سال تولید 86 به مدت 0750
پیر عشق - قسمت دوم
00':00''
1364 0
پیر عشق - قسمت دوم
کانال :
فیلم مستند - خلاصه داستان جناب آقای خراسانی روحانی سالخورده ایست که بعنوان امام جماعت نمونه کل کشور انتخاب شده ایشان در آستانه سفر به خانه خدا و رسیدن به آرزویشان هستند - کارگردان تقی موسیوند - تهیه کننده رضا پیله وران - سال تولید 86 به مدت 0754
نیایش شکوفه ها
00':00''
3099 2
نیایش شکوفه ها
کانال :
فیلم پویانمایی - خلاصه داستان یک کلیپ انمیشن با موضوع نماز برای کودکان - جمشید بروجنی - تهیه کننده جمشید رئوفی بروجنی مرکز پژوهشهای صدا و سیما – قم بلوار امین - سال تولید 85 به مدت 0442
بوی خوش سیب - قسمت اول
00':00''
2345 8
بوی خوش سیب - قسمت اول
کانال :
فیلم داستانی - خلاصه داستان داستان دو دختر دانشجو که یکی عقاید مذهبی محکمی دارد و دیگری تفکرات غیر مذهبی - کارگردان پدرام گنجی - تهیه کننده پدرام گنجی صدا و سیمای همدان - سال تولید 86 به مدت 0900
بوی خوش سیب - قسمت دوم
00':00''
1752 1
بوی خوش سیب - قسمت دوم
کانال :
فیلم داستانی - خلاصه داستان داستان دو دختر دانشجو که یکی عقاید مذهبی محکمی دارد و دیگری تفکرات غیر مذهبی - کارگردان پدرام گنجی - تهیه کننده پدرام گنجی صدا و سیمای همدان - سال تولید 86 به مدت 0900
بوی خوش سیب - قسمت سوم
00':00''
1800 6
بوی خوش سیب - قسمت سوم
کانال :
فیلم داستانی - خلاصه داستان داستان دو دختر دانشجو که یکی عقاید مذهبی محکمی دارد و دیگری تفکرات غیر مذهبی - کارگردان پدرام گنجی - تهیه کننده پدرام گنجی صدا و سیمای همدان - سال تولید 86 به مدت 0830
بوی خوش سیب - قسمت چهارم
00':00''
1798 3
بوی خوش سیب - قسمت چهارم
کانال :
فیلم داستانی - خلاصه داستان داستان دو دختر دانشجو که یکی عقاید مذهبی محکمی دارد و دیگری تفکرات غیر مذهبی - کارگردان پدرام گنجی - تهیه کننده پدرام گنجی صدا و سیمای همدان - سال تولید 86 به مدت 0800
بوی خوش سیب - قسمت پنجم
00':00''
1745 6
بوی خوش سیب - قسمت پنجم
کانال :
فیلم داستانی - خلاصه داستان داستان دو دختر دانشجو که یکی عقاید مذهبی محکمی دارد و دیگری تفکرات غیر مذهبی - کارگردان پدرام گنجی - تهیه کننده پدرام گنجی صدا و سیمای همدان - سال تولید 86 به مدت 0747