سینما و تلویزیون

جستجو

سینما و تلویزیون

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
به لطافت برگها - قسمت سوم
00':00''
1208 0
به لطافت برگها - قسمت سوم
کانال :
فیلم: داستانی - خلاصه داستان: دختر نابینائی برای حضرت علی (ع) روی رگ درخت نامه می نویسد. - کارگردان: هاشم علیایی مقدم - تهیه کننده: تقی موسیوند (صدا و سیمای همدان) - سال تولید: 86 . به مدت 09:05 .
به لطافت برگها - قسمت چهارم
00':00''
930 0
به لطافت برگها - قسمت چهارم
کانال :
فیلم: داستانی - خلاصه داستان: دختر نابینائی برای حضرت علی (ع) روی رگ درخت نامه می نویسد. - کارگردان: هاشم علیایی مقدم - تهیه کننده: تقی موسیوند (صدا و سیمای همدان) - سال تولید: 86 . به مدت 06:51 .
پنجره - قسمت اول
00':00''
3854 1
پنجره - قسمت اول
کانال :
فیلم: داستانی - خلاصه داستان: دختر بچه ای در خانه پدربزرگش نقاشی می کند که... - کارگردان: صمد اسکندری - تهیه کننده: صمد اسکندری - سال تولید: 87 . به مدت 09:30 .
پنجره - قسمت دوم
00':00''
1196 1
پنجره - قسمت دوم
کانال :
فیلم: داستانی - خلاصه داستان: دختر بچه ای در خانه پدربزرگش نقاشی می کند که... - کارگردان: صمد اسکندری - تهیه کننده: صمد اسکندری - سال تولید: 87 . به مدت 09:29 .
پنجره - قسمت سوم
00':00''
1131 0
پنجره - قسمت سوم
کانال :
فیلم: داستانی - خلاصه داستان: دختر بچه ای در خانه پدربزرگش نقاشی می کند که... - کارگردان: صمد اسکندری - تهیه کننده: صمد اسکندری - سال تولید: 87 . به مدت 08:47 .
بی بی ملا زهرا - قسمت اول
00':00''
5010 1
بی بی ملا زهرا - قسمت اول
کانال :
فیلم: مستند - خلاصه داستان: ملازهرا بیگ خوریزی متولد 1313 مهریز علیرغم شرایط خاص و معلولیت خاص از هشت سالگی تا کنون اقدام به آموزش و تعلیم قرآن نموده است ... - کارگردان: نورالدین عبداله پور- تهیه کننده: نورالدین عبداله پور (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآن) - سال تولید: 87 . به مدت 08:43 .
بی بی ملا زهرا - قسمت دوم
00':00''
2744 2
بی بی ملا زهرا - قسمت دوم
کانال :
فیلم: مستند - خلاصه داستان: ملازهرا بیگ خوریزی متولد 1313 مهریز علیرغم شرایط خاص و معلولیت خاص از هشت سالگی تا کنون اقدام به آموزش و تعلیم قرآن نموده است ... - کارگردان: نورالدین عبداله پور- تهیه کننده: نورالدین عبداله پور (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآن) - سال تولید: 87 . به مدت 08:04.
بی بی ملا زهرا - قسمت سوم
00':00''
1727 0
بی بی ملا زهرا - قسمت سوم
کانال :
فیلم: مستند - خلاصه داستان: ملازهرا بیگ خوریزی متولد 1313 مهریز علیرغم شرایط خاص و معلولیت خاص از هشت سالگی تا کنون اقدام به آموزش و تعلیم قرآن نموده است ... - کارگردان: نورالدین عبداله پور- تهیه کننده: نورالدین عبداله پور (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآن) - سال تولید: 87 . به مدت 07:53 .
بی بی ملا زهرا - قسمت چهارم
00':00''
2071 1
بی بی ملا زهرا - قسمت چهارم
کانال :
فیلم: مستند - خلاصه داستان: ملازهرا بیگ خوریزی متولد 1313 مهریز علیرغم شرایط خاص و معلولیت خاص از هشت سالگی تا کنون اقدام به آموزش و تعلیم قرآن نموده است ... - کارگردان: نورالدین عبداله پور- تهیه کننده: نورالدین عبداله پور (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآن) - سال تولید: 87 . به مدت 08:11 .
بی بی ملا زهرا - قسمت پنجم
00':00''
4725 1
بی بی ملا زهرا - قسمت پنجم
کانال :
فیلم: مستند - خلاصه داستان: ملازهرا بیگ خوریزی متولد 1313 مهریز علیرغم شرایط خاص و معلولیت خاص از هشت سالگی تا کنون اقدام به آموزش و تعلیم قرآن نموده است ... - کارگردان: نورالدین عبداله پور- تهیه کننده: نورالدین عبداله پور (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآن) - سال تولید: 87 . به مدت 07:21 .
پیر عشق - قسمت اول
00':00''
1304 0
پیر عشق - قسمت اول
کانال :
فیلم مستند - خلاصه داستان: جناب آقای خراسانی روحانی سالخورده ایست که بعنوان امام جماعت نمونه کل کشور انتخاب شده، ایشان در آستانه سفر به خانه خدا و رسیدن به آرزویشان هستند - کارگردان: تقی موسیوند - تهیه کننده: رضا پیله وران - سال تولید: 86 . به مدت 07:50 .
پیر عشق - قسمت دوم
00':00''
1364 0
پیر عشق - قسمت دوم
کانال :
فیلم مستند - خلاصه داستان: جناب آقای خراسانی روحانی سالخورده ایست که بعنوان امام جماعت نمونه کل کشور انتخاب شده، ایشان در آستانه سفر به خانه خدا و رسیدن به آرزویشان هستند - کارگردان: تقی موسیوند - تهیه کننده: رضا پیله وران - سال تولید: 86 . به مدت 07:54 .
نیایش شکوفه ها
00':00''
2898 2
نیایش شکوفه ها
کانال :
فیلم: پویانمایی - خلاصه داستان: یک کلیپ انمیشن با موضوع نماز برای کودکان - جمشید بروجنی - تهیه کننده: جمشید رئوفی بروجنی (مرکز پژوهشهای صدا و سیما – قم بلوار امین) - سال تولید: 85 . به مدت 04:42 .
بوی خوش سیب - قسمت اول
00':00''
2329 8
بوی خوش سیب - قسمت اول
کانال :
فیلم: داستانی - خلاصه داستان: داستان دو دختر دانشجو که یکی عقاید مذهبی محکمی دارد و دیگری تفکرات غیر مذهبی... - کارگردان: پدرام گنجی - تهیه کننده: پدرام گنجی (صدا و سیمای همدان) - سال تولید: 86 . به مدت 09:00 .
بوی خوش سیب - قسمت دوم
00':00''
1742 1
بوی خوش سیب - قسمت دوم
کانال :
فیلم: داستانی - خلاصه داستان: داستان دو دختر دانشجو که یکی عقاید مذهبی محکمی دارد و دیگری تفکرات غیر مذهبی... - کارگردان: پدرام گنجی - تهیه کننده: پدرام گنجی (صدا و سیمای همدان) - سال تولید: 86 . به مدت 09:00 .
بوی خوش سیب - قسمت سوم
00':00''
1800 6
بوی خوش سیب - قسمت سوم
کانال :
فیلم: داستانی - خلاصه داستان: داستان دو دختر دانشجو که یکی عقاید مذهبی محکمی دارد و دیگری تفکرات غیر مذهبی... - کارگردان: پدرام گنجی - تهیه کننده: پدرام گنجی (صدا و سیمای همدان) - سال تولید: 86 . به مدت 08:30 .
بوی خوش سیب - قسمت چهارم
00':00''
1798 3
بوی خوش سیب - قسمت چهارم
کانال :
فیلم: داستانی - خلاصه داستان: داستان دو دختر دانشجو که یکی عقاید مذهبی محکمی دارد و دیگری تفکرات غیر مذهبی... - کارگردان: پدرام گنجی - تهیه کننده: پدرام گنجی (صدا و سیمای همدان) - سال تولید: 86 . به مدت 08:00 .
بوی خوش سیب - قسمت پنجم
00':00''
1745 6
بوی خوش سیب - قسمت پنجم
کانال :
فیلم: داستانی - خلاصه داستان: داستان دو دختر دانشجو که یکی عقاید مذهبی محکمی دارد و دیگری تفکرات غیر مذهبی... - کارگردان: پدرام گنجی - تهیه کننده: پدرام گنجی (صدا و سیمای همدان) - سال تولید: 86 . به مدت 07:47 .