به نشانی خدا

جستجو

به نشانی خدا

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 9
00':19''
794 1
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « آنونس پایانی قسمت سیزدهم » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 8
03':02''
818 0
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « مسجد تنعیم ، در راه مکه - مدینه، منطقه ای است به نام نعمان که در میان دو کوه ناعم و نعیم قرار گرفته. این منطقه حدود دو فرسنگ با مکه فاصله دارد ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 7
03':04''
714 0
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « مکه - قبرستان ابوطالب ، این مکان را به نام مقبره معلی (یا معلاة) و مقبره بنی هاشم نیز می شناسند . قبرستان ابو طالب محل دفن بسیاری از افراد خاندان بنی هاشم و برخی از نزدیکترین یاران رسول خدا (ص) است ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 6
03':03''
823 0
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « مکه - قبرستان ابوطالب ، این مکان را به نام مقبره معلی (یا معلاة) و مقبره بنی هاشم نیز می شناسند . قبرستان ابو طالب محل دفن بسیاری از افراد خاندان بنی هاشم و برخی از نزدیکترین یاران رسول خدا (ص) است ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 5
03':04''
1369 0
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « مکه - مسجد شجره (با مسجد شجره معروف که میقات است ، تفاوت دارد )و دلیل نامگذاری این مسجد به شجره ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 4
03':03''
727 0
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « مکه - مسجد جن یا مسجد الحرس ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 3
03':05''
620 0
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « در محله ای که پیامبر اکرم (ص) به دنیا آمدند ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 2
03':03''
580 0
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « در کنار کعبه و خانه ی پیامبر اکرم (ص) ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 1
03':04''
640 0
به نشانی خدا - قسمت سیزدهم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « آنونس ابتدایی قسمت سیزدهم ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 10
01':46''
658 0
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 10
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « مکه - باران رحمت در کعبه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 9
03':00''
751 0
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « مکه - مسجد خیف که به روایتی محل دفت حضرت آدم می باشد ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 8
03':01''
715 0
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « مصاحبه با چند زوار در روز عید قربان ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 7
03':01''
906 0
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « صحنه هایی از روز عید قربان و تراشیدن موی سر ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 6
03':04''
1249 0
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « صحنه هایی از مراسم سنگ زدن به شیطان و عید قربان ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 5
03':04''
772 1
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « به سوی منا و سپس رمى جمرات ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 4
03':05''
1150 0
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « در مسجد شجره ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 3
03':05''
645 0
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « در مسجد شجره ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 2
03':05''
521 0
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « در مسجد شجره ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 1
03':05''
764 0
به نشانی خدا - قسمت دوازدهم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « مراسم احرام ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دهم - بخش 10
03':00''
695 0
به نشانی خدا - قسمت دهم - بخش 10
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دهم » با موضوع سفر حج . « در مسجد شجره و مراسم احرام بستن ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .
به نشانی خدا - قسمت دهم - بخش 9
03':06''
734 0
به نشانی خدا - قسمت دهم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دهم » با موضوع سفر حج . « به سوی مسجد شجره برای احرام بستن همراه با بچه های تلوزیون ، مجری ها ، تصویر برداران و ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .