کارتون و انیمیشن

جستجو

کارتون و انیمیشن

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دریا؛ کارتون ریرا
09':21''
35 0
دریا؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانه خود بررسی می کنند این قسمت دریا
کلیپ کارتون کمک به سالمندان
00':47''
40 1
کلیپ کارتون کمک به سالمندان
کانال :
بچه ها به پیرمردها و به آدم های ناتوان کمک کنید هر کاری از دستتان بر می آید برایشان انجام بدهید
خونه مامان بزرگ؛ کارتون ریرا
09':47''
20 1
خونه مامان بزرگ؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند این قسمت خونه مامان بزرگ
خرید؛ کارتون ریرا
09':52''
20 0
خرید؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند این قسمت خرید
کارتون مهارتهای زندگی؛ دوست عزیزم ربات
11':48''
2004 13
کارتون مهارتهای زندگی؛ دوست عزیزم ربات
کانال :
نیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت دوست عزیزم رباتاهمیت ارتباط با انسانها بجای اشیاء
کارتون مهارتهای زندگی؛ خرابکار محله
12':29''
3902 26
کارتون مهارتهای زندگی؛ خرابکار محله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت خرابکار محلهآسیب زدن به مکانها و وسایل عمومی
حوصله نداشتن؛ کارتون ریرا
09':57''
60 1
حوصله نداشتن؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند این قسمت حوصله نداشتن
حلقه؛ کارتون ریرا
09':57''
40 0
حلقه؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند این قسمت حلقه
تناب برای تاب بازی؛ کارتون ریرا
10':27''
108 4
تناب برای تاب بازی؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند این قسمت تناب برای تاب بازی
تلسکوپ؛ کارتون ریرا
11':07''
30 1
تلسکوپ؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند این قسمت تلسکوپ
پرستار بچه؛ کارتون ریرا
09':47''
56 0
پرستار بچه؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند این قسمت پرستار بچه
بنایی؛ کارتون شهر قصه
09':56''
25 0
بنایی؛ کارتون شهر قصه
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند این قسمت بنایی
برف می باره؛ کارتون ریرا
09':46''
51 1
برف می باره؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند این قسمت برف می باره
تلفن؛ ترانه های کودکانه خاله ستاره
03':32''
766 1
تلفن؛ ترانه های کودکانه خاله ستاره
کانال :
دیلین دینلین تلفن زنگ می زنه توی خونه گوشی رو بردار ببین چی می خواد بدونه بابا از اونور خط می گه سلام پسر جون منم می گم به بابا پس میایی به خونه سرود کودکانه زیبا به نام تلفن از برنامه خاله ستاره
سایه؛ ترانه های کودکانه خاله ستاره
04':36''
183 0
سایه؛ ترانه های کودکانه خاله ستاره
کانال :
وقتی که خسته می شم از بازی توی گوشه توی سایه درختی من می خورم کلوچه ترانه شاد برای بچه ها بنام سایه
باغ وحش؛ کارتون ریرا
10':05''
90 0
باغ وحش؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند این قسمت باغ وحش
آهنگ کودکانه «انرژی»
03':32''
1051 1
آهنگ کودکانه «انرژی»
کانال :
انرژی نفت و بنزین و گازه زغال سنگ بچه های انرژی رو می سازه ترانه کودکانه انرژی از برنامه خاله ستاره
با هم بازی کنیم؛ کارتون ریرا
09':47''
82 0
با هم بازی کنیم؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند این قسمت با هم بازی کنیم
آهنگ کودکانه «صرفه جویی»
04':32''
728 2
آهنگ کودکانه «صرفه جویی»
کانال :
چیک و چیک چیک و چیک آب داره میره شر شر شر شر مامان جلوشو بگیر شیر آب رو درست کن باباجونم دوباره من بابامو دوست داره بابای همه کاره ترانه کودکانه صرفه جویی از برنامه خاله ستاره
آهنربا؛ کارتون ریرا
06':13''
46 1
آهنربا؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکان خود بررسی می کنند این قسمت آهنربا
آدم برفی گرمشه؛ کارتون ریرا
10':35''
30 1
آدم برفی گرمشه؛ کارتون ریرا
کانال :
ریرا یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکان خود بررسی می کنند این قسمت آدم برفی گرمشه