کارتون و انیمیشن

جستجو

کارتون و انیمیشن

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
کایت
00':00''
6417 0
کایت
کانال :
وقتی پت و مت بخواهند کایت سواری کنند، چه کارهایی که نمی کنند!! به مدت 8 دقیقه
پرواز با بالهای مصنوعی
00':00''
7678 0
پرواز با بالهای مصنوعی
کانال :
پت و مت می خواهند پرواز کنند، بنابراین به فکر ساختن بال مصنوعی برای پرواز در آسمان می افتند که نتیجه اش می شود... به مدت 06:27
اوتوکشی
00':00''
7544 0
اوتوکشی
کانال :
پت و مت می خواهند لباسهایشان را اطو بکشند و در عین حال جدول هم حل می کنند و ماجرا می آفرینند... به مدت 07:46
رنگ و نور
00':00''
1775 0
رنگ و نور
کانال :
نمای از اشکال مختلف با رنگهای مختلف - با کیفیت متوسط - «از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB» زمان 13 دقیقه و31ثانیه
حلقه ها
00':00''
1778 0
حلقه ها
کانال :
بازی خطوط براساس موزیک متن - با کیفیت متوسط - «از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB» زمان1دقیقه و53ثانیه
نقاشی فانتزی از قرن19
00':00''
2640 0
نقاشی فانتزی از قرن19
کانال :
نقاشی فانتزی از قرن19 - با کیفیت متوسط - «از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB» زمان 3دقیقه و27ثانیه
متروسکا
00':00''
1495 0
متروسکا
کانال :
متروسکا - با کیفیت متوسط - «از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB» زمان 4 دقیقه و47ثانیه
همبازی
00':00''
1782 0
همبازی
کانال :
لشکری کشی دو گروه دایره مستطیل برای شکست یکدیگر و در آخر هم ... «از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB» زمان 7 دقیقه
رنگ ها
00':00''
1777 0
رنگ ها
کانال :
بازی با رنگها - با کیفیت متوسط - « از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB » زمان 8 دقیقه
بازی حروف
00':00''
1476 0
بازی حروف
کانال :
بازی با حروف - با کیفیت متوسط - «از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB» زمان 7 دقیقه
تصاویر قدیمی
00':00''
1438 0
تصاویر قدیمی
کانال :
آدمهای نخستین - با کیفیت متوسط - «از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB» زمان 1 دقیقه و 37 ثانیه
باد
00':00''
1453 0
باد
کانال :
این همه یک نمای از باد - با کیفیت متوسط - « از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB » زمان5دقیقه و15ثانیه
چرا من؟
00':00''
1660 0
چرا من؟
کانال :
چرا من - با کیفیت متوسط - «از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB» زمان 4 دقیقه و 29 ثانیه
هوا
00':00''
1446 0
هوا
کانال :
این هم یک نوع از نمایش تنفس و هوا در موجودات - با کیفیت متوسط - « از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB » زمان 1 دقیقه و56ثانیه
ورزشکاران
00':00''
1133 0
ورزشکاران
کانال :
ورزشکاران - با کیفیت متوسط - « از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB » زمان 4 دقیقه و29ثانیه
نواختن
00':00''
2177 0
نواختن
کانال :
نواختن - با کیفیت متوسط - « از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB » زمان 2 دقیقه و29ثانیه
چشمک زن
00':00''
1780 0
چشمک زن
کانال :
اشکال چشمک زن - با کیفیت متوسط - « از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB » زمان 4 دقیقه و29ثانیه
تجربیات پسربچه
00':00''
1377 0
تجربیات پسربچه
کانال :
تجربیات پسربچه - با کیفیت متوسط - « از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB » زمان 7 دقیقه
اسب بخار
00':00''
2304 0
اسب بخار
کانال :
انیمیشن ظنز رقابت اسب واسب بخار - با کیفیت متوسط - « از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB » زمان 7 دقیقه و 49 ثانیه
درون یک جعبه
00':00''
1354 0
درون یک جعبه
کانال :
در یک جعبه - با کیفیت متوسط - « از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB » زمان 3 دقیقه و 52ثانیه
محتکر
00':00''
1135 0
محتکر
کانال :
پرنده ای که کارش فقط انبار کردنه - با کیفیت متوسط - « از مجموعه انیمیشن های کلاسیک جشنواره برد فیلم ملی کانادا NFB » زمان 7دقیقه و18ثانیه