جستجو

سفرهای میتی کومان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر دزد
19':32''
3894 0
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر دزد
کانال :
میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.
کارتون سفرهای میتی کومان / غول دریا
20':48''
3413 0
کارتون سفرهای میتی کومان / غول دریا
کانال :
میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدیدن بچه
20':14''
1588 0
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدیدن بچه
کانال :
میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.
کارتون سفرهای میتی کومان / غول گلی
18':54''
2957 0
کارتون سفرهای میتی کومان / غول گلی
کانال :
قسمت هفدهم از کارتون سفرهای میتی کومان ، میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.
کارتون سفرهای میتی کومان / برنج
20':32''
2944 0
کارتون سفرهای میتی کومان / برنج
کانال :
قسمت شانزدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : برنج
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر جنگل
19':26''
973 0
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر جنگل
کانال :
قسمت پانزدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : پسر جنگل (چشمه حیوانات)
کارتون سفرهای میتی کومان / کودک
20':14''
3909 0
کارتون سفرهای میتی کومان / کودک
کانال :
قسمت چهاردهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : کودک
کارتون سفرهای میتی کومان / معبد اورنجیو
18':54''
1031 0
کارتون سفرهای میتی کومان / معبد اورنجیو
کانال :
قسمت سیزدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : معبد اورنجیو
کارتون سفرهای میتی کومان / سوداگران نمک
19':59''
1521 0
کارتون سفرهای میتی کومان / سوداگران نمک
کانال :
قسمت دوازدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : سوداگران نمک
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر پرنده
21':22''
994 0
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر پرنده
کانال :
قسمت یازدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : پسر پرنده
کارتون سفرهای میتی کومان / ساسوکو و فرشته آسمانی
19':46''
871 0
کارتون سفرهای میتی کومان / ساسوکو و فرشته آسمانی
کانال :
قسمت دهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : ساسوکو و فرشته آسمانی .
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدان دریا
18':17''
1539 0
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدان دریا
کانال :
قسمت نهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : دزدان دریا
کارتون سفرهای میتی کومان / موش سیاه
18':49''
1451 0
کارتون سفرهای میتی کومان / موش سیاه
کانال :
قسمت هشتم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : ساشی کوزو (موش سیاه)
کارتون سفرهای میتی کومان / گروگان
15':48''
5362 0
کارتون سفرهای میتی کومان / گروگان
کانال :
قسمت هفتم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : گروگان
کارتون سفرهای میتی کومان / ببر پسر حاکم
19':05''
6905 0
کارتون سفرهای میتی کومان / ببر پسر حاکم
کانال :
قسمت ششم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : ببر پسر حاکم .
کارتون سفرهای میتی کومان / اسب سفید
19':51''
1078 0
کارتون سفرهای میتی کومان / اسب سفید
کانال :
قسمت پنجم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : اسب سفید .
کارتون سفرهای میتی کومان / مسابقه ی قایق رانی
20':32''
1827 0
کارتون سفرهای میتی کومان / مسابقه ی قایق رانی
کانال :
قسمت چهارم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : مسابقه ی قایق رانی . . . ادامه ی توضیحات : مردم برای می تی کومون احترام ویژه ای قائل بودند و او را حامی و مدافع حقوق خود می پنداشتند و متخلفان به شدت از او حساب می بردند. . . .
کارتون سفرهای میتی کومان / بالن سواری
17':40''
722 0
کارتون سفرهای میتی کومان / بالن سواری
کانال :
قسمت سوم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : بالن سواری . . . میتیوکومون فردی شوخ طبع و خوش مشرب، و یک پزشک و غذاشناس خِبره که در دورۀ ادو، به مدت ۳۰ سال حاکم شهر میتو بود و صداقت، عدالت و مورد اعتماد بودن او از طرف حاکم بزرگ، شهرۀ عام و خاص بود. به همین دلیل حاکم بزرگ، او را برای نظارت بر کار حاکمان ولایت های مختلف می فرستاد....
کارتون سفرهای میتی کومان / کاپاهای رودخانه
20':15''
1355 0
کارتون سفرهای میتی کومان / کاپاهای رودخانه
کانال :
قسمت دوم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : کاپاهای رودخانه . . . «سفرهای کومان» یک مجموعۀ ژاپنی است که توسط شرکت کناک ساخته شده است. این شرکت مجموعه های «پسر شجاع» و «مسافر کوچولو» را نیز در کارنامۀ خود دارد. داستان این مجموعه از روی زندگینامۀ «توکوکاوا میتسوکونی» (۱۶۲۸-۱۷۰۱) ملقب به «میتوکومون» نوشته شد که یک شخصیت تاریخی مربوط به قرون وسطی در ژاپن بود. او از چهره های محبوب تاریخ ژاپن به حساب می آید .
کارتون سفرهای میتی کومان / دعوای آب
20':11''
1346 0
کارتون سفرهای میتی کومان / دعوای آب
کانال :
قسمت اول از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : دعوای آب . . .«سفرهای کومان» با نام اصلی Mitokômon. . . کشور سازنده:ژاپن . . سال ساخت:1982 . . . تکنیک:دو بعدی . . . شرکت سازنده:Knack Animation . . . کارگردان:Kazuyuki Okaseko, Tadashi Nitta, Utita Yuji