دورهمی

جستجو

دورهمی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
مدیری و لوکیشن فیلم درخت گردو
04':27''
243 0
مدیری و لوکیشن فیلم درخت گردو
کانال :
ماجرای طنز مدیری و لوکیشن فیلم درخت گردو در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
کاسبی نکردن مثل مرگ
02':17''
423 0
کاسبی نکردن مثل مرگ
کانال :
بیان طنز مهران مدیری در مورد کاسبی نکردن مثل مرگ در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
ماجرای خرید اینترنتی مدیری
02':42''
374 0
ماجرای خرید اینترنتی مدیری
کانال :
ماجرای طنز خرید اینترنتی مهران مدیری در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما.
تشخیص ندادن خوشحالی و شادی کاذب توسط مغز انسان
02':14''
964 0
تشخیص ندادن خوشحالی و شادی کاذب توسط مغز انسان
کانال :
بیان طنز مهران مدیری در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما در مورد تشخیص ندادن خوشحالی و شادی کاذب توسط مغز انسان .
مریض شدن در ژاپن
02':29''
613 0
مریض شدن در ژاپن
کانال :
بیان طنز مهران مدیری با موضوع مریض شدن در ژاپن، برنامه دروهمی شبکه نسیم سیما .
سختی زندگی در زمان بشر اولیه
01':42''
493 0
سختی زندگی در زمان بشر اولیه
کانال :
سختی زندگی در زمان بشر اولیه در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما با اجرای مهران مدیری .
حربه های ورود به شمال کشور
02':40''
423 0
حربه های ورود به شمال کشور
کانال :
حربه های ورود به شمال کشور در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما با اجرای مهران مدیری .
اتفاقات با مزه در زمان کرونا
02':21''
1171 0
اتفاقات با مزه در زمان کرونا
کانال :
اتفاقات با مزه در زمان کرونا با اجرای مهران مدیری در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
ماجرای ضیط برنامه دورهمی در زمان کرونا
01':27''
520 0
ماجرای ضیط برنامه دورهمی در زمان کرونا
کانال :
ماجرای ضیط برنامه دورهمی در زمان کرونا با اجرای مهران مدیری در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
ماجرای برخورد شهاب سنگ به زمین
01':50''
1525 0
ماجرای برخورد شهاب سنگ به زمین
کانال :
ماجرای برخورد شهاب سنگ به زمین در بیان طنز مهران مدیری در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
ماجرای بامزه غذا دادن مدیری به پرنده ها
01':15''
568 0
ماجرای بامزه غذا دادن مدیری به پرنده ها
کانال :
ماجرای بامزه غذا دادن مدیری به پرنده ها در برنامه دروهمی شبکه نسیم سیما .
ماجرای بامزه دست شستن
01':02''
1063 0
ماجرای بامزه دست شستن
کانال :
ماجرای بامزه دست شستن با اجرای مهران مدیری در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
دید و بازدید و روبوسی در عید نوروز
01':49''
554 0
دید و بازدید و روبوسی در عید نوروز
کانال :
دید و بازدید و روبوسی در عید نوروز به روایت طنز مهران مدیری در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
توضیحات مدیری در مورد پخش برنامه دورهمی
03':39''
161 0
توضیحات مدیری در مورد پخش برنامه دورهمی
کانال :
توضیحات مهران مدیری در مورد پخش برنامه دورهمی با وجود شیوع بیماری کرونا .
بیماری و انتقال ویروس
02':35''
1450 0
بیماری و انتقال ویروس
کانال :
صحبت های طنز بیماری و انتقال ویروس در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
مقایسه بامزه خودرو پراید و تیبا
02':09''
1877 0
مقایسه بامزه خودرو پراید و تیبا
کانال :
مقایسه بامزه خودرو پراید و تیبا با اجرای مهران مدیری در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
ماجرای حریم خصوصی
10':14''
628 0
ماجرای حریم خصوصی
کانال :
ماجرای طنز حریم خصوصی با اجرای مهران مدیری در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
ماجرای پرواز با کاپیتان خانم
00':42''
492 0
ماجرای پرواز با کاپیتان خانم
کانال :
ماجرای پرواز با کاپیتان خانم در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
کرونا و تعطیلی مدارس در چین
02':08''
715 0
کرونا و تعطیلی مدارس در چین
کانال :
کرونا و تعطیلی مدارس در چین، اجرای طنز مهران مدیری در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .
ماجرای بامزه بنزین زدن مدیری
03':14''
1524 0
ماجرای بامزه بنزین زدن مدیری
کانال :
ماجرای بامزه بنزین زدن مدیری در برنامه دروهمی شبکه نسیم سیما .
شوخی مدیری با تعطیلی مدارس
03':43''
714 0
شوخی مدیری با تعطیلی مدارس
کانال :
شوخی مدیری با تعطیلی مدارس در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .