مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارتهای زندگی | مهر صد آفرین
24':24''
5571 16
مهارتهای زندگی | مهر صد آفرین
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مهر صد آفرین (تمرین بریا خط خوش)
مهارت های زندگی / شناخت نیازهای بدن
11':37''
8986 19
مهارت های زندگی / شناخت نیازهای بدن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت دانا وزنه بردار می شود
مهارتهای زندگی | رعایت اخلاق در مسابقه
22':09''
4538 19
مهارتهای زندگی | رعایت اخلاق در مسابقه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : الگوی جوانمردی (رعایت اخلاق در مسابقه)
مهارتهای زندگی | کتابخونه جدید
11':46''
16626 19
مهارتهای زندگی | کتابخونه جدید
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کتابخونه جدید (کتاب الکترونیک)
مهارت های زندگی / اهمیت ازتباط با انسانها به جای اشیاء
12':02''
16641 15
مهارت های زندگی / اهمیت ازتباط با انسانها به جای اشیاء
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت دوست عزیم ربات
مهارت های زندگی / مقابله با توقعات نابجا
11':23''
22894 16
مهارت های زندگی / مقابله با توقعات نابجا
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت نه گفتن!
مهارتهای زندگی | آشنایی با سرمایه ملی
24':27''
3373 15
مهارتهای زندگی | آشنایی با سرمایه ملی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : نفت (آشنایی با سرمایه ملی)
مهارت های زندگی / آشپز خوب
11':30''
18245 14
مهارت های زندگی / آشپز خوب
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت توانمندی یادگیری
مهارت های زندگی / اختراع آقا رضا
12':30''
8001 14
مهارت های زندگی / اختراع آقا رضا
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت خلاقیت در تصمیم گیری
مهارت های زندگی / مراقبت از گیاهان
13':41''
16392 16
مهارت های زندگی / مراقبت از گیاهان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت درخت سیب
مهارتهای زندگی | تلویزیون جدید
11':09''
17866 20
مهارتهای زندگی | تلویزیون جدید
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع تلویزیون جدید (معرفی تلویزیونهای هوشمند)
مهارت های زندگی / نقش پرسشگر بودن در حل مسئله
11':42''
14708 15
مهارت های زندگی / نقش پرسشگر بودن در حل مسئله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است
مهارت های زندگی / شک کردن بی مورد به دیگران
11':00''
13536 16
مهارت های زندگی / شک کردن بی مورد به دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت تولد پریا و پوریا
مهارت های زندگی / خوش بینی
12':40''
14264 15
مهارت های زندگی / خوش بینی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت خوش بینی
مهارت های زندگی / مسخره کردن و دست انداختن
11':56''
30665 18
مهارت های زندگی / مسخره کردن و دست انداختن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت اصلنم خنده دار نبود
مهارت های زندگی / رسم امانت داری
11':09''
58045 14
مهارت های زندگی / رسم امانت داری
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت احترام به دارایی های دیگران
مهارتهای زندگی | دختر من باید دانشمند بشه !
13':37''
21946 13
مهارتهای زندگی | دختر من باید دانشمند بشه !
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دختر من باید دانشمند بشه! (لزوم استراحت و تفریح در تابستان)
امتحان جغرافی ( مهارت های زندگی )
10':47''
19050 13
امتحان جغرافی ( مهارت های زندگی )
کانال :
بچه ها امتحان جغرافی دارن اما لیلا اصلا اعتماد به نفس نداره و دنبال راهی برای بهتر یاد گرفتن درسهاست و...
مهارت های زندگی / شکلات عمه ( تاثیرات بدغذایی بر بدن )
12':15''
10380 14
مهارت های زندگی / شکلات عمه ( تاثیرات بدغذایی بر بدن )
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت تاثیرات بدغذایی بر بدن
مهارتهای زندگی | کارنامه
19':17''
10859 13
مهارتهای زندگی | کارنامه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کارنامه (آشنایی با پرتال های اینترنتی)
مهارتهای زندگی | آشتی کنون
13':25''
44813 12
مهارتهای زندگی | آشتی کنون
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع آشتی کنون (واکنش در مقابل قهر بچه ها)