مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارت های زندگی / انتخاب یخچال جدید
12':17''
36721 19
مهارت های زندگی / انتخاب یخچال جدید
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت انتخاب یخچال جدید
مهارت های زندگی / فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی
12':13''
22342 20
مهارت های زندگی / فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت سفر به خانه بلور خانم
مهارت های زندگی / اهمیت نظم و ترتیب
11':13''
43960 19
مهارت های زندگی / اهمیت نظم و ترتیب
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت عادت های خوب
مهارت های زندگی / نقش اولیاء مدرسه در آموزش تفکر انتقادی
12':59''
22114 18
مهارت های زندگی / نقش اولیاء مدرسه در آموزش تفکر انتقادی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت منو چه به این کارا
مهارت های زندگی / آداب مهمانی رفتن
11':43''
37078 19
مهارت های زندگی / آداب مهمانی رفتن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت جشن تولد مهتاب
مهارت های زندگی / انتخاب افراد قابل اطمینان برای مشورت
13':14''
21720 19
مهارت های زندگی / انتخاب افراد قابل اطمینان برای مشورت
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت توپ قوتبال
مهارتهای زندگی | راز ناپدید شدن مدادها
22':27''
5909 19
مهارتهای زندگی | راز ناپدید شدن مدادها
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع راز ناپدید شدن مدادها (نگهداری از لوازم شخصی)
مهارتهای زندگی | دردسر پویا
13':47''
17880 19
مهارتهای زندگی | دردسر پویا
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دردسر پویا (در میان گذاشتن مشکلات با پدر و مادر)
مهارتهای زندگی | شام مخصوص
13':05''
19608 19
مهارتهای زندگی | شام مخصوص
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع شام مخصوص (لذت کار گروهی)
مهارت های زندگی / حل مسئله
12':31''
38508 18
مهارت های زندگی / حل مسئله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت کنار اومدن با بیماری
مهارت های زندگی / آداب سفر رفتن با دیگران
12':17''
33168 21
مهارت های زندگی / آداب سفر رفتن با دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت وقتی همسفر آدم اقا فرهنگ باشه
مهارت های زندگی / وام اقا فرهنگ
13':06''
23190 27
مهارت های زندگی / وام اقا فرهنگ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت رعایت نوبت
خرابکار محله ( مهارت های زندگی )
12':01''
11896 19
خرابکار محله ( مهارت های زندگی )
کانال :
یک نفر توی محله دست به خرابکاری زده و از دیوار گرفته تا صندلی اتوبوس همه رو خراب کرده تا اینکه ....
مهارت های زندگی / نقش تامل در کاهش استرس
12':05''
43408 17
مهارت های زندگی / نقش تامل در کاهش استرس
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت خونسرد باش
مهارتهای زندگی | هیولای پشمالو
12':16''
24244 18
مهارتهای زندگی | هیولای پشمالو
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع هیولای پشمالو (ترس).
مهارتهای زندگی | شریف
15':14''
19942 20
مهارتهای زندگی | شریف
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع شریف (پرهیز از تمسخر دیگران)
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
10':53''
52622 23
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت جشن عروسی
مهارت های زندگی / داستان خلاقانه
12':07''
20256 17
مهارت های زندگی / داستان خلاقانه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت شیوه های تقویت خلاقیت
مهارتهای زندگی | اهمیت زیباسازی محل زندگی
21':16''
3600 15
مهارتهای زندگی | اهمیت زیباسازی محل زندگی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : مدیر جدید مجتمع (اهمیت زیباسازی محل زندگی)
مهارت های زندگی / انتقال مشکلات مالی به بچه ها
12':37''
23553 20
مهارت های زندگی / انتقال مشکلات مالی به بچه ها
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت دیگه از ولخرجی خبری نیست
مهارتهای زندگی | این که خودمونیم تو فیلم
11':17''
10097 17
مهارتهای زندگی | این که خودمونیم تو فیلم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع این که خودمونیم تو فیلم(آداب غذا خوردن)