مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارت های زندگی / بی اجازه برداشتن
10':48''
24959 22
مهارت های زندگی / بی اجازه برداشتن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت کپی غیر قانونی
منو ببخش (مهارت های زندگی )
10':48''
35657 26
منو ببخش (مهارت های زندگی )
کانال :
دانا خواهرش مهسا رو حسابی ناراحت کرده و می خواد ازش معذرت خواهی کنه اما مهسا قبول نمی کنه حالا پدر بزرگ می خواد کمکش کنه که مهسا با دانا آشتی کنه و....
مهارتهای زندگی | سیامک آتش نشان فداکار
13':19''
21900 23
مهارتهای زندگی | سیامک آتش نشان فداکار
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع سیامک آتش نشان فداکار (تاثیر رسانه ها).
مهارتهای زندگی | به من رای بدین
20':08''
7445 24
مهارتهای زندگی | به من رای بدین
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : به من رای بدین (قول قابل عمل با ارزش است)
مهارت های زندگی / اختلاف والدین
11':15''
22559 24
مهارت های زندگی / اختلاف والدین
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت درد دل بلور خانم
مهارت های زندگی / مراقبت از وسایل شخصی
14':32''
16619 23
مهارت های زندگی / مراقبت از وسایل شخصی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت لباس های گِلی
تئاتر کلاسی ( مهارت های زندگی )
10':25''
18947 23
تئاتر کلاسی ( مهارت های زندگی )
کانال :
معلم فارسی نیومده و بچه ها بیکارن خانوم ناظم سر کلاس میاد و می خواد به جای معلم فارسی با بچه ها کار کنه ولی ...
مهارتهای زندگی | بازیافت کاغذ
13':15''
29400 21
مهارتهای زندگی | بازیافت کاغذ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع بازیافت کاغذ (رعایت حرمت نام خدا)
مهارتهای زندگی | من سرماییم!
14':16''
12958 20
مهارتهای زندگی | من سرماییم!
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع من سرماییم! (تنظیم دمای محیط در حد مناسب)
مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات
12':18''
20686 41
مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مزرعه آقا نوذر
مهارت های زندگی / استفاده از غذای سالم
13':28''
34994 20
مهارت های زندگی / استفاده از غذای سالم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت افطار چی درست کنیم
افطار چی درست کنیم ؟ ( مهارت ای زندگی )
12':42''
14015 20
افطار چی درست کنیم ؟ ( مهارت ای زندگی )
کانال :
ماه رمضونه و همه شب دور هم جمعند و قراره بابا بزرگ و دامادها یک افطاری خیلی ساده درست کنن اما آقا فرهنگ ...
مهارت های زندگی | دوست دارم معلم خوبم
14':32''
31350 24
مهارت های زندگی | دوست دارم معلم خوبم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دوست دارم معلم خوبم (پیش داوری بر اساس احساسات)
مهارتهای زندگی | آقای فرهنگ به دندان پزشکی می رود
10':55''
25295 33
مهارتهای زندگی | آقای فرهنگ به دندان پزشکی می رود
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع آقای فرهنگ به دندان پزشکی می رود (مقابله با ترس های بی مورد)
مهارت های زندگی / تاثیرات کم غذایی و پرخوری
11':05''
22670 21
مهارت های زندگی / تاثیرات کم غذایی و پرخوری
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت منم می خوام روزه بگیرم
مهارتهای زندگی | دورهمی
16':13''
39663 20
مهارتهای زندگی | دورهمی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دورهمی .
مهارتهای زندگی | عروسی پسر خاله
11':31''
21008 19
مهارتهای زندگی | عروسی پسر خاله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع عروسی پسرخاله (انتخاب لباس مناسب)
مهارت های زندگی / اهمیت قول دادن
11':15''
19410 18
مهارت های زندگی / اهمیت قول دادن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت قولت با عملت یکی نیست
مهارت های زندگی / تاثیر هدیه دادن
11':27''
16302 19
مهارت های زندگی / تاثیر هدیه دادن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت منو ببخش!
مهارت های زندگی / مسابقه کیک پزی
11':50''
20741 26
مهارت های زندگی / مسابقه کیک پزی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت مسابقه کیک پزی
مهارت های زندگی / پذیرش مسئولیت در بروز احساسات
11':28''
43724 18
مهارت های زندگی / پذیرش مسئولیت در بروز احساسات
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت کسی دانا رو ندیده؟