مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارتهای زندگی | سیخ کباب
11':38''
3699 2
مهارتهای زندگی | سیخ کباب
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع سیخ کباب (مسئولیت پذیری)
مهارتهای زندگی | هدفون
12':21''
4539 6
مهارتهای زندگی | هدفون
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع هدفون (استفاده بجا و درست از موبایل)
مهارتهای زندگی | نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
11':54''
5625 8
مهارتهای زندگی | نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع میشه آدرس بنایی که پله هاتو ساخته بهم بدی؟! (نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف)
مهارتهای زندگی | سبک سفر کردن
12':03''
6760 10
مهارتهای زندگی | سبک سفر کردن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع اردوی یک روزه (سبک سفر کردن)
مهارتهای زندگی | پرهیز از دروغ
11':03''
7853 6
مهارتهای زندگی | پرهیز از دروغ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع یارکشی فوتبال (پرهیز از دروغ)
مهارتهای زندگی | درک شرایط بد توسط فرزندان
14':13''
8107 11
مهارتهای زندگی | درک شرایط بد توسط فرزندان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع من بابایی که هیچوقت نیست رو نمی خوام! (درک شرایط بد توسط فرزندان)
مهارتهای زندگی | ماکت پریا
13':17''
6083 8
مهارتهای زندگی | ماکت پریا
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع ماکت پریا (کابرد ریاضی در زندگی)
مهارتهای زندگی | عطر خاله
12':03''
8610 5
مهارتهای زندگی | عطر خاله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع عطر خاله (جایگاه استفاده از عطر)
مهارتهای زندگی | آرزوی مهران
11':49''
8218 7
مهارتهای زندگی | آرزوی مهران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع آرزوی مهران (ترک رفتار ناشایست)
مهارتهای زندگی | این که خودمونیم تو فیلم
11':17''
10097 17
مهارتهای زندگی | این که خودمونیم تو فیلم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع این که خودمونیم تو فیلم(آداب غذا خوردن)
مهارتهای زندگی | برند
13':22''
8502 7
مهارتهای زندگی | برند
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع برند (اعتماد به نفس کاذب)
مهارتهای زندگی | لنگر زاده به باشگاه می رود !
13':25''
8548 4
مهارتهای زندگی | لنگر زاده به باشگاه می رود !
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع لنگر زاده به باشگاه می رود ! (بوی بد و ارتباط با دیگران)
مهارتهای زندگی | مد ایرانی
11':09''
17951 28
مهارتهای زندگی | مد ایرانی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مد ایرانی (لباس و فرهنگ بومی)
مهارتهای زندگی | دوستی دو طرفه
12':01''
12934 5
مهارتهای زندگی | دوستی دو طرفه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع از هر دستی بدی از همون دست می گیری (دوستی دوطرفه)
مهارتهای زندگی | تو قرارداد رو بهم زدی
13':41''
6255 9
مهارتهای زندگی | تو قرارداد رو بهم زدی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. تو قرارداد رو بهم زدی(رطب خورده منع رطب چون کند)
مهارتهای زندگی | عروسی پسر خاله
11':31''
21008 19
مهارتهای زندگی | عروسی پسر خاله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع عروسی پسرخاله (انتخاب لباس مناسب)
مهارتهای زندگی | استفاده از شیوه های نوین در تبلیغات
14':36''
6595 2
مهارتهای زندگی | استفاده از شیوه های نوین در تبلیغات
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع فرش فروشی دیگه فایده نداره (استفاده از شیوه های نوین در تبلیغات)
مهارتهای زندگی | بدست آوردن روزی از راه درست
13':42''
4203 3
مهارتهای زندگی | بدست آوردن روزی از راه درست
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع فرش فروشی دیگه فایده نداره (بدست آوردن روزی از راه درست)
مهارتهای زندگی | اهمیت راحتی در لباس
11':36''
11167 8
مهارتهای زندگی | اهمیت راحتی در لباس
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع محسن خوش اندام می شود (اهمیت راحتی در لباس)
مهارتهای زندگی | من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم
12':14''
9524 5
مهارتهای زندگی | من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم (زندگی و رفتار با افراد مسن)
مهارتهای زندگی | آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع
13':17''
13060 9
مهارتهای زندگی | آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع نیکی و نیکو (آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع)