مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارت های زندگی / هیشکی با من دوست نمی شه!
11':04''
32816 27
مهارت های زندگی / هیشکی با من دوست نمی شه!
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت هیشکی با من دوست نمی شه!
مهارتهای زندگی | مگه میشه اینهمه غذا را یکجا خورد
12':41''
16686 28
مهارتهای زندگی | مگه میشه اینهمه غذا را یکجا خورد
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مگه میشه اینهمه غذا را یکجا خورد (نماز سروقت)
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
12':20''
92226 28
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت حمید تمیزه!
قانون پذیری (مهارت های زندگی )
10':36''
93336 29
قانون پذیری (مهارت های زندگی )
کانال :
امروز خانوم معلم در مورد قانون حرف میزنه و از بچه ها می خواد که توی بحث شرکت کنن و....
مهارت های زندگی / ارتباط برقرار کردن با دیگران
11':47''
84905 28
مهارت های زندگی / ارتباط برقرار کردن با دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت چزا سلامتو خوردی؟
مهارتهای زندگی | مد ایرانی
11':09''
17951 28
مهارتهای زندگی | مد ایرانی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مد ایرانی (لباس و فرهنگ بومی)
مهارتهای زندگی | زن دستفروش
13':15''
29160 31
مهارتهای زندگی | زن دستفروش
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع زن دستفروش (نه گفتن به موقع)
الگوی واقعی ( مهارت های زندگی )
11':21''
22166 27
الگوی واقعی ( مهارت های زندگی )
کانال :
بچه ها دارن توی کوچه بازی می کنن که یکی از اونها به شکل دزد دریایی از راه می رسه و الگوی خودش رو یک دزد دریایی قرار داده و...
مهارتهای زندگی | تقصیر خودمه
21':09''
5224 28
مهارتهای زندگی | تقصیر خودمه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : تقصیر خودمه (امید به زندگی و تلاش برای تغییر)
مهارت های زندگی / نگرانی بیش از حد برای مسائل کوچک
11':36''
32793 34
مهارت های زندگی / نگرانی بیش از حد برای مسائل کوچک
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت دلم خیلی شور می زنه؟
مهارت های زندگی / کدوم مهمونی مهمتره؟
10':41''
53016 30
مهارت های زندگی / کدوم مهمونی مهمتره؟
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت کدوم مهمونی مهمتره؟
مهارت های زندگی / زیان بدن
12':50''
17322 26
مهارت های زندگی / زیان بدن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آشنایی با زبان بدن
مهارتهای زندگی | وجدان کاری
24':00''
5834 28
مهارتهای زندگی | وجدان کاری
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع وجدان کاری (تلاش برای رفع سوء تفاهم)
مهارتهای زندگی | چشم چشمو نمی بینه
11':01''
35749 27
مهارتهای زندگی | چشم چشمو نمی بینه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع چشم چشمو نمی بینه (روز هوای پاک)
مهارت های زندگی / درس زندگی
11':53''
20155 25
مهارت های زندگی / درس زندگی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آنچه برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند
مهارتهای زندگی | اضافه وزن
24':52''
4516 25
مهارتهای زندگی | اضافه وزن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع :اضافه وزن (شیوه درست برخورد با چاقی)
مهارت های زندگی | غول چراغ
12':41''
27265 25
مهارت های زندگی | غول چراغ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع غول چراغ (آرزوهای دست نیافتنی)
مهارتهای زندگی | لباسم از سکه میفته
24':22''
5931 26
مهارتهای زندگی | لباسم از سکه میفته
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : لباسم از سکه میفته (تمیزی لباس و ارتباط با دیگران)
مهارتهای زندگی | کنسرت در حمام
13':30''
18760 24
مهارتهای زندگی | کنسرت در حمام
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کنسرت در حمام (راه های صرفه جویی در مصرف آب)
مهارتهای زندگی | نظافتچی
22':34''
12202 25
مهارتهای زندگی | نظافتچی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : نظافتچی (رفتار درست با کارگر)
مهارتهای زندگی | تو میگی کجا بریم
11':31''
24537 28
مهارتهای زندگی | تو میگی کجا بریم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع تو میگی کجا بریم (اهمیت دادن به نظرات دیگران)