مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارتهای زندگی | زن دستفروش
13':15''
29028 30
مهارتهای زندگی | زن دستفروش
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع زن دستفروش (نه گفتن به موقع)
مهارت های زندگی / مریضی آقا فرهنگ
12':20''
43584 28
مهارت های زندگی / مریضی آقا فرهنگ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت مریضی آقا فرهنگ
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
12':20''
91847 27
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت حمید تمیزه!
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
12':25''
78728 27
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت ارزش انرژی
قانون پذیری (مهارت های زندگی )
10':36''
92787 26
قانون پذیری (مهارت های زندگی )
کانال :
امروز خانوم معلم در مورد قانون حرف میزنه و از بچه ها می خواد که توی بحث شرکت کنن و....
مهارتهای زندگی | مد ایرانی
11':09''
17729 26
مهارتهای زندگی | مد ایرانی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مد ایرانی (لباس و فرهنگ بومی)
مهارت های زندگی / نگرانی بیش از حد برای مسائل کوچک
11':36''
32592 32
مهارت های زندگی / نگرانی بیش از حد برای مسائل کوچک
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت دلم خیلی شور می زنه؟
مهارت های زندگی / زیان بدن
12':50''
17195 25
مهارت های زندگی / زیان بدن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آشنایی با زبان بدن
مهارتهای زندگی | چشم چشمو نمی بینه
11':01''
35506 27
مهارتهای زندگی | چشم چشمو نمی بینه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع چشم چشمو نمی بینه (روز هوای پاک)
مهارت های زندگی / درس زندگی
11':53''
20066 24
مهارت های زندگی / درس زندگی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آنچه برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند
مهارتهای زندگی | وجدان کاری
24':00''
5734 26
مهارتهای زندگی | وجدان کاری
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع وجدان کاری (تلاش برای رفع سوء تفاهم)
مهارتهای زندگی | تقصیر خودمه
21':09''
4897 24
مهارتهای زندگی | تقصیر خودمه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : تقصیر خودمه (امید به زندگی و تلاش برای تغییر)
مهارتهای زندگی | اضافه وزن
24':52''
4315 25
مهارتهای زندگی | اضافه وزن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع :اضافه وزن (شیوه درست برخورد با چاقی)
مهارت های زندگی / چه جوری بش بگیم که اشتباه میکنی
12':24''
11549 24
مهارت های زندگی / چه جوری بش بگیم که اشتباه میکنی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت نهی از منکر
مهارت های زندگی / کدوم مهمونی مهمتره؟
10':41''
52858 26
مهارت های زندگی / کدوم مهمونی مهمتره؟
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت کدوم مهمونی مهمتره؟
مهارتهای زندگی | نظافتچی
22':34''
12064 25
مهارتهای زندگی | نظافتچی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : نظافتچی (رفتار درست با کارگر)
مهارتهای زندگی | کنسرت در حمام
13':30''
18674 25
مهارتهای زندگی | کنسرت در حمام
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کنسرت در حمام (راه های صرفه جویی در مصرف آب)
مهارت های زندگی | غول چراغ
12':41''
27113 23
مهارت های زندگی | غول چراغ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع غول چراغ (آرزوهای دست نیافتنی)
مهارتهای زندگی | تو میگی کجا بریم
11':31''
24507 26
مهارتهای زندگی | تو میگی کجا بریم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع تو میگی کجا بریم (اهمیت دادن به نظرات دیگران)
مهارت های زندگی / بی اجازه برداشتن
10':48''
24773 23
مهارت های زندگی / بی اجازه برداشتن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت کپی غیر قانونی
مهارت های زندگی / دل درد اقا فرهنگ
12':10''
18423 21
مهارت های زندگی / دل درد اقا فرهنگ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت اهمیت شستشو